Bandlien As
Juridisk navn:  Bandlien As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63997566
Flaggspettvegen 49 Flaggspettvegen 49 Fax:
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune: www.kaizer.no
Viken Nannestad
Org.nr: 912536254
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 08.09.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Credere Regnskap & Rådgiving As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20%
Resultat  
  
-41,18%
Egenkapital  
  
18,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.000 25.000 221.000 108.000 351.000
Resultat: 20.000 34.000 213.000 117.000 -719.000
Egenkapital: -90.000 -110.000 -143.000 -356.000 -473.000
Regnskap for Bandlien As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.000 25.000 221.000 108.000 351.000
Driftskostnader 9.000 -4.000 12.000 -1.053.000
Driftsresultat 20.000 34.000 216.000 120.000 -702.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -18.000
Finans -1.000 -3.000 -3.000 -17.000
Resultat før skatt 20.000 34.000 213.000 117.000 -719.000
Skattekostnad 0 0 0 -12.000
Årsresultat 20.000 34.000 213.000 117.000 -731.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 4.000 10.000
Sum omløpsmidler 0 8.000 6.000 115.000
Sum eiendeler 0 8.000 10.000 125.000
Sum opptjent egenkapital -390.000 -410.000 -433.000 -646.000 -763.000
Sum egenkapital -90.000 -110.000 -143.000 -356.000 -473.000
Sum langsiktig gjeld 0 29.000 29.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 110.000 123.000 338.000 569.000
Sum gjeld og egenkapital 0 8.000 10.000 124.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 345.000
Andre inntekter 20.000 25.000 221.000 108.000 6.000
Driftsinntekter 20.000 25.000 221.000 108.000 351.000
Varekostnad 0 1.000 -1.000 -685.000
Lønninger 1.000 3.000 -13.000 -156.000
Avskrivning 0 -4.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 8.000 -4.000 31.000 -207.000
Driftskostnader 9.000 -4.000 12.000 -1.053.000
Driftsresultat 20.000 34.000 216.000 120.000 -702.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -3.000 -18.000
Finans -1.000 -3.000 -3.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 34.000 213.000 117.000 -731.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 4.000 10.000
Sum varige driftsmidler 0 0 4.000 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 4.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 4.000
Andre fordringer 0 8.000 0 84.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 6.000 27.000
Sum omløpsmidler 0 8.000 6.000 115.000
Sum eiendeler 0 8.000 10.000 125.000
Sum opptjent egenkapital -390.000 -410.000 -433.000 -646.000 -763.000
Sum egenkapital -90.000 -110.000 -143.000 -356.000 -473.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 32.000 31.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 29.000 29.000 29.000
Leverandørgjeld 58.000 53.000 79.000 328.000 493.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 25.000 14.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 18.000 -5.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 110.000 123.000 338.000 569.000
Sum gjeld og egenkapital 0 8.000 10.000 124.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -90.000 -110.000 -115.000 -332.000 -454.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0.2
Soliditet -1588.9 -3236.4 -378.4
Resultatgrad 100.0 1 97.7 111.1
Rentedekningsgrad 3 7 4
Gjeldsgrad -1.0 -1.1 -1.3
Total kapitalrentabilitet 2 1090.9 -560.8
Signatur
07.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
HEIKO ANDRE BANDLIEN
Prokurister
07.10.2013
Daglig leder alene.
Heiko Andre Bandlien
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Heiko Andre BandlienStyreleder51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Heiko Andre Bandlien100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00