Faye Physiotherapy As
Juridisk navn:  Faye Physiotherapy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48346564
Granstuveien 11F Granstuveien 11F Fax:
1185 Oslo 1185 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912256383
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 21.07.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Myhrers Rtb As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,14%
Resultat  
  
196,15%
Egenkapital  
  
159,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.381.000 1.169.000 1.051.000 466.000 363.000
Resultat: 100.000 -104.000 172.000 -32.000 -7.000
Egenkapital: 127.000 49.000 131.000 -15.000 17.000
Regnskap for Faye Physiotherapy As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.381.000 1.169.000 1.051.000 466.000 363.000
Driftskostnader -1.281.000 -1.272.000 -880.000 -499.000 -371.000
Driftsresultat 100.000 -104.000 172.000 -33.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 100.000 -104.000 172.000 -32.000 -7.000
Skattekostnad -23.000 22.000 0 0 0
Årsresultat 78.000 -82.000 172.000 -32.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 115.000 49.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 118.000 179.000 270.000 38.000 39.000
Sum eiendeler 233.000 228.000 270.000 38.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 -1.000 81.000 -65.000 -33.000
Sum egenkapital 127.000 49.000 131.000 -15.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 105.000 179.000 139.000 52.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 228.000 270.000 38.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 161.000 219.000 0 0 0
Andre inntekter 1.220.000 950.000 1.051.000 466.000 363.000
Driftsinntekter 1.381.000 1.169.000 1.051.000 466.000 363.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.019.000 -1.021.000 -435.000 -288.000 -160.000
Avskrivning -7.000 -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -245.000 -445.000 -211.000 -211.000
Driftskostnader -1.281.000 -1.272.000 -880.000 -499.000 -371.000
Driftsresultat 100.000 -104.000 172.000 -33.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 78.000 -82.000 172.000 -32.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 94.000 22.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 27.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.000 27.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 115.000 49.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1.000
Andre fordringer 19.000 43.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 99.000 137.000 270.000 38.000 38.000
Sum omløpsmidler 118.000 179.000 270.000 38.000 39.000
Sum eiendeler 233.000 228.000 270.000 38.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 77.000 -1.000 81.000 -65.000 -33.000
Sum egenkapital 127.000 49.000 131.000 -15.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 0 29.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 18.000 26.000 3.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 161.000 83.000 49.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 105.000 179.000 139.000 52.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 228.000 270.000 38.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 0 131.000 -14.000 18.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.9 0.7 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.9 0.7 1.9
Soliditet 54.7 21.5 48.5 -39.5 44.7
Resultatgrad 7.2 -8.9 16.4 -7.1 -1.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 3.7 1.1 -3.5 1.2
Total kapitalrentabilitet 43.1 -45.6 63.7 -86.8 -18.4
Signatur
15.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian Faye-SchjøllStyreleder36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Christian Faye-Schjøll100.0036
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00