Jarle Andre Olsson As
Juridisk navn:  Jarle Andre Olsson As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Slituveien 474 Slituveien 474 Fax:
1859 Slitu 1859 Slitu
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 998732905
Aksjekapital: 95.000 NOK
Etableringsdato: 06.08.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Gopperud Consulting As
Regnskapsfører: Brænds Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
15,62%
Egenkapital  
  
-4,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -27.000 -32.000 544.000 731.000 972.000
Egenkapital: 573.000 600.000 632.000 648.000 667.000
Regnskap for Jarle Andre Olsson As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -32.000 -26.000 -29.000 -28.000
Driftsresultat -27.000 -32.000 -26.000 -29.000 -28.000
Finansinntekter 0 570.000 760.000 1.000.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 570.000 760.000 1.000.000
Resultat før skatt -27.000 -32.000 544.000 731.000 972.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.000
Årsresultat -27.000 -32.000 544.000 731.000 972.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Sum omløpsmidler 573.000 600.000 1.162.000 1.500.000 1.776.000
Sum eiendeler 617.000 644.000 1.206.000 1.544.000 1.820.000
Sum opptjent egenkapital 465.000 492.000 524.000 539.000 558.000
Sum egenkapital 573.000 600.000 632.000 648.000 667.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 53.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 44.000 574.000 844.000 1.100.000
Sum gjeld og egenkapital 618.000 645.000 1.207.000 1.545.000 1.820.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -32.000 -26.000 -29.000 -28.000
Driftskostnader -27.000 -32.000 -26.000 -29.000 -28.000
Driftsresultat -27.000 -32.000 -26.000 -29.000 -28.000
Finansinntekter 0 570.000 760.000 1.000.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 570.000 760.000 1.000.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -560.000 -750.000 -1.000.000
Årsresultat -27.000 -32.000 544.000 731.000 972.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Sum anleggsmidler 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 526.000 576.000 1.136.000 1.479.000 1.739.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 24.000 26.000 22.000 37.000
Sum omløpsmidler 573.000 600.000 1.162.000 1.500.000 1.776.000
Sum eiendeler 617.000 644.000 1.206.000 1.544.000 1.820.000
Sum opptjent egenkapital 465.000 492.000 524.000 539.000 558.000
Sum egenkapital 573.000 600.000 632.000 648.000 667.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 53.000 53.000
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 -560.000 -750.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 44.000 44.000 574.000 844.000 1.093.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 44.000 574.000 844.000 1.100.000
Sum gjeld og egenkapital 618.000 645.000 1.207.000 1.545.000 1.820.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 529.000 556.000 588.000 656.000 676.000
Likviditetsgrad 1 13.0 13.6 2 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 13.0 13.6 2 1.8 1.6
Soliditet 92.9 93.2 52.4 41.9 36.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.9 1.4 1.7
Total kapitalrentabilitet -4.4 45.1 47.3 53.4
Signatur
29.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jarle Andre OlssonStyreleder49
Bjørn Einar LierVaramedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jarle Andre Olsson100.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00