Siri Christensen As
Juridisk navn:  Siri Christensen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91649751
Hestenga 12 Hestenga 12 Fax:
2320 Furnes 2320 Furnes
Fylke: Kommune: www.sirichristensen.no
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 813522322
Aksjekapital: 70.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 25.03.2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,94%
Resultat  
  
-55,88%
Egenkapital  
  
-67,95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 206.000 219.000 497.000 276.000 311.000
Resultat: -53.000 -34.000 6.000 33.000 11.000
Egenkapital: -131.000 -78.000 -53.000 -59.000 -92.000
Regnskap for Siri Christensen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 206.000 219.000 497.000 276.000 311.000
Driftskostnader -258.000 -252.000 -490.000 -244.000 -300.000
Driftsresultat -53.000 -34.000 6.000 33.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -53.000 -34.000 6.000 33.000 11.000
Skattekostnad 5.000 0 0 0
Årsresultat -53.000 -29.000 6.000 33.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 58.000 83.000 107.000 123.000
Sum omløpsmidler 89.000 94.000 106.000 73.000 60.000
Sum eiendeler 123.000 152.000 189.000 180.000 183.000
Sum opptjent egenkapital -201.000 -148.000 -123.000 -129.000 -162.000
Sum egenkapital -131.000 -78.000 -53.000 -59.000 -92.000
Sum langsiktig gjeld 241.000 186.000 205.000 216.000 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 49.000 37.000 23.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 123.000 157.000 189.000 180.000 183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 206.000 219.000 443.000 276.000 311.000
Andre inntekter 55.000 0 0
Driftsinntekter 206.000 219.000 497.000 276.000 311.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -83.000 -118.000 -202.000 -106.000 0
Avskrivning -24.000 -24.000 -24.000 -29.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -151.000 -110.000 -264.000 -109.000 -282.000
Driftskostnader -258.000 -252.000 -490.000 -244.000 -300.000
Driftsresultat -53.000 -34.000 6.000 33.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -53.000 -29.000 6.000 33.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 16.000 31.000 47.000 62.000 123.000
Driftsløsøre 18.000 27.000 36.000 45.000 0
Sum varige driftsmidler 34.000 58.000 83.000 107.000 123.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 58.000 83.000 107.000 123.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 64.000 60.000 72.000 60.000 60.000
Andre fordringer 9.000 5.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.000 30.000 34.000 14.000 0
Sum omløpsmidler 89.000 94.000 106.000 73.000 60.000
Sum eiendeler 123.000 152.000 189.000 180.000 183.000
Sum opptjent egenkapital -201.000 -148.000 -123.000 -129.000 -162.000
Sum egenkapital -131.000 -78.000 -53.000 -59.000 -92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 20.000 0 0 20.000
Sum langsiktig gjeld 241.000 186.000 205.000 216.000 0
Leverandørgjeld 4.000 8.000 6.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 10.000 13.000 9.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 12.000 18.000 11.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 49.000 37.000 23.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 123.000 157.000 189.000 180.000 183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 76.000 45.000 69.000 50.000 -215.000
Likviditetsgrad 1 6.8 1.9 2.9 3.2 0.2
Likviditetsgrad 2 6.8 1.9 2.9 3.2 0.2
Soliditet -106.5 -49.7 -32.8 -50.3
Resultatgrad -25.7 -15.5 1.2 1 3.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9 -3.0 -4.6 -4.1
Total kapitalrentabilitet -43.1 -21.7 3.2 18.3 6
Signatur
04.02.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Siri Sebastian ChristensenStyreleder55
Astrid Synnøve TveitStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Siri S Christensen100.0056
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00