Vei & Trafikk Consult As
Juridisk navn:  Vei & Trafikk Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45211985
Ødegårdsliveien 14 Ødegårdsliveien 14 Fax:
1914 Ytre Enebakk 1914 Ytre Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 912321150
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 08.08.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Barsten Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-57,05%
Resultat  
  
-21,45%
Egenkapital  
  
-73,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.151.000 5.008.000 2.372.000 469.000 4.072.000
Resultat: 648.000 825.000 691.000 113.000 439.000
Egenkapital: 352.000 1.347.000 1.115.000 584.000 799.000
Regnskap for Vei & Trafikk Consult As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.151.000 5.008.000 2.372.000 469.000 4.072.000
Driftskostnader -1.499.000 -4.189.000 -1.682.000 -358.000 -3.631.000
Driftsresultat 652.000 820.000 691.000 111.000 440.000
Finansinntekter 7.000 0 3.000 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 -1.000 -2.000
Finans -4.000 6.000 0 2.000 -2.000
Resultat før skatt 648.000 825.000 691.000 113.000 439.000
Skattekostnad -143.000 -184.000 -160.000 -28.000 -113.000
Årsresultat 506.000 642.000 531.000 85.000 326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 157.000 222.000 45.000 93.000 177.000
Sum omløpsmidler 1.714.000 2.109.000 1.797.000 799.000 2.040.000
Sum eiendeler 1.871.000 2.331.000 1.842.000 892.000 2.217.000
Sum opptjent egenkapital 322.000 1.317.000 1.085.000 554.000 769.000
Sum egenkapital 352.000 1.347.000 1.115.000 584.000 799.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.519.000 985.000 727.000 308.000 1.418.000
Sum gjeld og egenkapital 1.871.000 2.332.000 1.842.000 892.000 2.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.100.000 5.008.000 2.326.000 445.000 4.072.000
Andre inntekter 52.000 0 47.000 24.000 0
Driftsinntekter 2.151.000 5.008.000 2.372.000 469.000 4.072.000
Varekostnad -751.000 -667.000 -565.000 -101.000 -2.525.000
Lønninger -409.000 -2.906.000 -843.000 0 -767.000
Avskrivning -62.000 -54.000 -83.000 -89.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -277.000 -562.000 -191.000 -168.000 -248.000
Driftskostnader -1.499.000 -4.189.000 -1.682.000 -358.000 -3.631.000
Driftsresultat 652.000 820.000 691.000 111.000 440.000
Finansinntekter 7.000 0 3.000 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 -1.000 -2.000
Finans -4.000 6.000 0 2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -410.000 0 -300.000 0
Årsresultat 506.000 642.000 531.000 85.000 326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 12.000 16.000 11.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 148.000 210.000 29.000 82.000 171.000
Sum varige driftsmidler 148.000 210.000 29.000 82.000 171.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 157.000 222.000 45.000 93.000 177.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 310.000 224.000 787.000 35.000 1.476.000
Andre fordringer 21.000 631.000 260.000 119.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.383.000 1.254.000 750.000 644.000 557.000
Sum omløpsmidler 1.714.000 2.109.000 1.797.000 799.000 2.040.000
Sum eiendeler 1.871.000 2.331.000 1.842.000 892.000 2.217.000
Sum opptjent egenkapital 322.000 1.317.000 1.085.000 554.000 769.000
Sum egenkapital 352.000 1.347.000 1.115.000 584.000 799.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 325.000 95.000 19.000 682.000
Betalbar skatt 139.000 180.000 165.000 33.000 122.000
Skyldig offentlige avgifter 137.000 254.000 354.000 6.000 253.000
Utbytte -1.500.000 -410.000 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 226.000 114.000 -49.000 362.000
Sum kortsiktig gjeld 1.519.000 985.000 727.000 308.000 1.418.000
Sum gjeld og egenkapital 1.871.000 2.332.000 1.842.000 892.000 2.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 195.000 1.124.000 1.070.000 491.000 622.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.1 2.5 2.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 2.1 2.5 2.6 1.4
Soliditet 18.8 57.8 60.5 65.5 3
Resultatgrad 30.3 16.4 29.1 23.7 10.8
Rentedekningsgrad 163.0 8 1 2
Gjeldsgrad 4.3 0.7 0.7 0.5 1.8
Total kapitalrentabilitet 34.8 35.5 37.5 12.8 19.8
Signatur
20.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roger BarlieStyreleder59
Christian ThorbjørnsenVaramedlem33
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roger Barlie100.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00