Nilsen & Sture Eiendom As
Juridisk navn:  Nilsen & Sture Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storebotn 40 Storebotn 40 Fax:
5309 Kleppestø 5309 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 998145848
Aksjekapital: 99.990 NOK
Etableringsdato: 15.03.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Trond Nysæther
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
36,5%
Resultat  
  
189,21%
Egenkapital  
  
3920%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.798.000 3.515.000 2.570.000 2.383.000 1.578.000
Resultat: 562.000 -630.000 126.000 68.000 47.000
Egenkapital: 201.000 5.000 692.000 593.000 673.000
Regnskap for Nilsen & Sture Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.798.000 3.515.000 2.570.000 2.383.000 1.578.000
Driftskostnader -3.291.000 -2.248.000 -1.569.000 -1.665.000 -1.175.000
Driftsresultat 1.507.000 1.267.000 1.001.000 718.000 403.000
Finansinntekter 1.000 5.000 2.000
Finanskostnader -945.000 -1.897.000 -875.000 -655.000 -357.000
Finans -945.000 -1.897.000 -874.000 -650.000 -355.000
Resultat før skatt 562.000 -630.000 126.000 68.000 47.000
Skattekostnad -124.000 -57.000 -28.000 -6.000 -7.000
Årsresultat 438.000 -687.000 99.000 62.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.766.000 39.924.000 31.648.000 26.862.000 23.819.000
Sum omløpsmidler 461.000 265.000 258.000 565.000 890.000
Sum eiendeler 42.227.000 40.189.000 31.906.000 27.427.000 24.709.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 -95.000 284.000 186.000 265.000
Sum egenkapital 201.000 5.000 692.000 593.000 673.000
Sum langsiktig gjeld 30.556.000 31.454.000 22.330.000 20.119.000 22.923.000
Sum kortsiktig gjeld 11.470.000 8.730.000 8.885.000 6.714.000 1.114.000
Sum gjeld og egenkapital 42.227.000 40.189.000 31.907.000 27.427.000 24.710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.798.000 3.515.000 2.570.000 2.383.000 0
Andre inntekter 0 0 1.578.000
Driftsinntekter 4.798.000 3.515.000 2.570.000 2.383.000 1.578.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -745.000 -721.000 -828.000 -823.000 -515.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.546.000 -1.527.000 -741.000 -842.000 -660.000
Driftskostnader -3.291.000 -2.248.000 -1.569.000 -1.665.000 -1.175.000
Driftsresultat 1.507.000 1.267.000 1.001.000 718.000 403.000
Finansinntekter 1.000 5.000 2.000
Finanskostnader -945.000 -1.897.000 -875.000 -655.000 -357.000
Finans -945.000 -1.897.000 -874.000 -650.000 -355.000
Konsernbidrag -242.000 0 0 0
Utbytte 0 -141.000 0
Årsresultat 438.000 -687.000 99.000 62.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 35.739.000 34.569.000 24.875.000 20.049.000 18.888.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 580.000 170.000 316.000 584.000 852.000
Sum varige driftsmidler 36.318.000 34.738.000 25.191.000 20.633.000 19.740.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.447.000 5.186.000 6.457.000 6.229.000 4.079.000
Sum anleggsmidler 41.766.000 39.924.000 31.648.000 26.862.000 23.819.000
Varebeholdning 0 301.000 301.000
Kundefordringer 222.000 27.000 61.000 153.000 59.000
Andre fordringer 161.000 75.000 48.000 0 148.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 78.000 162.000 149.000 111.000 383.000
Sum omløpsmidler 461.000 265.000 258.000 565.000 890.000
Sum eiendeler 42.227.000 40.189.000 31.906.000 27.427.000 24.709.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 -95.000 284.000 186.000 265.000
Sum egenkapital 201.000 5.000 692.000 593.000 673.000
Sum avsetninger til forpliktelser 370.000 315.000 258.000 230.000 224.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.091.000 8.417.000 7.362.000 6.301.000 0
Sum langsiktig gjeld 30.556.000 31.454.000 22.330.000 20.119.000 22.923.000
Leverandørgjeld 2.277.000 121.000 454.000 143.000 1.056.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 105.000 0 97.000 0
Utbytte 0 -141.000 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 86.000 1.069.000 32.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 11.470.000 8.730.000 8.885.000 6.714.000 1.114.000
Sum gjeld og egenkapital 42.227.000 40.189.000 31.907.000 27.427.000 24.710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.009.000 -8.465.000 -8.627.000 -6.149.000 -224.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0.5
Soliditet 0.5 2.2 2.2 2.7
Resultatgrad 31.4 36.0 38.9 30.1 25.5
Rentedekningsgrad 1.6 0.7 1.1 1.1 1.1
Gjeldsgrad 209.1 8.036.8 45.1 45.2 35.7
Total kapitalrentabilitet 3.6 3.2 3.1 2.6 1.6
Signatur
24.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjarte NilsenStyreleder49
Jørgen StureStyremedlem45
Jostein Svein StureVaramedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nilsen & Sture Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00