Sandli Holding As
Juridisk navn:  Sandli Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91314646
Hotvetveien Vest 33A Hotvetveien Vest 33A Fax:
3023 Drammen 3023 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 913015681
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 16.12.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Øst-Revisjon Bft As
Regnskapsfører: Ulsbøl Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
-20,97%
Resultat  
  
31,36%
Egenkapital  
  
47,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.191.000 1.507.000 1.324.000 1.212.000 1.706.000
Resultat: 222.000 169.000 208.000 -90.000 278.000
Egenkapital: 539.000 366.000 240.000 67.000 155.000
Regnskap for Sandli Holding As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.191.000 1.507.000 1.324.000 1.212.000 1.706.000
Driftskostnader -966.000 -1.331.000 -1.090.000 -1.302.000 -1.429.000
Driftsresultat 224.000 176.000 233.000 -90.000 277.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -25.000 0 0
Finans -2.000 -7.000 -25.000 0 0
Resultat før skatt 222.000 169.000 208.000 -90.000 278.000
Skattekostnad -49.000 -43.000 -35.000 3.000 -26.000
Årsresultat 173.000 126.000 173.000 -87.000 251.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 279.000 344.000 409.000 88.000 100.000
Sum omløpsmidler 479.000 406.000 342.000 259.000 455.000
Sum eiendeler 758.000 750.000 751.000 347.000 555.000
Sum opptjent egenkapital 509.000 336.000 210.000 45.000 133.000
Sum egenkapital 539.000 366.000 240.000 67.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 7.000 199.000 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 376.000 311.000 280.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 758.000 749.000 750.000 347.000 556.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.191.000 1.507.000 1.324.000 1.212.000 1.706.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.191.000 1.507.000 1.324.000 1.212.000 1.706.000
Varekostnad -33.000 -45.000 -39.000 -72.000 -77.000
Lønninger -640.000 -1.025.000 -873.000 -1.010.000 -1.175.000
Avskrivning -65.000 -65.000 -25.000 -12.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -228.000 -196.000 -153.000 -208.000 -171.000
Driftskostnader -966.000 -1.331.000 -1.090.000 -1.302.000 -1.429.000
Driftsresultat 224.000 176.000 233.000 -90.000 277.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -25.000 0 0
Finans -2.000 -7.000 -25.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 173.000 126.000 173.000 -87.000 251.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 179.000 244.000 309.000 42.000 54.000
Sum varige driftsmidler 179.000 244.000 309.000 42.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 47.000 47.000
Sum anleggsmidler 279.000 344.000 409.000 88.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 240.000 141.000 110.000 83.000
Andre fordringer 24.000 4.000 15.000 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 455.000 162.000 186.000 139.000 372.000
Sum omløpsmidler 479.000 406.000 342.000 259.000 455.000
Sum eiendeler 758.000 750.000 751.000 347.000 555.000
Sum opptjent egenkapital 509.000 336.000 210.000 45.000 133.000
Sum egenkapital 539.000 366.000 240.000 67.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 7.000 10.000 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 7.000 199.000 0 3.000
Leverandørgjeld 4.000 45.000 44.000 79.000 42.000
Betalbar skatt 54.000 46.000 25.000 0 24.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000 166.000 141.000 96.000 205.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 119.000 100.000 105.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 217.000 376.000 311.000 280.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 758.000 749.000 750.000 347.000 556.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 262.000 30.000 31.000 -21.000 57.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.1 1.1 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 2.2 1.1 1.1 0.9 1.1
Soliditet 71.1 48.9 3 19.3 27.9
Resultatgrad 18.8 11.7 17.6 -7.4 16.2
Rentedekningsgrad 112.0 25.1 9.3
Gjeldsgrad 0.4 1 2.1 4.2 2.6
Total kapitalrentabilitet 29.6 23.5 31.1 -25.9 49.8
Signatur
14.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Pål SandliStyreleder64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Øystein Berg100.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00