Industri Eiendom As
Juridisk navn:  Industri Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51579950
Kvalebergveien 21 Kvalebergveien 21 Fax:
4016 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 999539122
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0,9%
Resultat  
  
8,74%
Egenkapital  
  
1,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.119.000 1.109.000 1.109.000 1.060.000 1.050.000
Resultat: 510.000 469.000 405.000 379.000 368.000
Egenkapital: 2.622.000 2.590.000 2.603.000 2.604.000 2.585.000
Regnskap for Industri Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.119.000 1.109.000 1.109.000 1.060.000 1.050.000
Driftskostnader -503.000 -489.000 -517.000 -501.000 -492.000
Driftsresultat 616.000 620.000 592.000 559.000 559.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -106.000 -151.000 -187.000 -180.000 -191.000
Finans -106.000 -151.000 -187.000 -180.000 -191.000
Resultat før skatt 510.000 469.000 405.000 379.000 368.000
Skattekostnad -112.000 -103.000 -89.000 -82.000 -83.000
Årsresultat 398.000 366.000 316.000 297.000 284.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.237.000 9.529.000 9.821.000 10.113.000 10.404.000
Sum omløpsmidler 540.000 741.000 417.000 56.000 916.000
Sum eiendeler 9.777.000 10.270.000 10.238.000 10.169.000 11.320.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 590.000 603.000 604.000 585.000
Sum egenkapital 2.622.000 2.590.000 2.603.000 2.604.000 2.585.000
Sum langsiktig gjeld 6.586.000 7.156.000 7.155.000 7.194.000 8.245.000
Sum kortsiktig gjeld 569.000 524.000 480.000 372.000 491.000
Sum gjeld og egenkapital 9.777.000 10.270.000 10.238.000 10.170.000 11.321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.119.000 1.109.000 1.109.000 1.060.000 1.050.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.119.000 1.109.000 1.109.000 1.060.000 1.050.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -292.000 -292.000 -292.000 -292.000 -292.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -211.000 -197.000 -225.000 -209.000 -200.000
Driftskostnader -503.000 -489.000 -517.000 -501.000 -492.000
Driftsresultat 616.000 620.000 592.000 559.000 559.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -106.000 -151.000 -187.000 -180.000 -191.000
Finans -106.000 -151.000 -187.000 -180.000 -191.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 398.000 366.000 316.000 297.000 284.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 9.237.000 9.529.000 9.821.000 10.113.000 10.404.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.237.000 9.529.000 9.821.000 10.113.000 10.404.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.237.000 9.529.000 9.821.000 10.113.000 10.404.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 11.000 16.000 492.000
Andre fordringer 33.000 14.000 41.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 507.000 727.000 364.000 40.000 424.000
Sum omløpsmidler 540.000 741.000 417.000 56.000 916.000
Sum eiendeler 9.777.000 10.270.000 10.238.000 10.169.000 11.320.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 590.000 603.000 604.000 585.000
Sum egenkapital 2.622.000 2.590.000 2.603.000 2.604.000 2.585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 100.000 107.000 111.000 111.000 112.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.586.000 7.156.000 7.155.000 7.194.000 8.245.000
Leverandørgjeld 80.000 33.000 66.000 3.000 0
Betalbar skatt 16.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 153.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 474.000 491.000 414.000 368.000 338.000
Sum kortsiktig gjeld 569.000 524.000 480.000 372.000 491.000
Sum gjeld og egenkapital 9.777.000 10.270.000 10.238.000 10.170.000 11.321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 217.000 -63.000 -316.000 425.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4 0.9 0.2 1.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 0.9 0.2 1.9
Soliditet 26.8 25.2 25.4 25.6 22.8
Resultatgrad 55.0 55.9 53.4 52.7 53.2
Rentedekningsgrad 5.8 4.1 3.2 3.1 2.9
Gjeldsgrad 2.7 3.0 2.9 2.9 3.4
Total kapitalrentabilitet 6.3 6.0 5.8 5.5 4.9
Signatur
23.01.2013
HARALD ROALSØ
Prokurister
23.01.2013
Harald Roalsø
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Harald RoalsøStyreleder63
Bjørg Heidi Olsen RoalsøVaramedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Einar Roalsø As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00