ULLENSAKER FERDIGPLEN AS
Juridisk navn:  ULLENSAKER FERDIGPLEN AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92012865
Trondheimsvegen - Jessheim 500 Trondheimsvegen - Jessheim 500 Fax:
2067 Jessheim 2067 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 911867273
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 04.03.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,31%
Resultat  
  
-48,86%
Egenkapital  
  
4,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.910.000 6.589.000 6.525.000 6.481.000 4.864.000
Resultat: 180.000 352.000 671.000 3.610.000 1.618.000
Egenkapital: 3.296.000 3.155.000 3.381.000 2.858.000 3.133.000
Regnskap for ULLENSAKER FERDIGPLEN AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.910.000 6.589.000 6.525.000 6.481.000 4.864.000
Driftskostnader -5.686.000 -6.221.000 -5.855.000 -2.869.000 -3.244.000
Driftsresultat 224.000 368.000 670.000 3.611.000 1.620.000
Finansinntekter 1.000 6.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -46.000 -23.000 -1.000 -3.000 -5.000
Finans -45.000 -17.000 1.000 -2.000 -3.000
Resultat før skatt 180.000 352.000 671.000 3.610.000 1.618.000
Skattekostnad -40.000 -77.000 -148.000 -785.000 -413.000
Årsresultat 140.000 274.000 523.000 2.825.000 1.205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.741.000 1.203.000 1.110.000 1.559.000 355.000
Sum omløpsmidler 3.390.000 3.757.000 3.187.000 2.853.000 3.571.000
Sum eiendeler 5.131.000 4.960.000 4.297.000 4.412.000 3.926.000
Sum opptjent egenkapital 3.266.000 3.125.000 3.351.000 2.828.000 3.103.000
Sum egenkapital 3.296.000 3.155.000 3.381.000 2.858.000 3.133.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 15.000 9.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.815.000 1.790.000 906.000 1.552.000 792.000
Sum gjeld og egenkapital 5.131.000 4.960.000 4.296.000 4.412.000 3.925.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.589.000 6.580.000 6.525.000 6.441.000 4.864.000
Andre inntekter 321.000 9.000 0 40.000 0
Driftsinntekter 5.910.000 6.589.000 6.525.000 6.481.000 4.864.000
Varekostnad -1.109.000 -1.244.000 -2.475.000 -709.000 -1.128.000
Lønninger -1.516.000 -1.937.000 -1.110.000 -586.000 -649.000
Avskrivning -293.000 -270.000 -241.000 -156.000 -286.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.768.000 -2.770.000 -2.029.000 -1.418.000 -1.181.000
Driftskostnader -5.686.000 -6.221.000 -5.855.000 -2.869.000 -3.244.000
Driftsresultat 224.000 368.000 670.000 3.611.000 1.620.000
Finansinntekter 1.000 6.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -46.000 -23.000 -1.000 -3.000 -5.000
Finans -45.000 -17.000 1.000 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -3.100.000 0
Årsresultat 140.000 274.000 523.000 2.825.000 1.205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.095.000 918.000 702.000 0 0
Driftsløsøre 173.000 264.000 354.000 1.216.000 355.000
Sum varige driftsmidler 1.268.000 1.181.000 1.056.000 1.216.000 355.000
Sum finansielle anleggsmidler 474.000 22.000 54.000 342.000 0
Sum anleggsmidler 1.741.000 1.203.000 1.110.000 1.559.000 355.000
Varebeholdning 118.000 330.000 330.000 330.000 0
Kundefordringer 114.000 150.000 91.000 195.000 19.000
Andre fordringer 63.000 187.000 1.295.000 1.357.000 323.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 75.000 70.000 825.000 420.000 2.780.000
Sum omløpsmidler 3.390.000 3.757.000 3.187.000 2.853.000 3.571.000
Sum eiendeler 5.131.000 4.960.000 4.297.000 4.412.000 3.926.000
Sum opptjent egenkapital 3.266.000 3.125.000 3.351.000 2.828.000 3.103.000
Sum egenkapital 3.296.000 3.155.000 3.381.000 2.858.000 3.133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 15.000 9.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.229.000 1.123.000 153.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 15.000 9.000 2.000 0
Leverandørgjeld 95.000 229.000 65.000 596.000 119.000
Betalbar skatt 34.000 72.000 140.000 783.000 413.000
Skyldig offentlige avgifter 119.000 108.000 335.000 8.000 93.000
Utbytte 0 -3.100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 339.000 258.000 214.000 165.000 167.000
Sum kortsiktig gjeld 1.815.000 1.790.000 906.000 1.552.000 792.000
Sum gjeld og egenkapital 5.131.000 4.960.000 4.296.000 4.412.000 3.925.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.575.000 1.967.000 2.281.000 1.301.000 2.779.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.1 3.5 1.8 4.5
Likviditetsgrad 2 1.8 1.9 3.2 1.6 4.5
Soliditet 64.2 63.6 78.7 64.8 79.8
Resultatgrad 3.8 5.6 10.3 55.7 33.3
Rentedekningsgrad 4.9 16.0 6 1203.7 3
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.3 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.4 7.5 15.6 81.9 41.3
Signatur
14.07.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
 
Styre
NavnTittelAlder
Hans-Henrik FurulundStyreleder29
Sigurd FurulundVaramedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Furulund Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00