Oppland Hytte Og Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Oppland Hytte Og Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grettegutua 37 Grettegutua 37 Fax:
2860 Hov 2860 Hov
Fylke: Kommune:
Innlandet Søndre Land
Org.nr: 999647162
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 01.01.2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25,8%
Resultat  
  
173,08%
Egenkapital  
  
-2471,74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 712.000 566.000 188.000 0 0
Resultat: 38.000 -52.000 84.000 0 0
Egenkapital: -1.183.000 -46.000 56.000 0 0
Regnskap for Oppland Hytte Og Eiendomsutvikling As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 712.000 566.000 188.000 0 0
Driftskostnader -673.000 -618.000 -104.000 0 0
Driftsresultat 38.000 -52.000 84.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 38.000 -52.000 84.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 38.000 -52.000 84.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 232.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 199.000 1.051.000 56.000 0 0
Sum eiendeler 431.000 1.051.000 56.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -1.213.000 -1.272.000 -1.199.000 -30.000 -30.000
Sum egenkapital -1.183.000 -46.000 56.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.614.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.097.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 431.000 1.051.000 57.000 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 712.000 566.000 188.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 712.000 566.000 188.000 0 0
Varekostnad -152.000 -268.000 -42.000 0 0
Lønninger -201.000 0 0 0
Avskrivning -69.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -452.000 -149.000 -42.000 0 0
Driftskostnader -673.000 -618.000 -104.000 0 0
Driftsresultat 38.000 -52.000 84.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 38.000 -52.000 84.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 232.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 232.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 232.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 45.000 707.000 56.000 0 0
Andre fordringer 144.000 340.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 11.000 3.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 199.000 1.051.000 56.000 0 0
Sum eiendeler 431.000 1.051.000 56.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -1.213.000 -1.272.000 -1.199.000 -30.000 -30.000
Sum egenkapital -1.183.000 -46.000 56.000 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.614.000 0 0 0
Leverandørgjeld 573.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 431.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.097.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 431.000 1.051.000 57.000 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 199.000 -46.000 56.000 0 0
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.0 0 0 0
Soliditet -274.5 -4.4 1
Resultatgrad 5.3 -9.2 44.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -23.8 0
Total kapitalrentabilitet 8.8 -4.9 1
Signatur
01.08.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arne Olav SandbergStyreleder74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arne Olav Sandberg100.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00