Dagligvarebygg Sandnessjøen As
Juridisk navn:  Dagligvarebygg Sandnessjøen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22626220
Gladengveien 3B Gladengveien 3B Fax:
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911826305
Aksjekapital: 1.324.000 NOK
Etableringsdato: 25.02.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Moss Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,49%
Resultat  
  
3,38%
Egenkapital  
  
11,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 2.223.000 2.148.000 2.133.000 2.065.000 2.005.000
Resultat: 1.834.000 1.774.000 1.706.000 1.557.000 1.313.000
Egenkapital: 14.298.000 12.867.000 12.728.000 12.562.000 12.356.000
Regnskap for Dagligvarebygg Sandnessjøen As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.223.000 2.148.000 2.133.000 2.065.000 2.005.000
Driftskostnader -592.000 -550.000 -460.000 -509.000 -670.000
Driftsresultat 1.631.000 1.598.000 1.673.000 1.556.000 1.335.000
Finansinntekter 204.000 177.000 34.000 4.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -22.000
Finans 203.000 177.000 33.000 1.000 -22.000
Resultat før skatt 1.834.000 1.774.000 1.706.000 1.557.000 1.313.000
Skattekostnad -404.000 -390.000 -375.000 -343.000 -286.000
Årsresultat 1.431.000 1.384.000 1.330.000 1.215.000 1.027.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.653.000 11.948.000 12.243.000 12.539.000 12.834.000
Sum omløpsmidler 3.810.000 3.150.000 2.556.000 1.845.000 1.897.000
Sum eiendeler 15.463.000 15.098.000 14.799.000 14.384.000 14.731.000
Sum opptjent egenkapital 10.526.000 9.095.000 8.956.000 8.790.000 8.584.000
Sum egenkapital 14.298.000 12.867.000 12.728.000 12.562.000 12.356.000
Sum langsiktig gjeld 532.000 504.000 464.000 418.000 360.000
Sum kortsiktig gjeld 634.000 1.727.000 1.607.000 1.403.000 2.015.000
Sum gjeld og egenkapital 15.464.000 15.098.000 14.799.000 14.383.000 14.731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 2.223.000 2.148.000 2.133.000 2.065.000 2.005.000
Driftsinntekter 2.223.000 2.148.000 2.133.000 2.065.000 2.005.000
Varekostnad 0 -37.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -295.000 -295.000 -295.000 -295.000 -295.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -297.000 -255.000 -165.000 -214.000 -338.000
Driftskostnader -592.000 -550.000 -460.000 -509.000 -670.000
Driftsresultat 1.631.000 1.598.000 1.673.000 1.556.000 1.335.000
Finansinntekter 204.000 177.000 34.000 4.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 -22.000
Finans 203.000 177.000 33.000 1.000 -22.000
Konsernbidrag -1.245.000 -1.164.000 -1.009.000 -763.000
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.431.000 1.384.000 1.330.000 1.215.000 1.027.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 11.653.000 11.948.000 12.243.000 12.539.000 12.834.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 11.653.000 11.948.000 12.243.000 12.539.000 12.834.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 11.653.000 11.948.000 12.243.000 12.539.000 12.834.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 69.000 43.000 39.000 40.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.810.000 3.081.000 2.513.000 1.806.000 1.857.000
Sum omløpsmidler 3.810.000 3.150.000 2.556.000 1.845.000 1.897.000
Sum eiendeler 15.463.000 15.098.000 14.799.000 14.384.000 14.731.000
Sum opptjent egenkapital 10.526.000 9.095.000 8.956.000 8.790.000 8.584.000
Sum egenkapital 14.298.000 12.867.000 12.728.000 12.562.000 12.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 532.000 504.000 464.000 418.000 360.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.596.000 1.493.000 1.293.000 1.907.000
Sum langsiktig gjeld 532.000 504.000 464.000 418.000 360.000
Leverandørgjeld 155.000 131.000 104.000 100.000 99.000
Betalbar skatt 375.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 104.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 634.000 1.727.000 1.607.000 1.403.000 2.015.000
Sum gjeld og egenkapital 15.464.000 15.098.000 14.799.000 14.383.000 14.731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.176.000 1.423.000 949.000 442.000 -118.000
Likviditetsgrad 1 6.0 1.8 1.6 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 6.0 1.8 1.6 1.3 0.9
Soliditet 92.5 85.2 86.0 87.3 83.9
Resultatgrad 73.4 74.4 78.4 75.4 66.6
Rentedekningsgrad 1.631.0 1.673.0 518.7 60.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 11.9 11.8 11.5 10.8 9.1
Signatur
12.02.2021
ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
HEGGSET OLA EMIL
SIGNATUR HVER FOR SEG
WIIG THOR
Prokurister
04.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Edgar HaugenStyreleder58
Thor WiigStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
H-2 Eiendom As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00