Salg Og Montasje Trøndelag As
Juridisk navn:  Salg Og Montasje Trøndelag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åsløkkvegen 27 Åsløkkvegen 27 Fax:
7232 Lundamo 7232 Lundamo
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 913530306
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 09.03.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stubmo Økonomi Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-80,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 119.000 0 0 0 0
Resultat: 34.000 0 0 0 0
Egenkapital: 27.000 138.000 138.000 138.000 138.000
Regnskap for Salg Og Montasje Trøndelag As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 119.000 0 0 0 0
Driftskostnader -85.000 0 0 0 0
Driftsresultat 34.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 34.000 0 0 0 0
Skattekostnad -8.000 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 114.000 138.000 138.000 138.000 138.000
Sum eiendeler 114.000 138.000 138.000 138.000 138.000
Sum opptjent egenkapital -123.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Sum egenkapital 27.000 138.000 138.000 138.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 114.000 138.000 138.000 138.000 138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 119.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 119.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -34.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 0 0 0 0
Driftskostnader -85.000 0 0 0 0
Driftsresultat 34.000 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 44.000 0 0 0 0
Andre fordringer 138.000 138.000 138.000 138.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 69.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 114.000 138.000 138.000 138.000 138.000
Sum eiendeler 114.000 138.000 138.000 138.000 138.000
Sum opptjent egenkapital -123.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Sum egenkapital 27.000 138.000 138.000 138.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 7.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 114.000 138.000 138.000 138.000 138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 138.000 138.000 138.000 138.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0 0 0 0
Soliditet 23.7 1 1 1 1
Resultatgrad 28.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.2 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 29.8 0 0 0 0
Signatur
26.08.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Eivind KjellstadStyreleder72
Bjarne AlstadStyremedlem47
Heidi Kjellstad AlstadStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Heidi Kjellstad Alstad40.0046
Heidi Kjellstad Alstad20.0046
Bjarne Alstad13.3347
Bjarne Alstad26.6647
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00