Media Forlag
Juridisk navn:  Media Forlag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Svenevigsveien 377 Svenevigsveien 377 Fax:
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune: www.mediaforlag.no
Agder Lyngdal
Org.nr: 912257479
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 30.06.2013
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi Numeris As
Utvikling:
Omsetning  
  
17,72%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 93.000 79.000 110.000 47.000
Resultat: 0 3.000 18.000 -18.000
Egenkapital: 3.000 3.000 0 -18.000
Regnskap for Media Forlag
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 93.000 79.000 110.000 47.000
Driftskostnader -93.000 -77.000 -92.000 -66.000
Driftsresultat 0 3.000 18.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 3.000 18.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 3.000 18.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 50.000 41.000 53.000 11.000
Sum eiendeler 51.000 41.000 53.000 11.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 3.000 0 -18.000
Sum egenkapital 3.000 3.000 0 -18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48.000 38.000 53.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 41.000 53.000 11.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 93.000 79.000 110.000 37.000
Andre inntekter 0 0 0 10.000
Driftsinntekter 93.000 79.000 110.000 47.000
Varekostnad -16.000 -38.000 -7.000 -50.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -39.000 -85.000 -16.000
Driftskostnader -93.000 -77.000 -92.000 -66.000
Driftsresultat 0 3.000 18.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 3.000 18.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 0
Varebeholdning 25.000 26.000 43.000 0
Kundefordringer 16.000 13.000 8.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 2.000 2.000 11.000
Sum omløpsmidler 50.000 41.000 53.000 11.000
Sum eiendeler 51.000 41.000 53.000 11.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 3.000 0 -18.000
Sum egenkapital 3.000 3.000 0 -18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 38.000 50.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 38.000 53.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 51.000 41.000 53.000 11.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 3.000 0 -18.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.2 0.4
Soliditet 5.9 7.3 0 -163.6
Resultatgrad 0 3.8 16.4 -38.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 12.7 -1.6
Total kapitalrentabilitet 0 7.3 3 -163.6
Signatur
24.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
 
Styre
NavnTittelAlder
Ronald GabrielsenStyreleder47
Jan Ernst GabrielsenStyremedlem78
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00