Tana Gull Og Sølvsmie As
Juridisk navn:  Tana Gull Og Sølvsmie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78928006
Silbageaidnu 6 Silbageaidnu 6 Fax: 78928002
9845 Tana 9845 Tana
Fylke: Kommune: www.tanagullogsolv.com
Troms og Finnmark Deatnu Tana
Org.nr: 857164962
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 15.03.1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,16%
Resultat  
  
-47,33%
Egenkapital  
  
8,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.825.000 4.461.000 4.816.000 4.617.000 4.759.000
Resultat: 493.000 936.000 372.000 325.000 445.000
Egenkapital: 5.128.000 4.743.000 4.013.000 3.724.000 3.487.000
Regnskap for Tana Gull Og Sølvsmie As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.825.000 4.461.000 4.816.000 4.617.000 4.759.000
Driftskostnader -4.332.000 -3.525.000 -4.447.000 -4.293.000 -4.315.000
Driftsresultat 494.000 935.000 370.000 324.000 444.000
Finansinntekter 3.000 7.000 8.000 5.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -5.000 -4.000 -5.000
Finans 1.000 3.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 493.000 936.000 372.000 325.000 445.000
Skattekostnad -109.000 -206.000 -84.000 -87.000 -113.000
Årsresultat 385.000 730.000 289.000 237.000 333.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 352.000 433.000 630.000 764.000 405.000
Sum omløpsmidler 5.838.000 5.387.000 4.494.000 3.987.000 4.023.000
Sum eiendeler 6.190.000 5.820.000 5.124.000 4.751.000 4.428.000
Sum opptjent egenkapital 4.728.000 4.343.000 3.613.000 3.324.000 3.087.000
Sum egenkapital 5.128.000 4.743.000 4.013.000 3.724.000 3.487.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.062.000 1.077.000 1.111.000 1.026.000 941.000
Sum gjeld og egenkapital 6.190.000 5.820.000 5.124.000 4.750.000 4.428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.825.000 4.351.000 4.816.000 4.617.000 4.759.000
Andre inntekter 110.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.825.000 4.461.000 4.816.000 4.617.000 4.759.000
Varekostnad -1.604.000 -1.162.000 -1.518.000 -1.562.000 -1.671.000
Lønninger -1.507.000 -1.232.000 -1.709.000 -1.541.000 -1.654.000
Avskrivning -121.000 -120.000 -134.000 -130.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.100.000 -1.011.000 -1.086.000 -1.060.000 -938.000
Driftskostnader -4.332.000 -3.525.000 -4.447.000 -4.293.000 -4.315.000
Driftsresultat 494.000 935.000 370.000 324.000 444.000
Finansinntekter 3.000 7.000 8.000 5.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -6.000 -5.000 -4.000 -5.000
Finans 1.000 3.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 385.000 730.000 289.000 237.000 333.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 14.000 107.000 107.000 119.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 170.000 180.000 191.000 201.000 211.000
Driftsløsøre 161.000 239.000 333.000 456.000 74.000
Sum varige driftsmidler 331.000 419.000 524.000 657.000 286.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 352.000 433.000 630.000 764.000 405.000
Varebeholdning 2.396.000 2.175.000 1.932.000 1.895.000 1.764.000
Kundefordringer 57.000 90.000 99.000 143.000 68.000
Andre fordringer 39.000 74.000 80.000 69.000 156.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 3.346.000 3.048.000 2.382.000 1.879.000 2.034.000
Sum omløpsmidler 5.838.000 5.387.000 4.494.000 3.987.000 4.023.000
Sum eiendeler 6.190.000 5.820.000 5.124.000 4.751.000 4.428.000
Sum opptjent egenkapital 4.728.000 4.343.000 3.613.000 3.324.000 3.087.000
Sum egenkapital 5.128.000 4.743.000 4.013.000 3.724.000 3.487.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -13.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 87.000 44.000 137.000 196.000 106.000
Betalbar skatt 116.000 113.000 83.000 75.000 110.000
Skyldig offentlige avgifter 166.000 242.000 248.000 288.000 211.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 693.000 691.000 642.000 467.000 515.000
Sum kortsiktig gjeld 1.062.000 1.077.000 1.111.000 1.026.000 941.000
Sum gjeld og egenkapital 6.190.000 5.820.000 5.124.000 4.750.000 4.428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.776.000 4.310.000 3.383.000 2.961.000 3.082.000
Likviditetsgrad 1 5.5 5.0 4 3 4.3
Likviditetsgrad 2 3.2 3.0 2.3 2 2.4
Soliditet 82.8 81.5 78.3 78.4 78.7
Resultatgrad 10.2 21.0 7.7 7 9.3
Rentedekningsgrad 164.7 155.8 7 8 88.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 8.0 16.2 7.4 6.9 10.2
Signatur
14.09.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.09.2022
Prokura hver for seg
Lautz Rajala Eli Katrine
Prokura hver for seg
Lautz Andreas
Prokura hver for seg
Lautz Rajala Ragnhild
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Andreas LautzStyreleder73
Eli Katrine Rajala LautzStyremedlem78
Ragnhild Rajala LautzStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ragnhild Rajala Lautz100.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00