Hus & Interiør As
Juridisk navn:  Hus & Interiør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92625444
Øvre Fjellsmauet 14 Øvre Fjellsmauet 14 Fax:
5018 Bergen 5018 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997992776
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10.02.2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devold Consulting AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23,66%
Resultat  
  
-123,08%
Egenkapital  
  
-13,3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.636.000 2.143.000 1.229.000 1.064.000 1.191.000
Resultat: -123.000 533.000 193.000 112.000 323.000
Egenkapital: 626.000 722.000 302.000 120.000 8.000
Regnskap for Hus & Interiør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.636.000 2.143.000 1.229.000 1.064.000 1.191.000
Driftskostnader -1.692.000 -1.555.000 -948.000 -967.000 -435.000
Driftsresultat -56.000 588.000 282.000 97.000 755.000
Finansinntekter 3.000 4.000 9.000 113.000 2.000
Finanskostnader -70.000 -59.000 -97.000 -98.000 -433.000
Finans -67.000 -55.000 -88.000 15.000 -431.000
Resultat før skatt -123.000 533.000 193.000 112.000 323.000
Skattekostnad 27.000 -114.000 -11.000 0 0
Årsresultat -96.000 419.000 182.000 112.000 323.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.484.000 96.000 1.624.000 1.628.000 3.337.000
Sum omløpsmidler 851.000 1.268.000 879.000 1.607.000 829.000
Sum eiendeler 5.335.000 1.364.000 2.503.000 3.235.000 4.166.000
Sum opptjent egenkapital 526.000 622.000 202.000 20.000 -92.000
Sum egenkapital 626.000 722.000 302.000 120.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 4.413.000 171.000 1.062.000 1.116.000 1.169.000
Sum kortsiktig gjeld 297.000 471.000 1.138.000 1.998.000 2.989.000
Sum gjeld og egenkapital 5.336.000 1.364.000 2.502.000 3.234.000 4.166.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.636.000 1.537.000 1.229.000 996.000 1.128.000
Andre inntekter 606.000 0 68.000 63.000
Driftsinntekter 1.636.000 2.143.000 1.229.000 1.064.000 1.191.000
Varekostnad -217.000 -230.000 -164.000 -215.000 302.000
Lønninger -1.131.000 -939.000 -412.000 -411.000 -410.000
Avskrivning -23.000 -14.000 -4.000 -4.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -321.000 -372.000 -368.000 -337.000 -318.000
Driftskostnader -1.692.000 -1.555.000 -948.000 -967.000 -435.000
Driftsresultat -56.000 588.000 282.000 97.000 755.000
Finansinntekter 3.000 4.000 9.000 113.000 2.000
Finanskostnader -70.000 -59.000 -97.000 -98.000 -433.000
Finans -67.000 -55.000 -88.000 15.000 -431.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -96.000 419.000 182.000 112.000 323.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.411.000 1.584.000 1.584.000 1.584.000
Maskiner anlegg 4.000 8.000 12.000
Driftsløsøre 37.000 60.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.448.000 60.000 1.588.000 1.592.000 1.596.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 36.000 36.000 36.000 1.741.000
Sum anleggsmidler 4.484.000 96.000 1.624.000 1.628.000 3.337.000
Varebeholdning 61.000 0 0 689.000
Kundefordringer 49.000 124.000 112.000 196.000 108.000
Andre fordringer 1.000 14.000 21.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 741.000 1.144.000 753.000 1.389.000 0
Sum omløpsmidler 851.000 1.268.000 879.000 1.607.000 829.000
Sum eiendeler 5.335.000 1.364.000 2.503.000 3.235.000 4.166.000
Sum opptjent egenkapital 526.000 622.000 202.000 20.000 -92.000
Sum egenkapital 626.000 722.000 302.000 120.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 77.000 104.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 36.000
Sum langsiktig gjeld 4.413.000 171.000 1.062.000 1.116.000 1.169.000
Leverandørgjeld 53.000 19.000 23.000 11.000 28.000
Betalbar skatt 9.000 11.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 192.000 134.000 202.000 63.000 157.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 309.000 901.000 1.923.000 2.767.000
Sum kortsiktig gjeld 297.000 471.000 1.138.000 1.998.000 2.989.000
Sum gjeld og egenkapital 5.336.000 1.364.000 2.502.000 3.234.000 4.166.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 554.000 797.000 -259.000 -391.000 -2.160.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.7 0.8 0.8 0
Likviditetsgrad 2 2.7 2.7 0.8 0.8 0
Soliditet 11.7 52.9 12.1 3.7 0.2
Resultatgrad -3.4 27.4 22.9 9.1 63.4
Rentedekningsgrad -0.8 10.0 2.9 1 1.7
Gjeldsgrad 7.5 0.9 7.3 25.9 519.8
Total kapitalrentabilitet -1.0 43.4 11.6 6.5 18.2
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Mona SandvikStyreleder53
Morten SandvikVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mona Sandvik100.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00