Sagbruket Borettslag
Juridisk navn:  Sagbruket Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 2424 Torgarden Krambugata 1 Fax:
7005 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 999223419
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 15.11.2012
Foretakstype: BRL
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Tobb
Utvikling:
Omsetning  
  
9,09%
Resultat  
  
279,31%
Egenkapital  
  
28,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.740.000 1.595.000 1.450.000 1.552.000 1.563.000
Resultat: 330.000 87.000 63.000 45.000 316.000
Egenkapital: 1.492.000 1.162.000 1.075.000 1.012.000 967.000
Regnskap for Sagbruket Borettslag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.740.000 1.595.000 1.450.000 1.552.000 1.563.000
Driftskostnader 809.000 884.000 805.000 896.000 623.000
Driftsresultat 931.000 711.000 646.000 657.000 940.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 330.000 87.000 63.000 45.000 316.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 330.000 87.000 63.000 45.000 316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.759.000 55.788.000 55.725.000 55.745.000 55.742.000
Sum omløpsmidler 1.416.000 1.030.000 974.000 915.000 994.000
Sum eiendeler 57.175.000 56.818.000 56.699.000 56.660.000 56.736.000
Sum opptjent egenkapital 1.492.000 1.162.000 1.075.000 1.012.000 967.000
Sum egenkapital 1.492.000 1.162.000 1.075.000 1.012.000 967.000
Sum langsiktig gjeld 55.400.000 55.400.000 55.400.000 55.400.000 55.375.000
Sum kortsiktig gjeld 282.000 256.000 225.000 248.000 394.000
Sum gjeld og egenkapital 57.174.000 56.818.000 56.700.000 56.660.000 56.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.740.000 1.595.000 1.450.000 1.552.000 1.563.000
Driftsinntekter 1.740.000 1.595.000 1.450.000 1.552.000 1.563.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 122.000 122.000 98.000 63.000 64.000
Avskrivning 28.000 25.000 20.000 20.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 659.000 737.000 687.000 813.000 559.000
Driftskostnader 809.000 884.000 805.000 896.000 623.000
Driftsresultat 931.000 711.000 646.000 657.000 940.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 330.000 87.000 63.000 45.000 316.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 55.446.000 55.455.000 55.373.000 55.373.000 55.350.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 313.000 333.000 353.000 372.000 392.000
Sum varige driftsmidler 55.759.000 55.788.000 55.725.000 55.745.000 55.742.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 55.759.000 55.788.000 55.725.000 55.745.000 55.742.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 216.000 163.000 160.000 162.000 17.000
Andre fordringer 28.000 30.000 44.000 20.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.416.000 1.030.000 974.000 915.000 994.000
Sum omløpsmidler 1.416.000 1.030.000 974.000 915.000 994.000
Sum eiendeler 57.175.000 56.818.000 56.699.000 56.660.000 56.736.000
Sum opptjent egenkapital 1.492.000 1.162.000 1.075.000 1.012.000 967.000
Sum egenkapital 1.492.000 1.162.000 1.075.000 1.012.000 967.000
Sum avsetninger til forpliktelser 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 55.400.000 55.400.000 55.400.000 55.400.000 55.375.000
Leverandørgjeld 234.000 214.000 168.000 206.000 168.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 6.000 6.000 3.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 35.000 50.000 38.000 223.000
Sum kortsiktig gjeld 282.000 256.000 225.000 248.000 394.000
Sum gjeld og egenkapital 57.174.000 56.818.000 56.700.000 56.660.000 56.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.134.000 774.000 749.000 667.000 600.000
Likviditetsgrad 1 5.0 4 4.3 3.7 2.5
Likviditetsgrad 2 5.0 4 4.3 3.7 2.5
Soliditet 2.6 2 1.9 1.8 1.7
Resultatgrad 53.5 44.6 44.6 42.3 60.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 37.3 47.9 51.7 5 57.7
Total kapitalrentabilitet 1.6 1.3 1.1 1.2 1.7
Signatur
30.04.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten Arve LandeStyreleder68
Jens TøndelStyremedlem65
Iris SkjeiStyremedlem68
Laila HoemStyremedlem75
Torbjørn WærnessStyremedlem82
Ole Andreas HustadVaramedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00