Oppland Byggvask As
Juridisk navn:  Oppland Byggvask As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40408170
Bjørkebakken 8 Bjørkebakken 8 Fax:
2818 Gjøvik 2818 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 913463331
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12.03.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Innlandet Regnskap Rtb As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,41%
Resultat  
  
181,82%
Egenkapital  
  
152,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 977.000 973.000 1.183.000 1.144.000 1.569.000
Resultat: 342.000 -418.000 253.000 -96.000 382.000
Egenkapital: 92.000 -174.000 152.000 -44.000 30.000
Regnskap for Oppland Byggvask As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 977.000 973.000 1.183.000 1.144.000 1.569.000
Driftskostnader -595.000 -1.360.000 -897.000 -1.236.000 -1.181.000
Driftsresultat 382.000 -388.000 287.000 -91.000 387.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -40.000 -30.000 -34.000 -4.000 -5.000
Finans -40.000 -30.000 -34.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt 342.000 -418.000 253.000 -96.000 382.000
Skattekostnad -75.000 92.000 -58.000 22.000 -95.000
Årsresultat 266.000 -326.000 195.000 -74.000 287.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 153.000 310.000 660.000 496.000 157.000
Sum omløpsmidler 154.000 61.000 130.000 136.000 488.000
Sum eiendeler 307.000 371.000 790.000 632.000 645.000
Sum opptjent egenkapital 62.000 -204.000 122.000 -74.000 0
Sum egenkapital 92.000 -174.000 152.000 -44.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 129.000 413.000 421.000 459.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 86.000 133.000 217.000 217.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 307.000 372.000 790.000 632.000 644.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 901.000 972.000 1.183.000 1.144.000 1.569.000
Andre inntekter 76.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 977.000 973.000 1.183.000 1.144.000 1.569.000
Varekostnad -36.000 -617.000 -75.000 -96.000 -186.000
Lønninger -171.000 -279.000 -317.000 -709.000 -528.000
Avskrivning -24.000 -95.000 -98.000 -46.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -364.000 -369.000 -407.000 -385.000 -435.000
Driftskostnader -595.000 -1.360.000 -897.000 -1.236.000 -1.181.000
Driftsresultat 382.000 -388.000 287.000 -91.000 387.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -40.000 -30.000 -34.000 -4.000 -5.000
Finans -40.000 -30.000 -34.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -323.000
Årsresultat 266.000 -326.000 195.000 -74.000 287.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 83.000 0 17.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 202.000 298.000 396.000 121.000
Sum varige driftsmidler 10.000 202.000 298.000 396.000 121.000
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 25.000 362.000 83.000 35.000
Sum anleggsmidler 153.000 310.000 660.000 496.000 157.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 124.000 25.000 66.000 100.000 257.000
Andre fordringer 0 0 0 152.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 36.000 64.000 36.000 79.000
Sum omløpsmidler 154.000 61.000 130.000 136.000 488.000
Sum eiendeler 307.000 371.000 790.000 632.000 645.000
Sum opptjent egenkapital 62.000 -204.000 122.000 -74.000 0
Sum egenkapital 92.000 -174.000 152.000 -44.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 9.000 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 129.000 413.000 421.000 459.000 5.000
Leverandørgjeld 27.000 39.000 82.000 52.000 14.000
Betalbar skatt 0 31.000 0 89.000
Skyldig offentlige avgifter 45.000 70.000 66.000 90.000 127.000
Utbytte 0 0 0 -323.000
Annen kortsiktig gjeld 14.000 24.000 37.000 75.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 86.000 133.000 217.000 217.000 609.000
Sum gjeld og egenkapital 307.000 372.000 790.000 632.000 644.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 -72.000 -87.000 -81.000 -121.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.5 0.6 0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 1.8 0.5 0.6 0.6 0.8
Soliditet 30.0 -46.8 19.2 4.7
Resultatgrad 39.1 -39.9 24.3 24.7
Rentedekningsgrad 9.6 -12.9 8.4 -22.8 77.4
Gjeldsgrad 2.3 -3.1 4.2 -15.4 20.5
Total kapitalrentabilitet 124.4 -104.3 36.3 -14.4 60.1
Signatur
29.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Valdete HysenajStyreleder45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Valdete Hysenaj100.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00