Aasen Eiendomsmegling As
Juridisk navn:  Aasen Eiendomsmegling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90585343
Slettaveien 2 Slettaveien 2 Fax:
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune: www.aaseneiendom.no
Viken Vestby
Org.nr: 913499638
Aksjekapital: 101.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.04.2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Active Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37,75%
Resultat  
  
-31,17%
Egenkapital  
  
29,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.213.000 3.555.000 3.415.000 3.567.000 2.443.000
Resultat: 53.000 77.000 46.000 -49.000 -645.000
Egenkapital: 231.000 178.000 101.000 55.000 -246.000
Regnskap for Aasen Eiendomsmegling As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.213.000 3.555.000 3.415.000 3.567.000 2.443.000
Driftskostnader -2.055.000 -3.377.000 -3.304.000 -3.549.000 -3.046.000
Driftsresultat 156.000 177.000 110.000 18.000 -602.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -104.000 -100.000 -64.000 -66.000 -44.000
Finans -104.000 -100.000 -64.000 -66.000 -44.000
Resultat før skatt 53.000 77.000 46.000 -49.000 -645.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 77.000 46.000 -49.000 -645.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000 151.000 226.000 302.000 377.000
Sum omløpsmidler 1.171.000 1.626.000 1.066.000 961.000 726.000
Sum eiendeler 1.266.000 1.777.000 1.292.000 1.263.000 1.103.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 76.000 -1.000 -47.000 -347.000
Sum egenkapital 231.000 178.000 101.000 55.000 -246.000
Sum langsiktig gjeld 333.000 411.000 257.000 318.000 388.000
Sum kortsiktig gjeld 703.000 1.188.000 934.000 890.000 962.000
Sum gjeld og egenkapital 1.267.000 1.777.000 1.292.000 1.263.000 1.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.213.000 3.555.000 3.415.000 3.567.000 2.443.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.213.000 3.555.000 3.415.000 3.567.000 2.443.000
Varekostnad -256.000 -507.000 -521.000 -597.000 -504.000
Lønninger -1.101.000 -1.945.000 -1.855.000 -2.164.000 -2.077.000
Avskrivning -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -623.000 -850.000 -853.000 -713.000 -423.000
Driftskostnader -2.055.000 -3.377.000 -3.304.000 -3.549.000 -3.046.000
Driftsresultat 156.000 177.000 110.000 18.000 -602.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -104.000 -100.000 -64.000 -66.000 -44.000
Finans -104.000 -100.000 -64.000 -66.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 77.000 46.000 -49.000 -645.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 95.000 151.000 226.000 302.000 377.000
Sum varige driftsmidler 95.000 151.000 226.000 302.000 377.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 95.000 151.000 226.000 302.000 377.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.065.000 1.514.000 980.000 767.000 588.000
Andre fordringer 68.000 72.000 67.000 56.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 41.000 19.000 138.000 89.000
Sum omløpsmidler 1.171.000 1.626.000 1.066.000 961.000 726.000
Sum eiendeler 1.266.000 1.777.000 1.292.000 1.263.000 1.103.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 76.000 -1.000 -47.000 -347.000
Sum egenkapital 231.000 178.000 101.000 55.000 -246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 145.000 446.000 291.000 217.000 390.000
Sum langsiktig gjeld 333.000 411.000 257.000 318.000 388.000
Leverandørgjeld 101.000 143.000 102.000 62.000 102.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 359.000 423.000 375.000 417.000 238.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 175.000 166.000 195.000 232.000
Sum kortsiktig gjeld 703.000 1.188.000 934.000 890.000 962.000
Sum gjeld og egenkapital 1.267.000 1.777.000 1.292.000 1.263.000 1.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 468.000 438.000 132.000 71.000 -236.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.1 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 1.1 1.1 0.8
Soliditet 18.2 1 7.8 4.4 -22.3
Resultatgrad 7.0 5 3.2 0.5 -24.6
Rentedekningsgrad 1.5 1.8 1.7 0.3 -13.7
Gjeldsgrad 4.5 9 11.8 2 -5.5
Total kapitalrentabilitet 12.3 1 8.5 1.4 -54.5
Signatur
27.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.03.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Nils-Erik AasenStyreleder50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nils-Erik Aasen100.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00