Hus Bygg As
Juridisk navn:  Hus Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46344207
Baglergata 13 Baglergata 13 Fax:
2004 Lillestrøm 2004 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 911791501
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 25.03.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Easy Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-93,19%
Resultat  
  
-158,33%
Egenkapital  
  
-164%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 181.000 2.658.000 184.000 150.000 1.201.000
Resultat: -42.000 72.000 228.000 103.000 0
Egenkapital: -16.000 25.000 -26.000 -206.000 -309.000
Regnskap for Hus Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 181.000 2.658.000 184.000 150.000 1.201.000
Driftskostnader -222.000 -2.585.000 47.000 -43.000 -1.196.000
Driftsresultat -42.000 73.000 231.000 107.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -4.000 -7.000
Finans -1.000 -3.000 -4.000 -7.000
Resultat før skatt -42.000 72.000 228.000 103.000 0
Skattekostnad -20.000 -10.000 0 0
Årsresultat -42.000 52.000 218.000 103.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 38.000 114.000 114.000
Sum omløpsmidler 44.000 283.000 71.000 112.000 111.000
Sum eiendeler 44.000 283.000 109.000 226.000 225.000
Sum opptjent egenkapital -46.000 -5.000 -56.000 -236.000 -339.000
Sum egenkapital -16.000 25.000 -26.000 -206.000 -309.000
Sum langsiktig gjeld 0 18.000 51.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 258.000 118.000 381.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000 283.000 110.000 226.000 226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 172.000 2.658.000 184.000 150.000 1.201.000
Andre inntekter 9.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 181.000 2.658.000 184.000 150.000 1.201.000
Varekostnad -59.000 -1.521.000 -36.000 0 -550.000
Lønninger -118.000 -778.000 0 0 -400.000
Avskrivning -38.000 -38.000 0 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -248.000 121.000 -43.000 -189.000
Driftskostnader -222.000 -2.585.000 47.000 -43.000 -1.196.000
Driftsresultat -42.000 73.000 231.000 107.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -3.000 -4.000 -7.000
Finans -1.000 -3.000 -4.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 52.000 218.000 103.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 38.000 114.000 114.000
Sum varige driftsmidler 0 38.000 114.000 114.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 38.000 114.000 114.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 154.000 39.000 57.000 78.000
Andre fordringer 4.000 4.000 7.000 0 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 125.000 25.000 54.000 7.000
Sum omløpsmidler 44.000 283.000 71.000 112.000 111.000
Sum eiendeler 44.000 283.000 109.000 226.000 225.000
Sum opptjent egenkapital -46.000 -5.000 -56.000 -236.000 -339.000
Sum egenkapital -16.000 25.000 -26.000 -206.000 -309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 18.000 51.000 87.000
Leverandørgjeld 4.000 10.000 19.000 21.000
Betalbar skatt 20.000 10.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 85.000 31.000 19.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 149.000 67.000 343.000 423.000
Sum kortsiktig gjeld 60.000 258.000 118.000 381.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000 283.000 110.000 226.000 226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -16.000 25.000 -47.000 -269.000 -337.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.1 0.6 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 0.6 0.3 0.2
Soliditet -36.4 8.8 -23.6 -91.2 -136.7
Resultatgrad -23.2 2.7 125.5 71.3 0.5
Rentedekningsgrad 7 7 26.8 0.9
Gjeldsgrad -3.8 10.3 -5.2 -2.1 -1.7
Total kapitalrentabilitet -95.5 25.8 2 47.3 2.7
Signatur
14.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Damian Antoni SmigaszewskiStyreleder39
Dorota Agnieszka ZylaVaramedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Damian A Smigaszewski100.0039
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00