Via Færder As
Juridisk navn:  Via Færder As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33304880
Postboks 78 Kirkeveien 273 Fax: 33304881
3163 Nøtterøy 3140 Nøtterøy
Fylke: Kommune: www.asvo.no
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 859197892
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 02.11.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co As
Regnskapsfører: Tønsberg Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
6%
Resultat  
  
-71,13%
Egenkapital  
  
3,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.550.000 24.103.000 23.700.000 22.322.000 20.368.000
Resultat: 544.000 1.884.000 821.000 975.000 969.000
Egenkapital: 18.606.000 18.061.000 16.177.000 15.356.000 14.381.000
Regnskap for Via Færder As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.550.000 24.103.000 23.700.000 22.322.000 20.368.000
Driftskostnader -25.036.000 -22.265.000 -22.908.000 -21.344.000 -19.383.000
Driftsresultat 514.000 1.838.000 792.000 978.000 986.000
Finansinntekter 31.000 46.000 64.000 85.000 129.000
Finanskostnader -35.000 -88.000 -146.000
Finans 31.000 46.000 29.000 -3.000 -17.000
Resultat før skatt 544.000 1.884.000 821.000 975.000 969.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 544.000 1.884.000 821.000 975.000 969.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.040.000 11.136.000 9.655.000 10.512.000 11.959.000
Sum omløpsmidler 11.612.000 10.693.000 9.478.000 9.417.000 9.575.000
Sum eiendeler 22.652.000 21.829.000 19.133.000 19.929.000 21.534.000
Sum opptjent egenkapital 18.406.000 17.861.000 15.977.000 15.156.000 14.181.000
Sum egenkapital 18.606.000 18.061.000 16.177.000 15.356.000 14.381.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.662.000 3.907.000
Sum kortsiktig gjeld 4.046.000 3.768.000 2.956.000 2.911.000 3.247.000
Sum gjeld og egenkapital 22.652.000 21.829.000 19.133.000 19.929.000 21.535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.024.000 6.674.000 6.728.000 7.607.000 6.547.000
Andre inntekter 17.526.000 17.429.000 16.972.000 14.715.000 13.821.000
Driftsinntekter 25.550.000 24.103.000 23.700.000 22.322.000 20.368.000
Varekostnad -2.030.000 -1.690.000 -2.241.000 -1.758.000 -1.551.000
Lønninger -17.592.000 -15.077.000 -14.600.000 -13.475.000 -12.601.000
Avskrivning -1.524.000 -1.628.000 -1.814.000 -2.006.000 -1.961.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.890.000 -3.870.000 -4.253.000 -4.105.000 -3.270.000
Driftskostnader -25.036.000 -22.265.000 -22.908.000 -21.344.000 -19.383.000
Driftsresultat 514.000 1.838.000 792.000 978.000 986.000
Finansinntekter 31.000 46.000 64.000 85.000 129.000
Finanskostnader -35.000 -88.000 -146.000
Finans 31.000 46.000 29.000 -3.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 544.000 1.884.000 821.000 975.000 969.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 3.000 0 0 0
Fast eiendom 8.616.000 9.436.000 8.807.000 9.070.000 10.004.000
Maskiner anlegg 2.057.000 1.197.000 0 0 18.000
Driftsløsøre 359.000 495.000 842.000 1.323.000 1.876.000
Sum varige driftsmidler 11.032.000 11.128.000 9.648.000 10.393.000 11.899.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 7.000 119.000 61.000
Sum anleggsmidler 11.040.000 11.136.000 9.655.000 10.512.000 11.959.000
Varebeholdning 527.000 500.000 577.000 595.000 475.000
Kundefordringer 845.000 592.000 878.000 477.000 546.000
Andre fordringer 2.060.000 2.422.000 2.041.000 1.974.000 2.020.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.180.000 7.180.000 5.982.000 6.371.000 6.534.000
Sum omløpsmidler 11.612.000 10.693.000 9.478.000 9.417.000 9.575.000
Sum eiendeler 22.652.000 21.829.000 19.133.000 19.929.000 21.534.000
Sum opptjent egenkapital 18.406.000 17.861.000 15.977.000 15.156.000 14.181.000
Sum egenkapital 18.606.000 18.061.000 16.177.000 15.356.000 14.381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.662.000 3.907.000
Leverandørgjeld 1.151.000 1.161.000 602.000 579.000 982.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.018.000 909.000 815.000 692.000 715.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.878.000 1.698.000 1.539.000 1.640.000 1.549.000
Sum kortsiktig gjeld 4.046.000 3.768.000 2.956.000 2.911.000 3.247.000
Sum gjeld og egenkapital 22.652.000 21.829.000 19.133.000 19.929.000 21.535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.566.000 6.925.000 6.522.000 6.506.000 6.328.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.8 3 3 2.9
Likviditetsgrad 2 2.7 2.7 3 3 2.8
Soliditet 82.1 82.7 84.6 77.1 66.8
Resultatgrad 2.0 7.6 3.3 4.4 4.8
Rentedekningsgrad 22.6 11.1 6.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.4 8.6 4.5 5.3 5.2
Signatur
28.06.2021
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM.
Prokurister
28.06.2021
Daglig leder i fellesskap med styrets leder,
Ved styreleders fravær daglig leder i fellesskap
Med økonomileder eller personalleder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Joakim TveitStyreleder53
Hege HaslieStyremedlem52
Ann-Kristin HeianStyremedlem69
Arne Petter ChristensenStyremedlem57
Dag ØstbyStyremedlem55
Elisabeth JohansenVaramedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00