Lie Bygg & Eiendom As
Juridisk navn:  Lie Bygg & Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordvangveien 2A Nordvangveien 2A Fax:
3410 Sylling 3410 Sylling
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 912319539
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.08.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Likviditas Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
64,66%
Resultat  
  
9,21%
Egenkapital  
  
38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.728.000 5.908.000 10.345.000 10.342.000 2.011.000
Resultat: 771.000 706.000 -135.000 630.000 38.000
Egenkapital: 2.001.000 1.450.000 969.000 1.131.000 649.000
Regnskap for Lie Bygg & Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.728.000 5.908.000 10.345.000 10.342.000 2.011.000
Driftskostnader -8.841.000 -5.128.000 -10.480.000 -9.706.000 -1.940.000
Driftsresultat 887.000 780.000 -134.000 635.000 72.000
Finansinntekter 9.000 8.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -126.000 -82.000 -2.000 -7.000 -34.000
Finans -117.000 -74.000 -1.000 -6.000 -34.000
Resultat før skatt 771.000 706.000 -135.000 630.000 38.000
Skattekostnad -170.000 -155.000 33.000 -148.000 -9.000
Årsresultat 601.000 550.000 -102.000 482.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.788.000 2.813.000 206.000 195.000 61.000
Sum omløpsmidler 969.000 2.140.000 1.761.000 2.593.000 3.885.000
Sum eiendeler 3.757.000 4.953.000 1.967.000 2.788.000 3.946.000
Sum opptjent egenkapital 1.971.000 1.420.000 939.000 1.101.000 619.000
Sum egenkapital 2.001.000 1.450.000 969.000 1.131.000 649.000
Sum langsiktig gjeld 668.000 2.695.000 48.000 81.000 546.000
Sum kortsiktig gjeld 1.088.000 809.000 950.000 1.576.000 2.752.000
Sum gjeld og egenkapital 3.757.000 4.954.000 1.967.000 2.788.000 3.947.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.602.000 5.813.000 10.339.000 10.342.000 2.011.000
Andre inntekter 126.000 95.000 6.000 0 0
Driftsinntekter 9.728.000 5.908.000 10.345.000 10.342.000 2.011.000
Varekostnad -2.665.000 -3.338.000 -2.396.000 -7.921.000 -1.228.000
Lønninger -1.078.000 -1.078.000 -753.000 -1.292.000 -495.000
Avskrivning -89.000 -81.000 -56.000 -34.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -870.000 -631.000 -463.000 -476.000 -329.000
Driftskostnader -8.841.000 -5.128.000 -10.480.000 -9.706.000 -1.940.000
Driftsresultat 887.000 780.000 -134.000 635.000 72.000
Finansinntekter 9.000 8.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -126.000 -82.000 -2.000 -7.000 -34.000
Finans -117.000 -74.000 -1.000 -6.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -70.000 -60.000 0 0
Årsresultat 601.000 550.000 -102.000 482.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.511.000 2.511.000 0 0 0
Maskiner anlegg 46.000 64.000 114.000 69.000 0
Driftsløsøre 188.000 175.000 84.000 118.000 61.000
Sum varige driftsmidler 2.745.000 2.749.000 198.000 187.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 43.000 63.000 8.000 8.000 0
Sum anleggsmidler 2.788.000 2.813.000 206.000 195.000 61.000
Varebeholdning 46.000 1.528.000 22.000 1.616.000 3.698.000
Kundefordringer 739.000 236.000 363.000 621.000 72.000
Andre fordringer 13.000 17.000 54.000 62.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 171.000 359.000 1.322.000 293.000 106.000
Sum omløpsmidler 969.000 2.140.000 1.761.000 2.593.000 3.885.000
Sum eiendeler 3.757.000 4.953.000 1.967.000 2.788.000 3.946.000
Sum opptjent egenkapital 1.971.000 1.420.000 939.000 1.101.000 619.000
Sum egenkapital 2.001.000 1.450.000 969.000 1.131.000 649.000
Sum avsetninger til forpliktelser 161.000 105.000 48.000 81.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 2.125.000
Sum langsiktig gjeld 668.000 2.695.000 48.000 81.000 546.000
Leverandørgjeld 442.000 372.000 688.000 645.000 452.000
Betalbar skatt 113.000 99.000 0 70.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 383.000 213.000 169.000 159.000 114.000
Utbytte -50.000 -70.000 -60.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 125.000 94.000 137.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 1.088.000 809.000 950.000 1.576.000 2.752.000
Sum gjeld og egenkapital 3.757.000 4.954.000 1.967.000 2.788.000 3.947.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -119.000 1.331.000 811.000 1.017.000 1.133.000
Likviditetsgrad 1 0.9 2.6 1.9 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.8 0.6 0.1
Soliditet 53.3 29.3 49.3 40.6 16.4
Resultatgrad 9.1 13.2 -1.3 6.1 3.6
Rentedekningsgrad 7.0 9.5 - 90.7 2.1
Gjeldsgrad 0.9 2.4 1 1.5 5.1
Total kapitalrentabilitet 23.8 15.9 -6.8 22.8 1.8
Signatur
20.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
STIAN LIE
Prokurister
20.08.2013
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stian LieStyreleder30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Stian Lie100.0030
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00