Nordic Accounting As
Juridisk navn:  Nordic Accounting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23623050
Strøket 9 Strøket 9 Fax:
1383 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 913397460
Aksjekapital: 530.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10.03.2014
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,19%
Resultat  
  
-125,25%
Egenkapital  
  
-29,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.769.000 4.444.000 4.412.000 4.239.000 4.411.000
Resultat: -223.000 -99.000 -33.000 151.000 151.000
Egenkapital: 276.000 392.000 492.000 524.000 60.000
Regnskap for Nordic Accounting As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.769.000 4.444.000 4.412.000 4.239.000 4.411.000
Driftskostnader -3.975.000 -4.486.000 -4.449.000 -4.073.000 -4.235.000
Driftsresultat -207.000 -43.000 -37.000 166.000 176.000
Finansinntekter 18.000 15.000 19.000 9.000 9.000
Finanskostnader -35.000 -72.000 -14.000 -24.000 -34.000
Finans -17.000 -57.000 5.000 -15.000 -25.000
Resultat før skatt -223.000 -99.000 -33.000 151.000 151.000
Skattekostnad 106.000 0 0 -37.000 -37.000
Årsresultat -117.000 -99.000 -33.000 114.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 144.000 98.000 158.000 3.000 21.000
Sum omløpsmidler 760.000 1.026.000 1.538.000 1.518.000 977.000
Sum eiendeler 904.000 1.124.000 1.696.000 1.521.000 998.000
Sum opptjent egenkapital -115.000 2.000 101.000 134.000 20.000
Sum egenkapital 276.000 392.000 492.000 524.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 219.000
Sum kortsiktig gjeld 628.000 732.000 1.204.000 998.000 719.000
Sum gjeld og egenkapital 904.000 1.125.000 1.696.000 1.522.000 998.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.769.000 4.444.000 4.408.000 4.238.000 4.403.000
Andre inntekter 0 4.000 1.000 8.000
Driftsinntekter 3.769.000 4.444.000 4.412.000 4.239.000 4.411.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -753.000 -977.000 -703.000 -648.000 -216.000
Avskrivning -60.000 -60.000 -26.000 -18.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.162.000 -3.449.000 -3.720.000 -3.407.000 -3.993.000
Driftskostnader -3.975.000 -4.486.000 -4.449.000 -4.073.000 -4.235.000
Driftsresultat -207.000 -43.000 -37.000 166.000 176.000
Finansinntekter 18.000 15.000 19.000 9.000 9.000
Finanskostnader -35.000 -72.000 -14.000 -24.000 -34.000
Finans -17.000 -57.000 5.000 -15.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -150.000
Årsresultat -117.000 -99.000 -33.000 114.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 106.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 98.000 158.000 3.000 21.000
Sum varige driftsmidler 38.000 98.000 158.000 3.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 144.000 98.000 158.000 3.000 21.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 460.000 585.000 638.000 538.000 516.000
Andre fordringer 139.000 112.000 85.000 70.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 161.000 330.000 815.000 910.000 392.000
Sum omløpsmidler 760.000 1.026.000 1.538.000 1.518.000 977.000
Sum eiendeler 904.000 1.124.000 1.696.000 1.521.000 998.000
Sum opptjent egenkapital -115.000 2.000 101.000 134.000 20.000
Sum egenkapital 276.000 392.000 492.000 524.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 250.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 219.000
Leverandørgjeld 300.000 571.000 995.000 623.000 277.000
Betalbar skatt 0 0 37.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 113.000 65.000 146.000 154.000 111.000
Utbytte 0 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 216.000 95.000 64.000 183.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 628.000 732.000 1.204.000 998.000 719.000
Sum gjeld og egenkapital 904.000 1.125.000 1.696.000 1.522.000 998.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 132.000 294.000 334.000 520.000 258.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.3 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.3 1.5 1.4
Soliditet 30.5 34.9 2 34.4 6
Resultatgrad -5.5 -0.8 3.9 4
Rentedekningsgrad -5.9 -0.6 -2.6 6.9 5.2
Gjeldsgrad 2.3 1.9 2.4 1.9 15.6
Total kapitalrentabilitet -20.9 -2.5 -1.1 11.5 18.5
Signatur
28.10.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Julija StubrudStyreleder35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Triangelinvest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00