Vatn Energi As
Juridisk navn:  Vatn Energi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østbuen 2 Østbuen 2 Fax:
1820 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 998696127
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 17.07.2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,02%
Resultat  
  
-21,62%
Egenkapital  
  
-19,74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 395.000 439.000 479.000 494.000 349.000
Resultat: -90.000 -74.000 -46.000 3.000 23.000
Egenkapital: -546.000 -456.000 -382.000 -335.000 -339.000
Regnskap for Vatn Energi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 395.000 439.000 479.000 494.000 349.000
Driftskostnader -394.000 -424.000 -454.000 -408.000 -232.000
Driftsresultat 1.000 16.000 24.000 86.000 116.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -90.000 -90.000 -71.000 -83.000 -94.000
Finans -90.000 -90.000 -71.000 -83.000 -94.000
Resultat før skatt -90.000 -74.000 -46.000 3.000 23.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -90.000 -74.000 -46.000 3.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.267.000 2.445.000 2.631.000 2.816.000 3.000.000
Sum omløpsmidler 70.000 130.000 163.000 216.000 341.000
Sum eiendeler 2.337.000 2.575.000 2.794.000 3.032.000 3.341.000
Sum opptjent egenkapital -688.000 -598.000 -524.000 -477.000 -481.000
Sum egenkapital -546.000 -456.000 -382.000 -335.000 -339.000
Sum langsiktig gjeld 2.159.000 2.302.000 2.447.000 2.606.000 2.932.000
Sum kortsiktig gjeld 724.000 729.000 729.000 762.000 748.000
Sum gjeld og egenkapital 2.337.000 2.575.000 2.794.000 3.033.000 3.341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 395.000 439.000 479.000 494.000 349.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 395.000 439.000 479.000 494.000 349.000
Varekostnad -188.000 -216.000 -233.000 -184.000 -22.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -178.000 -185.000 -185.000 -184.000 -172.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -23.000 -36.000 -40.000 -38.000
Driftskostnader -394.000 -424.000 -454.000 -408.000 -232.000
Driftsresultat 1.000 16.000 24.000 86.000 116.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -90.000 -90.000 -71.000 -83.000 -94.000
Finans -90.000 -90.000 -71.000 -83.000 -94.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -90.000 -74.000 -46.000 3.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.267.000 2.445.000 2.631.000 2.816.000 3.000.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.267.000 2.445.000 2.631.000 2.816.000 3.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.267.000 2.445.000 2.631.000 2.816.000 3.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 66.000 134.000 176.000 323.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 64.000 29.000 40.000 18.000
Sum omløpsmidler 70.000 130.000 163.000 216.000 341.000
Sum eiendeler 2.337.000 2.575.000 2.794.000 3.032.000 3.341.000
Sum opptjent egenkapital -688.000 -598.000 -524.000 -477.000 -481.000
Sum egenkapital -546.000 -456.000 -382.000 -335.000 -339.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.159.000 2.302.000 2.447.000 2.606.000 2.932.000
Leverandørgjeld 30.000 34.000 34.000 67.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 11.000 10.000 10.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 685.000 685.000 685.000 685.000 685.000
Sum kortsiktig gjeld 724.000 729.000 729.000 762.000 748.000
Sum gjeld og egenkapital 2.337.000 2.575.000 2.794.000 3.033.000 3.341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -654.000 -599.000 -566.000 -546.000 -407.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5
Soliditet -23.4 -17.7 -13.7 -10.1
Resultatgrad 0.3 3.6 5 17.4 33.2
Rentedekningsgrad 0.2 0.3 1 1.2
Gjeldsgrad -5.3 -6.6 -8.3 -10.1 -10.9
Total kapitalrentabilitet 0.6 0.9 2.8 3.5
Signatur
28.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.08.2012
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jørn Tore MålengStyreleder47
Anneli Noste MålengVaramedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jørn Tore Måleng50.0047
Anneli Noste Måleng50.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00