Sportsklubben Vard Haugesund
Juridisk navn:  Sportsklubben Vard Haugesund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52700490
Skeisvannsvegen 12B Skeisvannsvegen 12B Fax:
5519 Haugesund 5519 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 970215948
Aksjekapital: 3 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 02.06.1916
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Hagland Finans AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4,99%
Resultat  
  
-234,78%
Egenkapital  
  
-2,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2023 2022 2021 2020 2005
Omsetning: 13.694.000 13.043.000 10.718.000 8.064.000 16.440.000
Resultat: -124.000 92.000 -3.000 893.000 8.013.000
Egenkapital: 4.588.000 4.712.000 4.620.000 4.623.000 6.839.000
Regnskap for Sportsklubben Vard Haugesund
Resultat 2023 2022 2021 2020 2005
Driftsinntekter 13.694.000 13.043.000 10.718.000 8.064.000 16.440.000
Driftskostnader -13.554.000 -12.804.000 -10.580.000 -7.170.000 -9.703.000
Driftsresultat 141.000 239.000 138.000 893.000 6.736.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.980.000
Finanskostnader -266.000 -148.000 -141.000 -703.000
Finans -265.000 -147.000 -141.000 1.277.000
Resultat før skatt -124.000 92.000 -3.000 893.000 8.013.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -124.000 92.000 -3.000 893.000 8.013.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.693.000 9.148.000 9.247.000 8.269.000 8.146.000
Sum omløpsmidler 1.214.000 1.272.000 1.467.000 2.329.000 1.630.000
Sum eiendeler 10.907.000 10.420.000 10.714.000 10.598.000 9.776.000
Sum opptjent egenkapital 4.588.000 4.712.000 4.620.000
Sum egenkapital 4.588.000 4.712.000 4.620.000 4.623.000 6.839.000
Sum langsiktig gjeld 5.196.000 4.787.000 5.146.000 4.855.000 1.200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.123.000 922.000 948.000 1.120.000 1.737.000
Sum gjeld og egenkapital 10.907.000 10.421.000 10.714.000 10.598.000 9.776.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.031.000 10.982.000 8.131.000 6.224.000
Andre inntekter 2.663.000 2.061.000 2.587.000 1.841.000
Driftsinntekter 13.694.000 13.043.000 10.718.000 8.064.000 16.440.000
Varekostnad -4.951.000 -4.597.000 -3.512.000 -117.000 0
Lønninger -5.695.000 -5.026.000 -4.207.000 -4.470.000
Avskrivning -205.000 -211.000 -199.000 -188.000 -183.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -2.080.000 -2.301.000 -1.843.000 -2.658.000 -5.050.000
Driftskostnader -13.554.000 -12.804.000 -10.580.000 -7.170.000 -9.703.000
Driftsresultat 141.000 239.000 138.000 893.000 6.736.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.980.000
Finanskostnader -266.000 -148.000 -141.000 -703.000
Finans -265.000 -147.000 -141.000 1.277.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat -124.000 92.000 -3.000 893.000 8.013.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 568.000 762.000 1.965.000 986.000 410.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 1.065.000 1.076.000
Sum varige driftsmidler 1.633.000 1.838.000 1.965.000 986.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.060.000 7.310.000 7.282.000 7.282.000
Sum anleggsmidler 9.693.000 9.148.000 9.247.000 8.269.000 8.146.000
Varebeholdning 8.000 11.000 9.000 8.000 71.000
Kundefordringer 164.000 341.000 236.000 190.000 441.000
Andre fordringer 397.000 320.000 382.000 980.000 949.000
Sum investeringer
Kasse, bank 645.000 601.000 841.000 1.151.000 169.000
Sum omløpsmidler 1.214.000 1.272.000 1.467.000 2.329.000 1.630.000
Sum eiendeler 10.907.000 10.420.000 10.714.000 10.598.000 9.776.000
Sum opptjent egenkapital 4.588.000 4.712.000 4.620.000
Sum egenkapital 4.588.000 4.712.000 4.620.000 4.623.000 6.839.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 5.196.000 4.787.000 5.146.000 4.855.000 1.200.000
Leverandørgjeld 332.000 164.000 172.000 301.000 649.000
Betalbar skatt 251.000 0
Skyldig offentlige avgifter 361.000 369.000 390.000 311.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 430.000 389.000 386.000 569.000 777.000
Sum kortsiktig gjeld 1.123.000 922.000 948.000 1.120.000 1.737.000
Sum gjeld og egenkapital 10.907.000 10.421.000 10.714.000 10.598.000 9.776.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 91.000 350.000 519.000 1.209.000 -107.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.5 2.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.5 2.1 0.9
Soliditet 42.1 45.2 43.1 43.6 70.0
Resultatgrad 1.0 1.8 1.3 11.1 41.0
Rentedekningsgrad 0.5 1.6 1.0 12.4
Gjeldsgrad 1.4 1.2 1.3 1.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.3 2.3 1.3 8.4 89.2
Signatur
03.08.2023
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.08.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2023
Normal beretning
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Håkon Leranger VevangStyreleder44
Erik Nistad NesseNestleder49
Maria FauskangerStyremedlem40
Adrian HelgesenStyremedlem48
Andreas Hausken SørensenStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00