Cafe C Stavanger As
Juridisk navn:  Cafe C Stavanger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kokstadflaten 40 Nygata 11 Fax:
5257 Kokstad 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 812387502
Aksjekapital: 83.500 NOK
Etableringsdato: 07.08.2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23,68%
Resultat  
  
60%
Egenkapital  
  
-0,97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 47.000 38.000 345.000 1.969.000 1.858.000
Resultat: -6.000 -15.000 -201.000 -65.000 -135.000
Egenkapital: -622.000 -616.000 -602.000 -400.000 -335.000
Regnskap for Cafe C Stavanger As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 47.000 38.000 345.000 1.969.000 1.858.000
Driftskostnader -53.000 -53.000 -546.000 -2.035.000 -1.993.000
Driftsresultat -6.000 -15.000 -201.000 -66.000 -135.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0
Resultat før skatt -6.000 -15.000 -201.000 -65.000 -135.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -15.000 -201.000 -65.000 -135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 49.000 94.000
Sum omløpsmidler 11.000 9.000 21.000 176.000 193.000
Sum eiendeler 11.000 9.000 21.000 225.000 287.000
Sum opptjent egenkapital -704.000 -698.000 -684.000 -482.000 -417.000
Sum egenkapital -622.000 -616.000 -602.000 -400.000 -335.000
Sum langsiktig gjeld 629.000 623.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 2.000 623.000 626.000 622.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 9.000 21.000 226.000 287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.000 37.000 292.000 1.748.000 1.744.000
Andre inntekter 2.000 54.000 221.000 114.000
Driftsinntekter 47.000 38.000 345.000 1.969.000 1.858.000
Varekostnad -26.000 -19.000 -133.000 -666.000 -639.000
Lønninger 0 -220.000 -914.000 -836.000
Avskrivning 0 -49.000 -45.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -34.000 -144.000 -410.000 -473.000
Driftskostnader -53.000 -53.000 -546.000 -2.035.000 -1.993.000
Driftsresultat -6.000 -15.000 -201.000 -66.000 -135.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -15.000 -201.000 -65.000 -135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 49.000 94.000
Sum varige driftsmidler 0 0 49.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 49.000 94.000
Varebeholdning 0 0 35.000 48.000
Kundefordringer 1.000 0 0 8.000 8.000
Andre fordringer 2.000 0 1.000 31.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 9.000 20.000 102.000 115.000
Sum omløpsmidler 11.000 9.000 21.000 176.000 193.000
Sum eiendeler 11.000 9.000 21.000 225.000 287.000
Sum opptjent egenkapital -704.000 -698.000 -684.000 -482.000 -417.000
Sum egenkapital -622.000 -616.000 -602.000 -400.000 -335.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 629.000 623.000 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 2.000 8.000 66.000 88.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 51.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 615.000 509.000 464.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 2.000 623.000 626.000 622.000
Sum gjeld og egenkapital 11.000 9.000 21.000 226.000 287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 7.000 -602.000 -450.000 -429.000
Likviditetsgrad 1 2.8 4.5 0 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 2.8 4.5 0 0.2 0.2
Soliditet -5.654.5 -6844.4 -2866.7 -116.7
Resultatgrad -12.8 -39.5 -58.3 -3.4 -7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.6 -1.9
Total kapitalrentabilitet -54.5 -166.7 -957.1 -28.8
Signatur
21.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Gjermund NetelandStyreleder35
Per Daniel CarlsonStyremedlem31
Helena Sigrid SandvikStyremedlem40
Jon Olav NessaStyremedlem35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Pionerkirken Stavanger100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00