Kristoffersen & Sigsgaard Bygg Entreprenør As
Juridisk navn:  Kristoffersen & Sigsgaard Bygg Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Slettebøveien 1 Slettebøveien 1 Fax:
3060 Svelvik 3060 Svelvik
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 913698703
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 25.04.2014
Foretakstype: AS
Revisor: Østlandske Revisorer As
Regnskapsfører: Nettverk Regnskap Heidi M Hansen
Utvikling:
Omsetning  
  
28,78%
Resultat  
  
-307,52%
Egenkapital  
  
-229,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.928.000 13.921.000 7.907.000 10.034.000 6.596.000
Resultat: -2.455.000 1.183.000 251.000 661.000 342.000
Egenkapital: -1.375.000 1.064.000 644.000 637.000 347.000
Regnskap for Kristoffersen & Sigsgaard Bygg Entreprenør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.928.000 13.921.000 7.907.000 10.034.000 6.596.000
Driftskostnader -20.291.000 -12.638.000 -7.587.000 -9.319.000 -6.204.000
Driftsresultat -2.363.000 1.283.000 320.000 715.000 392.000
Finansinntekter 13.000 9.000 1.000
Finanskostnader -92.000 -99.000 -82.000 -62.000 -51.000
Finans -92.000 -99.000 -69.000 -53.000 -50.000
Resultat før skatt -2.455.000 1.183.000 251.000 661.000 342.000
Skattekostnad 16.000 -263.000 -44.000 -171.000 -43.000
Årsresultat -2.439.000 921.000 206.000 490.000 300.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.412.000 1.467.000 1.592.000 876.000 990.000
Sum omløpsmidler 1.232.000 2.465.000 2.269.000 3.366.000 1.596.000
Sum eiendeler 2.644.000 3.932.000 3.861.000 4.242.000 2.586.000
Sum opptjent egenkapital -1.405.000 1.034.000 614.000 0 317.000
Sum egenkapital -1.375.000 1.064.000 644.000 637.000 347.000
Sum langsiktig gjeld 1.231.000 1.176.000 1.351.000 1.063.000 1.070.000
Sum kortsiktig gjeld 2.788.000 1.692.000 1.867.000 2.542.000 1.170.000
Sum gjeld og egenkapital 2.644.000 3.932.000 3.862.000 4.242.000 2.587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.676.000 13.860.000 7.709.000 10.034.000 6.588.000
Andre inntekter 252.000 61.000 198.000 0 8.000
Driftsinntekter 17.928.000 13.921.000 7.907.000 10.034.000 6.596.000
Varekostnad -12.626.000 -6.179.000 -2.674.000 -3.974.000 -2.285.000
Lønninger -5.603.000 -4.486.000 -3.296.000 -3.063.000 -2.750.000
Avskrivning -514.000 -313.000 -451.000 -368.000 -250.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.548.000 -1.660.000 -1.166.000 -1.914.000 -919.000
Driftskostnader -20.291.000 -12.638.000 -7.587.000 -9.319.000 -6.204.000
Driftsresultat -2.363.000 1.283.000 320.000 715.000 392.000
Finansinntekter 13.000 9.000 1.000
Finanskostnader -92.000 -99.000 -82.000 -62.000 -51.000
Finans -92.000 -99.000 -69.000 -53.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 -100.000 -200.000 0
Årsresultat -2.439.000 921.000 206.000 490.000 300.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.412.000 1.467.000 1.592.000 876.000 990.000
Sum varige driftsmidler 1.412.000 1.467.000 1.592.000 876.000 990.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.412.000 1.467.000 1.592.000 876.000 990.000
Varebeholdning 383.000 251.000 290.000 311.000 98.000
Kundefordringer 642.000 391.000 1.331.000 739.000 616.000
Andre fordringer 32.000 35.000 48.000 137.000 130.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 175.000 1.788.000 600.000 2.179.000 752.000
Sum omløpsmidler 1.232.000 2.465.000 2.269.000 3.366.000 1.596.000
Sum eiendeler 2.644.000 3.932.000 3.861.000 4.242.000 2.586.000
Sum opptjent egenkapital -1.405.000 1.034.000 614.000 0 317.000
Sum egenkapital -1.375.000 1.064.000 644.000 637.000 347.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 25.000 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 378.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.231.000 1.176.000 1.351.000 1.063.000 1.070.000
Leverandørgjeld 1.467.000 203.000 346.000 1.178.000 553.000
Betalbar skatt 272.000 19.000 173.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 463.000 476.000 601.000 738.000 345.000
Utbytte -500.000 -100.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 480.000 341.000 800.000 253.000 231.000
Sum kortsiktig gjeld 2.788.000 1.692.000 1.867.000 2.542.000 1.170.000
Sum gjeld og egenkapital 2.644.000 3.932.000 3.862.000 4.242.000 2.587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.556.000 773.000 402.000 824.000 426.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.5 1.2 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 1.3 1.1 1.2 1.3
Soliditet -52.0 27.1 16.7 1 13.4
Resultatgrad -13.2 9.2 4 7.1 5.9
Rentedekningsgrad -25.7 13.0 3.9 11.5 7.7
Gjeldsgrad -2.9 2.7 5 5.7 6.5
Total kapitalrentabilitet -89.4 32.6 8.6 17.1 15.2
Signatur
08.04.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Steffen KristoffersenStyreleder38
Tom SigsgaardStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Steffen Kristoffersen50.0038
Tom Sigsgaard50.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00