Restaurant Glorioso As
Juridisk navn:  Restaurant Glorioso As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66791738
Strøket 15A Strøket 15A Fax:
1383 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune: www.glorioso.no
Akershus Asker
Org.nr: 913818962
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 10.06.2014
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-60,92%
Resultat  
  
-61,97%
Egenkapital  
  
-63,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.513.000 8.990.000 9.275.000 11.606.000 11.463.000
Resultat: 656.000 1.725.000 -85.000 1.366.000 1.547.000
Egenkapital: 558.000 1.547.000 1.801.000 1.868.000 1.703.000
Regnskap for Restaurant Glorioso As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.513.000 8.990.000 9.275.000 11.606.000 11.463.000
Driftskostnader -4.944.000 -8.234.000 -9.343.000 -10.225.000 -9.855.000
Driftsresultat -1.433.000 756.000 -68.000 1.382.000 1.607.000
Finansinntekter 2.099.000 981.000 1.000 1.000
Finanskostnader -11.000 -11.000 -17.000 -17.000 -61.000
Finans 2.088.000 970.000 -17.000 -16.000 -60.000
Resultat før skatt 656.000 1.725.000 -85.000 1.366.000 1.547.000
Skattekostnad -145.000 -380.000 19.000 -301.000 -357.000
Årsresultat 510.000 1.346.000 -66.000 1.065.000 1.190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 775.000 1.081.000 1.454.000 1.627.000 1.254.000
Sum omløpsmidler 2.271.000 2.757.000 2.164.000 2.292.000 2.358.000
Sum eiendeler 3.046.000 3.838.000 3.618.000 3.919.000 3.612.000
Sum opptjent egenkapital 364.000 1.353.000 1.608.000 1.674.000 1.509.000
Sum egenkapital 558.000 1.547.000 1.801.000 1.868.000 1.703.000
Sum langsiktig gjeld 1.957.000 285.000 413.000 505.000 331.000
Sum kortsiktig gjeld 530.000 2.005.000 1.404.000 1.546.000 1.578.000
Sum gjeld og egenkapital 3.045.000 3.837.000 3.619.000 3.919.000 3.612.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.403.000 8.226.000 9.091.000 11.606.000 11.424.000
Andre inntekter 110.000 764.000 184.000 0 39.000
Driftsinntekter 3.513.000 8.990.000 9.275.000 11.606.000 11.463.000
Varekostnad -991.000 -2.160.000 -2.025.000 -2.711.000 -2.861.000
Lønninger -2.334.000 -3.960.000 -4.898.000 -4.735.000 -4.764.000
Avskrivning -386.000 -387.000 -418.000 -360.000 -344.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.233.000 -1.727.000 -2.002.000 -2.419.000 -1.886.000
Driftskostnader -4.944.000 -8.234.000 -9.343.000 -10.225.000 -9.855.000
Driftsresultat -1.433.000 756.000 -68.000 1.382.000 1.607.000
Finansinntekter 2.099.000 981.000 1.000 1.000
Finanskostnader -11.000 -11.000 -17.000 -17.000 -61.000
Finans 2.088.000 970.000 -17.000 -16.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 510.000 1.346.000 -66.000 1.065.000 1.190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 114.000 59.000 46.000 29.000 20.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 580.000 967.000 1.349.000 1.568.000 1.234.000
Sum varige driftsmidler 580.000 967.000 1.349.000 1.568.000 1.234.000
Sum finansielle anleggsmidler 81.000 55.000 58.000 31.000 0
Sum anleggsmidler 775.000 1.081.000 1.454.000 1.627.000 1.254.000
Varebeholdning 100.000 98.000 67.000 78.000
Kundefordringer 49.000 45.000 52.000 54.000 48.000
Andre fordringer 111.000 20.000 176.000 57.000 133.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 12.000 905.000 545.000 2.108.000 2.099.000
Sum omløpsmidler 2.271.000 2.757.000 2.164.000 2.292.000 2.358.000
Sum eiendeler 3.046.000 3.838.000 3.618.000 3.919.000 3.612.000
Sum opptjent egenkapital 364.000 1.353.000 1.608.000 1.674.000 1.509.000
Sum egenkapital 558.000 1.547.000 1.801.000 1.868.000 1.703.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 50.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.957.000 285.000 413.000 505.000 331.000
Leverandørgjeld 280.000 391.000 216.000 194.000
Betalbar skatt 198.000 393.000 310.000 363.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 350.000 283.000 603.000 645.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 278.000 982.000 731.000 417.000 376.000
Sum kortsiktig gjeld 530.000 2.005.000 1.404.000 1.546.000 1.578.000
Sum gjeld og egenkapital 3.045.000 3.837.000 3.619.000 3.919.000 3.612.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.741.000 752.000 760.000 746.000 780.000
Likviditetsgrad 1 4.3 1.4 1.5 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 4.3 1.3 1.5 1.4 1.4
Soliditet 18.3 40.3 49.8 47.7 47.1
Resultatgrad -40.8 8.4 -0.7 11.9 1
Rentedekningsgrad -130.3 68.7 -4.0 81.3 26.3
Gjeldsgrad 4.5 1.5 1.0 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 21.9 45.3 -1.9 35.3 44.5
Signatur
24.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Giuseppe Lo MonacoStyreleder59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00