Myhre Elektro AS
Juridisk navn:  Myhre Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62967030
Disenåvegen 23 Disenåvegen 23 Fax:
2100 Skarnes 2100 Skarnes
Fylke: Kommune: www.myhre-elektro.no/
Innlandet Sør-Odal
Org.nr: 860648342
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 01.04.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon As
Regnskapsfører: Odal Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2,77%
Resultat  
  
-110%
Egenkapital  
  
-3,61%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 14.642.000 14.247.000 13.230.000 13.273.000 15.491.000
Resultat: -95.000 950.000 1.322.000 280.000 -684.000
Egenkapital: 2.000.000 2.075.000 1.934.000 906.000 690.000
Regnskap for Myhre Elektro AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 14.642.000 14.247.000 13.230.000 13.273.000 15.491.000
Driftskostnader -14.712.000 -13.248.000 -11.835.000 -12.836.000 -16.016.000
Driftsresultat -70.000 999.000 1.396.000 437.000 -526.000
Finansinntekter 19.000 17.000 1.000 20.000
Finanskostnader -45.000 -66.000 -74.000 -158.000 -179.000
Finans -26.000 -49.000 -74.000 -157.000 -159.000
Resultat før skatt -95.000 950.000 1.322.000 280.000 -684.000
Skattekostnad 20.000 -209.000 -293.000 -64.000 138.000
Årsresultat -75.000 741.000 1.029.000 216.000 -546.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 391.000 239.000 263.000 345.000 474.000
Sum omløpsmidler 4.719.000 6.502.000 5.080.000 3.781.000 7.300.000
Sum eiendeler 5.110.000 6.741.000 5.343.000 4.126.000 7.774.000
Sum opptjent egenkapital 1.500.000 1.575.000 1.434.000 406.000 190.000
Sum egenkapital 2.000.000 2.075.000 1.934.000 906.000 690.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 3.111.000 4.667.000 3.408.000 3.216.000 7.038.000
Sum gjeld og egenkapital 5.111.000 6.742.000 5.342.000 4.126.000 7.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.642.000 14.247.000 13.230.000 13.273.000 15.491.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 14.642.000 14.247.000 13.230.000 13.273.000 15.491.000
Varekostnad -4.422.000 -4.155.000 -3.251.000 -4.379.000 -6.752.000
Lønninger -7.350.000 -6.723.000 -6.342.000 -6.461.000 -7.246.000
Avskrivning -61.000 -42.000 -67.000 -65.000 -84.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.879.000 -2.328.000 -2.175.000 -1.931.000 -1.934.000
Driftskostnader -14.712.000 -13.248.000 -11.835.000 -12.836.000 -16.016.000
Driftsresultat -70.000 999.000 1.396.000 437.000 -526.000
Finansinntekter 19.000 17.000 1.000 20.000
Finanskostnader -45.000 -66.000 -74.000 -158.000 -179.000
Finans -26.000 -49.000 -74.000 -157.000 -159.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -600.000 0 0
Årsresultat -75.000 741.000 1.029.000 216.000 -546.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 130.000 105.000 88.000 253.000 317.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 198.000 110.000 150.000 67.000 110.000
Driftsløsøre 15.000 15.000 15.000 15.000 37.000
Sum varige driftsmidler 213.000 125.000 165.000 82.000 147.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 391.000 239.000 263.000 345.000 474.000
Varebeholdning 1.091.000 1.115.000 1.055.000 994.000 1.068.000
Kundefordringer 3.060.000 5.056.000 3.764.000 2.492.000 4.984.000
Andre fordringer 85.000 84.000 48.000 89.000 1.039.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 483.000 247.000 213.000 206.000 210.000
Sum omløpsmidler 4.719.000 6.502.000 5.080.000 3.781.000 7.300.000
Sum eiendeler 5.110.000 6.741.000 5.343.000 4.126.000 7.774.000
Sum opptjent egenkapital 1.500.000 1.575.000 1.434.000 406.000 190.000
Sum egenkapital 2.000.000 2.075.000 1.934.000 906.000 690.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 698.000 1.220.000 1.232.000 2.035.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 47.000
Leverandørgjeld 1.087.000 1.062.000 464.000 543.000 3.358.000
Betalbar skatt 6.000 226.000 128.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.152.000 1.322.000 861.000 699.000 830.000
Utbytte -600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 865.000 1.359.000 735.000 742.000 815.000
Sum kortsiktig gjeld 3.111.000 4.667.000 3.408.000 3.216.000 7.038.000
Sum gjeld og egenkapital 5.111.000 6.742.000 5.342.000 4.126.000 7.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.608.000 1.835.000 1.672.000 565.000 262.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.5 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 0.9 0.9
Soliditet 39.1 30.8 36.2 2 8.9
Resultatgrad -0.5 7.0 10.6 3.3 -3.4
Rentedekningsgrad -1.6 15.1 18.9 2.8 -2.9
Gjeldsgrad 1.6 2.2 1.8 3.6 10.3
Total kapitalrentabilitet -1.0 15.1 26.1 10.6 -6.5
Signatur
27.01.2017
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
27.01.2017
Prokura hver for seg
Myhre Stein
Viken Leif Johan
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Leif Johan VikenStyreleder60
Stein MyhreStyremedlem65
Marius Kristoffersen MyhreStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00