Bergen Backline As
Juridisk navn:  Bergen Backline As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92816492
Furuveien 4 Furuveien 4 Fax:
5067 Bergen 5067 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 913646541
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 15.04.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50,5%
Resultat  
  
-33%
Egenkapital  
  
35,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.128.000 4.299.000 3.310.000 3.153.000 2.816.000
Resultat: 272.000 406.000 -37.000 332.000 479.000
Egenkapital: 769.000 567.000 262.000 253.000 1.151.000
Regnskap for Bergen Backline As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.128.000 4.299.000 3.310.000 3.153.000 2.816.000
Driftskostnader -1.842.000 -3.864.000 -3.319.000 -2.732.000 -2.308.000
Driftsresultat 286.000 435.000 -10.000 421.000 508.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -29.000 -28.000 -90.000 -30.000
Finans -14.000 -29.000 -28.000 -90.000 -30.000
Resultat før skatt 272.000 406.000 -37.000 332.000 479.000
Skattekostnad -70.000 -101.000 -8.000 -89.000 -120.000
Årsresultat 202.000 305.000 9.000 -898.000 359.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 204.000 371.000 417.000 381.000 331.000
Sum omløpsmidler 1.434.000 872.000 393.000 546.000 1.621.000
Sum eiendeler 1.638.000 1.243.000 810.000 927.000 1.952.000
Sum opptjent egenkapital 669.000 467.000 162.000 153.000 1.051.000
Sum egenkapital 769.000 567.000 262.000 253.000 1.151.000
Sum langsiktig gjeld 514.000 72.000 212.000 283.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 354.000 604.000 337.000 392.000 795.000
Sum gjeld og egenkapital 1.637.000 1.243.000 811.000 928.000 1.952.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 956.000 960.000 812.000 3.153.000 2.816.000
Andre inntekter 1.172.000 3.339.000 2.497.000 0 0
Driftsinntekter 2.128.000 4.299.000 3.310.000 3.153.000 2.816.000
Varekostnad -71.000 -545.000 -796.000 -713.000 -782.000
Lønninger -763.000 -1.868.000 -1.003.000 -690.000 -666.000
Avskrivning -199.000 -173.000 -163.000 -125.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -809.000 -1.278.000 -1.357.000 -1.204.000 -777.000
Driftskostnader -1.842.000 -3.864.000 -3.319.000 -2.732.000 -2.308.000
Driftsresultat 286.000 435.000 -10.000 421.000 508.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -29.000 -28.000 -90.000 -30.000
Finans -14.000 -29.000 -28.000 -90.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 202.000 305.000 9.000 -898.000 359.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 204.000 371.000 417.000 381.000 331.000
Sum varige driftsmidler 204.000 371.000 417.000 381.000 331.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 204.000 371.000 417.000 381.000 331.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -13.000 45.000 0 59.000 403.000
Andre fordringer 344.000 47.000 67.000 66.000 1.009.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.103.000 780.000 326.000 421.000 209.000
Sum omløpsmidler 1.434.000 872.000 393.000 546.000 1.621.000
Sum eiendeler 1.638.000 1.243.000 810.000 927.000 1.952.000
Sum opptjent egenkapital 669.000 467.000 162.000 153.000 1.051.000
Sum egenkapital 769.000 567.000 262.000 253.000 1.151.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 514.000 72.000 212.000 283.000 6.000
Leverandørgjeld 132.000 123.000 75.000 77.000 0
Betalbar skatt 70.000 101.000 24.000 8.000 114.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 168.000 84.000 111.000 222.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 212.000 154.000 196.000 460.000
Sum kortsiktig gjeld 354.000 604.000 337.000 392.000 795.000
Sum gjeld og egenkapital 1.637.000 1.243.000 811.000 928.000 1.952.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.080.000 268.000 56.000 154.000 826.000
Likviditetsgrad 1 4.1 1.4 1.2 1.4 2
Likviditetsgrad 2 4.1 1.4 1.2 1.4 2
Soliditet 47.0 45.6 32.3 27.3 5
Resultatgrad 13.4 10.1 -0.3 13.4 1
Rentedekningsgrad 16.8 1 -0.4 4.7 16.9
Gjeldsgrad 1.1 1.2 2.1 2.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 17.7 3 -1.2 45.4 2
Signatur
19.05.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arild GertzStyreleder54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arild Gertz100.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00