Rauma Boliger As
Juridisk navn:  Rauma Boliger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71166600
Vollan 8A Vollan 8A Fax:
6300 Åndalsnes 6300 Åndalsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 914047692
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 17.06.2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap Åndalsnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
11,54%
Resultat  
  
70,48%
Egenkapital  
  
-17,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.994.000 7.167.000 6.019.000 5.687.000 4.390.000
Resultat: -434.000 -1.470.000 -260.000 -384.000 -764.000
Egenkapital: -2.882.000 -2.448.000 -955.000 -673.000 -277.000
Regnskap for Rauma Boliger As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.994.000 7.167.000 6.019.000 5.687.000 4.390.000
Driftskostnader -7.239.000 -7.155.000 -5.263.000 -5.033.000 -4.290.000
Driftsresultat 755.000 11.000 755.000 654.000 100.000
Finansinntekter 47.000 125.000 89.000 66.000 318.000
Finanskostnader -1.237.000 -1.605.000 -1.104.000 -1.104.000 -1.181.000
Finans -1.190.000 -1.480.000 -1.015.000 -1.038.000 -863.000
Resultat før skatt -434.000 -1.470.000 -260.000 -384.000 -764.000
Skattekostnad -23.000 -23.000 -12.000 -25.000
Årsresultat -434.000 -1.493.000 -283.000 -396.000 -789.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.273.000 77.776.000 57.309.000 58.914.000 62.782.000
Sum omløpsmidler 15.463.000 5.458.000 5.957.000 6.750.000 7.940.000
Sum eiendeler 80.736.000 83.234.000 63.266.000 65.664.000 70.722.000
Sum opptjent egenkapital -3.882.000 -3.448.000 -1.955.000 -1.673.000 -1.277.000
Sum egenkapital -2.882.000 -2.448.000 -955.000 -673.000 -277.000
Sum langsiktig gjeld 78.390.000 80.822.000 63.754.000 65.686.000 67.618.000
Sum kortsiktig gjeld 5.228.000 4.859.000 467.000 650.000 3.381.000
Sum gjeld og egenkapital 80.736.000 83.233.000 63.266.000 65.663.000 70.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.388.000 5.297.000 5.298.000 5.134.000 3.904.000
Andre inntekter 606.000 1.869.000 721.000 553.000 486.000
Driftsinntekter 7.994.000 7.167.000 6.019.000 5.687.000 4.390.000
Varekostnad -987.000 -1.440.000 0 0 -30.000
Lønninger -858.000 -818.000 -784.000 -678.000 -809.000
Avskrivning -2.446.000 -2.185.000 -1.957.000 -1.959.000 -1.484.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.948.000 -2.712.000 -2.522.000 -2.396.000 -1.967.000
Driftskostnader -7.239.000 -7.155.000 -5.263.000 -5.033.000 -4.290.000
Driftsresultat 755.000 11.000 755.000 654.000 100.000
Finansinntekter 47.000 125.000 89.000 66.000 318.000
Finanskostnader -1.237.000 -1.605.000 -1.104.000 -1.104.000 -1.181.000
Finans -1.190.000 -1.480.000 -1.015.000 -1.038.000 -863.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -434.000 -1.493.000 -283.000 -396.000 -789.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 65.194.000 77.691.000 57.225.000 58.823.000 62.659.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 79.000 85.000 85.000 91.000 123.000
Sum varige driftsmidler 65.273.000 77.776.000 57.309.000 58.914.000 62.782.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 65.273.000 77.776.000 57.309.000 58.914.000 62.782.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 10.758.000 571.000 666.000 886.000 369.000
Andre fordringer 142.000 45.000 254.000 463.000 205.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.564.000 4.842.000 5.037.000 5.400.000 7.366.000
Sum omløpsmidler 15.463.000 5.458.000 5.957.000 6.750.000 7.940.000
Sum eiendeler 80.736.000 83.234.000 63.266.000 65.664.000 70.722.000
Sum opptjent egenkapital -3.882.000 -3.448.000 -1.955.000 -1.673.000 -1.277.000
Sum egenkapital -2.882.000 -2.448.000 -955.000 -673.000 -277.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 78.390.000 80.822.000 63.754.000 65.686.000 67.618.000
Leverandørgjeld 605.000 524.000 197.000 204.000 3.099.000
Betalbar skatt 23.000 23.000 12.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 3.986.000 3.900.000 92.000 93.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 636.000 412.000 155.000 342.000 171.000
Sum kortsiktig gjeld 5.228.000 4.859.000 467.000 650.000 3.381.000
Sum gjeld og egenkapital 80.736.000 83.233.000 63.266.000 65.663.000 70.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.235.000 599.000 5.490.000 6.100.000 4.559.000
Likviditetsgrad 1 3.0 1.1 12.8 10.4 2.3
Likviditetsgrad 2 3.0 1.1 12.8 10.4 2.3
Soliditet -3.6 -2.9 -1.5 -0.4
Resultatgrad 9.4 0.2 12.5 11.5 2.3
Rentedekningsgrad 0.6 0 0.7 0.6 0.1
Gjeldsgrad -29.0 -67.2 -98.6 -256.3
Total kapitalrentabilitet 1.0 0.2 1.3 1.1 0.6
Signatur
18.09.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Einar LangsethStyreleder73
Gunhild DahleStyremedlem57
Håvard UlvestadStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rauma Kommune100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00