Eiken Hotell & Feriesenter AS
Juridisk navn:  Eiken Hotell & Feriesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38349600
Eikenveien 215 Eikenveien 215 Fax: 38349601
4596 Eiken 4596 Eiken
Fylke: Kommune: www.eikenhotell.no
Agder Hægebostad
Org.nr: 860122782
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Etableringsdato: 17.12.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,58%
Resultat  
  
-15,62%
Egenkapital  
  
-307,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.722.000 2.554.000 2.449.000 8.329.000 2.120.000
Resultat: -1.236.000 -1.069.000 -1.223.000 2.200.000 -440.000
Egenkapital: -1.435.000 -352.000 574.000 1.665.000 -665.000
Regnskap for Eiken Hotell & Feriesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.722.000 2.554.000 2.449.000 8.329.000 2.120.000
Driftskostnader -3.953.000 -3.619.000 -3.673.000 -6.132.000 -2.557.000
Driftsresultat -1.232.000 -1.065.000 -1.226.000 2.198.000 -437.000
Finansinntekter 16.000 13.000 15.000 12.000 10.000
Finanskostnader -20.000 -18.000 -13.000 -10.000 -13.000
Finans -4.000 -5.000 2.000 2.000 -3.000
Resultat før skatt -1.236.000 -1.069.000 -1.223.000 2.200.000 -440.000
Skattekostnad 34.000 33.000 32.000 33.000 28.000
Årsresultat -1.203.000 -1.036.000 -1.192.000 2.233.000 -411.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.928.000 4.032.000 4.243.000 4.466.000 3.790.000
Sum omløpsmidler 407.000 917.000 745.000 658.000 409.000
Sum eiendeler 4.335.000 4.949.000 4.988.000 5.124.000 4.199.000
Sum opptjent egenkapital -3.635.000 -2.552.000 -1.626.000 -535.000 -2.865.000
Sum egenkapital -1.435.000 -352.000 574.000 1.665.000 -665.000
Sum langsiktig gjeld 4.403.000 4.432.000 3.950.000 2.803.000 4.258.000
Sum kortsiktig gjeld 1.368.000 869.000 465.000 656.000 606.000
Sum gjeld og egenkapital 4.336.000 4.949.000 4.989.000 5.124.000 4.199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.722.000 2.554.000 2.449.000 8.329.000 2.120.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.722.000 2.554.000 2.449.000 8.329.000 2.120.000
Varekostnad -774.000 -667.000 -653.000 -593.000 -620.000
Lønninger -1.586.000 -1.591.000 -1.431.000 -3.272.000 -992.000
Avskrivning -225.000 -259.000 -294.000 -490.000 -160.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.368.000 -1.102.000 -1.295.000 -1.777.000 -785.000
Driftskostnader -3.953.000 -3.619.000 -3.673.000 -6.132.000 -2.557.000
Driftsresultat -1.232.000 -1.065.000 -1.226.000 2.198.000 -437.000
Finansinntekter 16.000 13.000 15.000 12.000 10.000
Finanskostnader -20.000 -18.000 -13.000 -10.000 -13.000
Finans -4.000 -5.000 2.000 2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.203.000 -1.036.000 -1.192.000 2.233.000 -411.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.877.000 3.955.000 4.108.000 4.299.000 3.753.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 69.000 128.000 159.000 30.000
Sum varige driftsmidler 3.921.000 4.024.000 4.236.000 4.458.000 3.783.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum anleggsmidler 3.928.000 4.032.000 4.243.000 4.466.000 3.790.000
Varebeholdning 92.000 90.000 65.000 53.000 49.000
Kundefordringer 26.000 120.000 52.000 101.000 44.000
Andre fordringer 222.000 651.000 533.000 415.000 270.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 57.000 95.000 89.000 46.000
Sum omløpsmidler 407.000 917.000 745.000 658.000 409.000
Sum eiendeler 4.335.000 4.949.000 4.988.000 5.124.000 4.199.000
Sum opptjent egenkapital -3.635.000 -2.552.000 -1.626.000 -535.000 -2.865.000
Sum egenkapital -1.435.000 -352.000 574.000 1.665.000 -665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 194.000 243.000 120.000 190.000 321.000
Sum langsiktig gjeld 4.403.000 4.432.000 3.950.000 2.803.000 4.258.000
Leverandørgjeld 101.000 145.000 127.000 90.000 70.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 111.000 88.000 77.000 89.000 106.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 962.000 394.000 140.000 287.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 1.368.000 869.000 465.000 656.000 606.000
Sum gjeld og egenkapital 4.336.000 4.949.000 4.989.000 5.124.000 4.199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -961.000 48.000 280.000 2.000 -197.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1 1.6 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 1 1.5 0.9 0.6
Soliditet -33.1 -7.1 11.5 32.5 -15.8
Resultatgrad -45.3 -41.7 -50.1 26.4 -20.6
Rentedekningsgrad -61.6 -59.2 -94.3 219.8 -32.8
Gjeldsgrad -15.1 7.7 2.1 -7.3
Total kapitalrentabilitet -21.3 -24.3 43.1 -10.2
Signatur
26.01.2021
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Morgan HålandStyreleder41
Tommy HaugeStyremedlem44
Alf Torfinn SkeieStyremedlem65
Tor-Sigurd TuenStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Joke Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00