Cafe Amsterdam Oslo As
Juridisk navn:  Cafe Amsterdam Oslo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48948918
Granebakken 54 Granebakken 54 Fax:
1284 Oslo 1284 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913762169
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 23.05.2014
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Numbers As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37,9%
Resultat  
  
-3366,67%
Egenkapital  
  
-17,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.960.000 9.597.000 7.877.000 8.097.000 8.527.000
Resultat: -312.000 -9.000 -107.000 -516.000 -77.000
Egenkapital: -2.118.000 -1.806.000 -1.796.000 -1.689.000 -1.173.000
Regnskap for Cafe Amsterdam Oslo As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.960.000 9.597.000 7.877.000 8.097.000 8.527.000
Driftskostnader -6.260.000 -9.586.000 -7.946.000 -8.562.000 -8.559.000
Driftsresultat -300.000 11.000 -69.000 -464.000 -32.000
Finansinntekter 5.000 6.000 7.000 6.000 6.000
Finanskostnader -17.000 -27.000 -44.000 -58.000 -51.000
Finans -12.000 -21.000 -37.000 -52.000 -45.000
Resultat før skatt -312.000 -9.000 -107.000 -516.000 -77.000
Skattekostnad 0 0 0 30.000
Årsresultat -312.000 -9.000 -107.000 -516.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 275.000 292.000 364.000 510.000 745.000
Sum omløpsmidler 998.000 1.240.000 931.000 606.000 872.000
Sum eiendeler 1.273.000 1.532.000 1.295.000 1.116.000 1.617.000
Sum opptjent egenkapital -2.218.000 -1.906.000 -1.896.000 -1.789.000 -1.273.000
Sum egenkapital -2.118.000 -1.806.000 -1.796.000 -1.689.000 -1.173.000
Sum langsiktig gjeld 385.000 401.000 997.000 1.049.000 420.000
Sum kortsiktig gjeld 3.005.000 2.937.000 2.094.000 1.757.000 2.370.000
Sum gjeld og egenkapital 1.272.000 1.532.000 1.295.000 1.117.000 1.617.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.524.000 9.214.000 7.644.000 7.928.000 8.459.000
Andre inntekter 1.436.000 383.000 233.000 169.000 68.000
Driftsinntekter 5.960.000 9.597.000 7.877.000 8.097.000 8.527.000
Varekostnad -1.760.000 -3.441.000 -2.678.000 -3.082.000 -2.955.000
Lønninger -1.893.000 -3.003.000 -2.146.000 -2.406.000 -2.724.000
Avskrivning -18.000 -58.000 -111.000 -179.000 -184.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.589.000 -3.084.000 -3.011.000 -2.895.000 -2.696.000
Driftskostnader -6.260.000 -9.586.000 -7.946.000 -8.562.000 -8.559.000
Driftsresultat -300.000 11.000 -69.000 -464.000 -32.000
Finansinntekter 5.000 6.000 7.000 6.000 6.000
Finanskostnader -17.000 -27.000 -44.000 -58.000 -51.000
Finans -12.000 -21.000 -37.000 -52.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -312.000 -9.000 -107.000 -516.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 274.000 292.000 350.000 510.000 745.000
Sum varige driftsmidler 274.000 292.000 350.000 510.000 745.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 14.000 0 0
Sum anleggsmidler 275.000 292.000 364.000 510.000 745.000
Varebeholdning 194.000 240.000 194.000 160.000 168.000
Kundefordringer 311.000 41.000 45.000 6.000 18.000
Andre fordringer 82.000 114.000 18.000 159.000 134.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 410.000 846.000 675.000 281.000 552.000
Sum omløpsmidler 998.000 1.240.000 931.000 606.000 872.000
Sum eiendeler 1.273.000 1.532.000 1.295.000 1.116.000 1.617.000
Sum opptjent egenkapital -2.218.000 -1.906.000 -1.896.000 -1.789.000 -1.273.000
Sum egenkapital -2.118.000 -1.806.000 -1.796.000 -1.689.000 -1.173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 385.000 401.000 997.000 1.049.000 420.000
Leverandørgjeld 2.287.000 1.698.000 1.133.000 1.004.000 868.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 319.000 583.000 485.000 412.000 409.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 399.000 655.000 476.000 341.000 1.092.000
Sum kortsiktig gjeld 3.005.000 2.937.000 2.094.000 1.757.000 2.370.000
Sum gjeld og egenkapital 1.272.000 1.532.000 1.295.000 1.117.000 1.617.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.007.000 -1.697.000 -1.163.000 -1.151.000 -1.498.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
Soliditet -166.5 -117.9 -138.7 -151.2 -72.5
Resultatgrad -5.0 0.1 -0.9 -5.7 -0.4
Rentedekningsgrad -17.6 0.4 -1.6 -0.6
Gjeldsgrad -1.6 -1.8 -1.7 -1.7 -2.4
Total kapitalrentabilitet -23.2 1.1 -4.8 -1.6
Signatur
03.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Peter Lambertus RommeStyreleder59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Linda H C Eikelenboom3.7552
Robbert Jan Slagman3.7559
Dijk Michel Van3.7558
Bernardus Jan Schreurs3.7556
E&R Holding As85.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00