Installasjon & Driftsteknikk As
Juridisk navn:  Installasjon & Driftsteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41409177
Skotbuveien 93 Johan Scharffenbergs Vei 91 Fax:
1409 Skotbu 694 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998101778
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 28.02.2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Webøkonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20,01%
Resultat  
  
-382,86%
Egenkapital  
  
-181,72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.727.000 2.159.000 2.294.000 2.091.000 2.520.000
Resultat: -338.000 -70.000 13.000 10.000 140.000
Egenkapital: -152.000 186.000 244.000 239.000 235.000
Regnskap for Installasjon & Driftsteknikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.727.000 2.159.000 2.294.000 2.091.000 2.520.000
Driftskostnader -1.906.000 -2.130.000 -2.262.000 -2.062.000 -2.373.000
Driftsresultat -180.000 29.000 32.000 28.000 147.000
Finansinntekter 8.000 0 0 0
Finanskostnader -158.000 -108.000 -20.000 -18.000 -6.000
Finans -158.000 -100.000 -20.000 -18.000 -6.000
Resultat før skatt -338.000 -70.000 13.000 10.000 140.000
Skattekostnad -1.000 12.000 -7.000 -7.000 -41.000
Årsresultat -338.000 -58.000 5.000 3.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.058.000 2.570.000 300.000 375.000 0
Sum omløpsmidler 452.000 744.000 461.000 419.000 496.000
Sum eiendeler 2.510.000 3.314.000 761.000 794.000 496.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 156.000 214.000 209.000 205.000
Sum egenkapital -152.000 186.000 244.000 239.000 235.000
Sum langsiktig gjeld 2.799.000 3.017.000 335.000 374.000 0
Sum kortsiktig gjeld -138.000 111.000 183.000 182.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 2.509.000 3.314.000 762.000 795.000 496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.727.000 2.057.000 2.294.000 2.075.000 2.565.000
Andre inntekter 103.000 0 15.000 -45.000
Driftsinntekter 1.727.000 2.159.000 2.294.000 2.091.000 2.520.000
Varekostnad -391.000 -891.000 -1.011.000 -558.000 -893.000
Lønninger -733.000 -797.000 -946.000 -1.123.000 -1.032.000
Avskrivning -512.000 -245.000 -75.000 -50.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -270.000 -197.000 -230.000 -331.000 -448.000
Driftskostnader -1.906.000 -2.130.000 -2.262.000 -2.062.000 -2.373.000
Driftsresultat -180.000 29.000 32.000 28.000 147.000
Finansinntekter 8.000 0 0 0
Finanskostnader -158.000 -108.000 -20.000 -18.000 -6.000
Finans -158.000 -100.000 -20.000 -18.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -338.000 -58.000 5.000 3.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 12.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.046.000 2.558.000 300.000 375.000 0
Sum varige driftsmidler 2.046.000 2.558.000 300.000 375.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.058.000 2.570.000 300.000 375.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 199.000 319.000 133.000 49.000 0
Andre fordringer 190.000 190.000 190.000 185.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 63.000 234.000 138.000 185.000 352.000
Sum omløpsmidler 452.000 744.000 461.000 419.000 496.000
Sum eiendeler 2.510.000 3.314.000 761.000 794.000 496.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 156.000 214.000 209.000 205.000
Sum egenkapital -152.000 186.000 244.000 239.000 235.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt -32.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.799.000 3.017.000 335.000 374.000 0
Leverandørgjeld -42.000 60.000 37.000 27.000 42.000
Betalbar skatt 0 7.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 35.000 42.000 44.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -127.000 16.000 97.000 110.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld -138.000 111.000 183.000 182.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 2.509.000 3.314.000 762.000 795.000 496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 590.000 633.000 278.000 237.000 235.000
Likviditetsgrad 1 -3.3 6.7 2.5 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 -3.3 6.7 2.5 2.3 1.9
Soliditet -6.1 5.6 3 30.1 47.4
Resultatgrad -10.4 1.3 1.4 1.3 5.8
Rentedekningsgrad -1.1 0.3 1.6 1.6 24.5
Gjeldsgrad -17.5 16.8 2.1 2.3 1.1
Total kapitalrentabilitet -7.2 1.1 4.2 3.5 29.6
Signatur
02.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Erik ErkleivStyreleder41
Jocelyn Ochea ErkleivVaramedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Erik Erkleiv100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00