Arctic Asfalt As
Juridisk navn:  Arctic Asfalt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45863349
Postboks 81 Arteidveien 208 Fax:
1472 Fjellhamar 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 911941988
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 25.04.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Varder As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,25%
Resultat  
  
1407,6%
Egenkapital  
  
54,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 102.433.000 96.409.000 67.996.000 36.484.000 17.208.000
Resultat: 3.769.000 250.000 2.641.000 1.421.000 -720.000
Egenkapital: 5.247.000 3.400.000 3.352.000 1.331.000 -159.000
Regnskap for Arctic Asfalt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 102.433.000 96.409.000 67.996.000 36.484.000 17.208.000
Driftskostnader -98.112.000 -95.548.000 -64.999.000 -34.815.000 -17.877.000
Driftsresultat 4.321.000 860.000 2.998.000 1.668.000 -670.000
Finansinntekter 83.000 30.000 48.000 8.000 1.000
Finanskostnader -635.000 -641.000 -406.000 -254.000 -51.000
Finans -552.000 -611.000 -358.000 -246.000 -50.000
Resultat før skatt 3.769.000 250.000 2.641.000 1.421.000 -720.000
Skattekostnad -723.000 -201.000 -620.000 -201.000 18.000
Årsresultat 3.046.000 48.000 2.021.000 1.220.000 -702.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.941.000 2.207.000 1.983.000 1.663.000 752.000
Sum omløpsmidler 34.834.000 24.570.000 21.269.000 8.064.000 3.341.000
Sum eiendeler 37.775.000 26.777.000 23.252.000 9.727.000 4.093.000
Sum opptjent egenkapital 4.947.000 3.100.000 3.052.000 1.031.000 -189.000
Sum egenkapital 5.247.000 3.400.000 3.352.000 1.331.000 -159.000
Sum langsiktig gjeld 0 44.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.528.000 23.376.000 19.856.000 8.396.000 4.251.000
Sum gjeld og egenkapital 37.775.000 26.776.000 23.252.000 9.727.000 4.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 102.433.000 96.409.000 67.996.000 36.484.000 17.145.000
Andre inntekter 0 0 0 63.000
Driftsinntekter 102.433.000 96.409.000 67.996.000 36.484.000 17.208.000
Varekostnad -53.332.000 -60.642.000 -40.466.000 -18.971.000 -8.262.000
Lønninger -29.251.000 -22.692.000 -15.899.000 -10.000.000 -6.498.000
Avskrivning -519.000 -312.000 -235.000 -64.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.010.000 -11.902.000 -8.399.000 -5.780.000 -3.078.000
Driftskostnader -98.112.000 -95.548.000 -64.999.000 -34.815.000 -17.877.000
Driftsresultat 4.321.000 860.000 2.998.000 1.668.000 -670.000
Finansinntekter 83.000 30.000 48.000 8.000 1.000
Finanskostnader -635.000 -641.000 -406.000 -254.000 -51.000
Finans -552.000 -611.000 -358.000 -246.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 0 0 0 0
Årsresultat 3.046.000 48.000 2.021.000 1.220.000 -702.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 780.000 0 0 43.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 248.000 357.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.100.000 728.000 779.000 598.000 407.000
Sum varige driftsmidler 1.349.000 1.085.000 779.000 598.000 407.000
Sum finansielle anleggsmidler 812.000 1.122.000 1.204.000 1.022.000 345.000
Sum anleggsmidler 2.941.000 2.207.000 1.983.000 1.663.000 752.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 27.347.000 18.856.000 17.584.000 6.599.000 3.019.000
Andre fordringer 856.000 727.000 386.000 342.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.818.000 4.986.000 3.299.000 1.123.000 321.000
Sum omløpsmidler 34.834.000 24.570.000 21.269.000 8.064.000 3.341.000
Sum eiendeler 37.775.000 26.777.000 23.252.000 9.727.000 4.093.000
Sum opptjent egenkapital 4.947.000 3.100.000 3.052.000 1.031.000 -189.000
Sum egenkapital 5.247.000 3.400.000 3.352.000 1.331.000 -159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 44.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 350.000 9.751.000 8.673.000 2.366.000 569.000
Sum langsiktig gjeld 0 44.000 0 0
Leverandørgjeld 6.536.000 7.211.000 6.557.000 3.249.000 912.000
Betalbar skatt 752.000 245.000 533.000 245.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.635.000 3.836.000 2.660.000 1.163.000 1.140.000
Utbytte -1.200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.055.000 2.334.000 1.433.000 1.374.000 1.631.000
Sum kortsiktig gjeld 32.528.000 23.376.000 19.856.000 8.396.000 4.251.000
Sum gjeld og egenkapital 37.775.000 26.776.000 23.252.000 9.727.000 4.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.306.000 1.194.000 1.413.000 -332.000 -910.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1 0.8
Soliditet 13.9 12.7 14.4 13.7 -3.9
Resultatgrad 4.2 0.9 4.4 4.6 -3.9
Rentedekningsgrad 6.8 1.3 7.4 6.6 -13.1
Gjeldsgrad 6.2 6.9 5.9 6.3 -26.7
Total kapitalrentabilitet 11.7 3.3 13.1 17.2 -16.3
Signatur
23.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Andreas Randmæl PedersenStyreleder37
Sjur HansenStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arctic Gruppen Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00