Joa Melk Da
Juridisk navn:  Joa Melk Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51654510
Austerheimvegen 16 Austerheimvegen 16 Fax:
4055 Sola 4055 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 913174747
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 16.01.2014
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,56%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
58,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 7.311.000 7.909.000 7.722.000
Resultat: 0 0 0
Egenkapital: 1.316.000 831.000 875.000
Regnskap for Joa Melk Da
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 7.311.000 7.909.000 7.722.000
Driftskostnader -7.268.000 -7.867.000 -7.614.000
Driftsresultat 43.000 42.000 108.000
Finansinntekter 8.000 8.000 6.000
Finanskostnader -51.000 -49.000 -114.000
Finans -43.000 -41.000 -108.000
Resultat før skatt 0 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.572.000 1.879.000 1.826.000
Sum omløpsmidler 3.695.000 3.193.000 3.569.000
Sum eiendeler 5.267.000 5.072.000 5.395.000
Sum opptjent egenkapital 1.316.000 831.000 875.000
Sum egenkapital 1.316.000 831.000 875.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.951.000 4.242.000 4.520.000
Sum gjeld og egenkapital 5.267.000 5.073.000 5.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.148.000 6.973.000 6.745.000
Andre inntekter 1.163.000 936.000 977.000
Driftsinntekter 7.311.000 7.909.000 7.722.000
Varekostnad -3.176.000 -3.900.000 -4.335.000
Lønninger -322.000 -246.000 -89.000
Avskrivning -392.000 -208.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.378.000 -3.513.000 -3.190.000
Driftskostnader -7.268.000 -7.867.000 -7.614.000
Driftsresultat 43.000 42.000 108.000
Finansinntekter 8.000 8.000 6.000
Finanskostnader -51.000 -49.000 -114.000
Finans -43.000 -41.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 356.000 359.000 138.000
Driftsløsøre 1.213.000 1.516.000 1.685.000
Sum varige driftsmidler 1.569.000 1.876.000 1.823.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 1.572.000 1.879.000 1.826.000
Varebeholdning 2.997.000 2.648.000 2.433.000
Kundefordringer 524.000 280.000 809.000
Andre fordringer 174.000 266.000 327.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 3.695.000 3.193.000 3.569.000
Sum eiendeler 5.267.000 5.072.000 5.395.000
Sum opptjent egenkapital 1.316.000 831.000 875.000
Sum egenkapital 1.316.000 831.000 875.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.886.000 1.993.000 1.800.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 774.000 957.000 1.147.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.292.000 1.292.000 1.573.000
Sum kortsiktig gjeld 3.951.000 4.242.000 4.520.000
Sum gjeld og egenkapital 5.267.000 5.073.000 5.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -256.000 -1.049.000 -951.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.3
Soliditet 25.0 16.4 16.2
Resultatgrad 0.6 0.5 1.4
Rentedekningsgrad 0.8 0.9 0.9
Gjeldsgrad 3.0 5.1 5.2
Total kapitalrentabilitet 1.0 1 2.1
Signatur
26.11.2021
DELTAKARANE I FELLESSKAP.
Prokurister
26.11.2021
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00