Intec Pumper AS
Juridisk navn:  Intec Pumper AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64970700
Kongeveien 220 Kongeveien 220 Fax:
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune: www.pumper.no
Viken Ås
Org.nr: 858454662
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 06.09.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Pedersen & Skogholt AS
Regnskapsfører: Wepe Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
53,17%
Resultat  
  
140,4%
Egenkapital  
  
119,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 183.584.000 119.859.000 102.268.000 94.458.000 103.440.000
Resultat: 32.064.000 13.338.000 11.853.000 10.479.000 11.971.000
Egenkapital: 27.566.000 12.565.000 19.203.000 16.019.000 22.965.000
Regnskap for Intec Pumper AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 183.584.000 119.859.000 102.268.000 94.458.000 103.440.000
Driftskostnader -151.379.000 -106.402.000 -90.303.000 -83.703.000 -91.327.000
Driftsresultat 32.205.000 13.457.000 11.965.000 10.755.000 12.114.000
Finansinntekter 124.000 55.000 55.000 193.000 61.000
Finanskostnader -264.000 -175.000 -167.000 -469.000 -204.000
Finans -140.000 -120.000 -112.000 -276.000 -143.000
Resultat før skatt 32.064.000 13.338.000 11.853.000 10.479.000 11.971.000
Skattekostnad -7.063.000 -2.975.000 -2.669.000 -2.425.000 -2.881.000
Årsresultat 25.001.000 10.362.000 9.184.000 8.054.000 9.090.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.086.000 7.141.000 6.401.000 6.598.000 8.023.000
Sum omløpsmidler 80.902.000 44.741.000 42.102.000 47.531.000 47.278.000
Sum eiendeler 88.988.000 51.882.000 48.503.000 54.129.000 55.301.000
Sum opptjent egenkapital 26.816.000 11.815.000 18.453.000 15.269.000 22.215.000
Sum egenkapital 27.566.000 12.565.000 19.203.000 16.019.000 22.965.000
Sum langsiktig gjeld 4.167.000 2.812.000 3.014.000 3.574.000 4.171.000
Sum kortsiktig gjeld 57.256.000 36.504.000 26.286.000 34.537.000 28.165.000
Sum gjeld og egenkapital 88.989.000 51.881.000 48.503.000 54.130.000 55.301.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 182.080.000 117.881.000 100.391.000 93.479.000 102.363.000
Andre inntekter 1.504.000 1.978.000 1.877.000 979.000 1.077.000
Driftsinntekter 183.584.000 119.859.000 102.268.000 94.458.000 103.440.000
Varekostnad -106.090.000 -66.700.000 -53.340.000 -50.885.000 -58.031.000
Lønninger -30.940.000 -27.058.000 -24.419.000 -21.664.000 -22.238.000
Avskrivning -2.519.000 -2.259.000 -2.015.000 -2.150.000 -2.064.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.830.000 -10.385.000 -10.529.000 -9.004.000 -8.994.000
Driftskostnader -151.379.000 -106.402.000 -90.303.000 -83.703.000 -91.327.000
Driftsresultat 32.205.000 13.457.000 11.965.000 10.755.000 12.114.000
Finansinntekter 124.000 55.000 55.000 193.000 61.000
Finanskostnader -264.000 -175.000 -167.000 -469.000 -204.000
Finans -140.000 -120.000 -112.000 -276.000 -143.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -10.000.000 -7.000.000 -6.000.000 -15.000.000 -8.000.000
Årsresultat 25.001.000 10.362.000 9.184.000 8.054.000 9.090.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 291.000 198.000 320.000 36.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 7.699.000 6.847.000 5.955.000 6.437.000 7.897.000
Sum varige driftsmidler 7.699.000 6.847.000 5.955.000 6.437.000 7.897.000
Sum finansielle anleggsmidler 96.000 96.000 126.000 126.000 126.000
Sum anleggsmidler 8.086.000 7.141.000 6.401.000 6.598.000 8.023.000
Varebeholdning 26.656.000 21.711.000 16.957.000 16.313.000 14.515.000
Kundefordringer 37.914.000 17.752.000 12.525.000 15.376.000 18.044.000
Andre fordringer 247.000 14.000 78.000 12.000 286.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.085.000 5.264.000 12.542.000 15.830.000 14.433.000
Sum omløpsmidler 80.902.000 44.741.000 42.102.000 47.531.000 47.278.000
Sum eiendeler 88.988.000 51.882.000 48.503.000 54.129.000 55.301.000
Sum opptjent egenkapital 26.816.000 11.815.000 18.453.000 15.269.000 22.215.000
Sum egenkapital 27.566.000 12.565.000 19.203.000 16.019.000 22.965.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.167.000 2.812.000 3.014.000 3.574.000 4.171.000
Leverandørgjeld 22.310.000 12.176.000 7.462.000 6.876.000 8.310.000
Betalbar skatt 7.156.000 2.853.000 2.953.000 2.505.000 2.821.000
Skyldig offentlige avgifter 13.295.000 7.895.000 6.880.000 6.005.000 6.249.000
Utbytte -10.000.000 -7.000.000 -6.000.000 -15.000.000 -8.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.495.000 6.580.000 2.991.000 4.151.000 2.784.000
Sum kortsiktig gjeld 57.256.000 36.504.000 26.286.000 34.537.000 28.165.000
Sum gjeld og egenkapital 88.989.000 51.881.000 48.503.000 54.130.000 55.301.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.646.000 8.237.000 15.816.000 12.994.000 19.113.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 1 0.9 1.2
Soliditet 31.0 24.2 39.6 29.6 41.5
Resultatgrad 17.5 11.2 11.7 11.4 11.7
Rentedekningsgrad 122.0 76.9 71.6 22.9 59.4
Gjeldsgrad 2.2 3.1 1.5 2.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 36.3 26.0 24.8 20.2 2
Signatur
21.12.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.12.2020
Prokura hver for seg
Hellem Ole Andre
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Therese BjeldeStyreleder51
Lars Erik FinneStyremedlem48
Patrik Göran VesterlundStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lloyd As10.00 
Sjette As10.00 
Majoma As10.00 
Porten Invest As70.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00