Arctic Agency As
Juridisk navn:  Arctic Agency As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandflåtveien 3 Strandflåtveien 3 Fax:
4018 Stavanger 4018 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 914242983
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10.09.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Avanse Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-80,31%
Resultat  
  
378,57%
Egenkapital  
  
109,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 102.000 518.000 166.000 576.000 3.167.000
Resultat: 78.000 -28.000 15.000 295.000 -500.000
Egenkapital: 7.000 -71.000 -43.000 -59.000 -354.000
Regnskap for Arctic Agency As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 102.000 518.000 166.000 576.000 3.167.000
Driftskostnader -24.000 -546.000 -203.000 -281.000 -3.668.000
Driftsresultat 78.000 -27.000 -37.000 296.000 -502.000
Finansinntekter 0 53.000 0 6.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000
Finans 0 53.000 0 3.000
Resultat før skatt 78.000 -28.000 15.000 295.000 -500.000
Skattekostnad 0 0 0 1.000
Årsresultat 78.000 -28.000 15.000 295.000 -498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Sum omløpsmidler 47.000 434.000 196.000 387.000 676.000
Sum eiendeler 87.000 476.000 238.000 429.000 718.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -101.000 -73.000 -89.000 -384.000
Sum egenkapital 7.000 -71.000 -43.000 -59.000 -354.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 80.000 547.000 282.000 488.000 1.073.000
Sum gjeld og egenkapital 87.000 476.000 239.000 429.000 719.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 102.000 518.000 166.000 665.000 139.000
Andre inntekter 0 0 -89.000 3.027.000
Driftsinntekter 102.000 518.000 166.000 576.000 3.167.000
Varekostnad -520.000 -26.000 54.000 -836.000
Lønninger 0 -33.000 -57.000 -1.585.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -26.000 -144.000 -278.000 -1.247.000
Driftskostnader -24.000 -546.000 -203.000 -281.000 -3.668.000
Driftsresultat 78.000 -27.000 -37.000 296.000 -502.000
Finansinntekter 0 53.000 0 6.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000
Finans 0 53.000 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 -28.000 15.000 295.000 -498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Sum anleggsmidler 40.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 46.000 6.000 172.000 336.000 97.000
Andre fordringer 0 23.000 5.000 389.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 428.000 2.000 45.000 190.000
Sum omløpsmidler 47.000 434.000 196.000 387.000 676.000
Sum eiendeler 87.000 476.000 238.000 429.000 718.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -101.000 -73.000 -89.000 -384.000
Sum egenkapital 7.000 -71.000 -43.000 -59.000 -354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 474.000 21.000 26.000 489.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 -46.000 -2.000 4.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 119.000 264.000 458.000 461.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 547.000 282.000 488.000 1.073.000
Sum gjeld og egenkapital 87.000 476.000 239.000 429.000 719.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -33.000 -113.000 -86.000 -101.000 -397.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.7 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.7 0.8 0.6
Soliditet 8.0 -14.9 -13.8 -49.2
Resultatgrad 76.5 -5.2 -22.3 51.4 -15.9
Rentedekningsgrad -167.3
Gjeldsgrad 11.4 -7.7 -6.6 -8.3
Total kapitalrentabilitet 89.7 -5.7 6.7 6
Signatur
24.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
John Rune Vestskogen BergStyreleder39
Mariann Husebø BergStyremedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
John Rune Vestskogen Berg50.0039
Mariann Husebø Berg50.0038
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00