Eiendom Euroasia As
Juridisk navn:  Eiendom Euroasia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72580216
Ditlev Bloms Veg 1 Ditlev Bloms Veg 1 Fax:
7088 Heimdal 7088 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 997801385
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10.12.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aider Midt-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,43%
Resultat  
  
50,58%
Egenkapital  
  
24,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.178.000 1.150.000 1.173.000 978.000 840.000
Resultat: 387.000 257.000 126.000 133.000 286.000
Egenkapital: 1.512.000 1.210.000 1.009.000 911.000 713.000
Regnskap for Eiendom Euroasia As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.178.000 1.150.000 1.173.000 978.000 840.000
Driftskostnader -478.000 -497.000 -493.000 -393.000 -236.000
Driftsresultat 700.000 652.000 680.000 584.000 604.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -315.000 -397.000 -556.000 -454.000 -318.000
Finans -313.000 -395.000 -554.000 -452.000 -318.000
Resultat før skatt 387.000 257.000 126.000 133.000 286.000
Skattekostnad -85.000 -57.000 -28.000 66.000 29.000
Årsresultat 302.000 201.000 98.000 198.000 315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.927.000 17.232.000 17.538.000 17.843.000 11.813.000
Sum omløpsmidler 302.000 196.000 64.000 234.000 258.000
Sum eiendeler 17.229.000 17.428.000 17.602.000 18.077.000 12.071.000
Sum opptjent egenkapital 1.412.000 1.110.000 909.000 811.000 613.000
Sum egenkapital 1.512.000 1.210.000 1.009.000 911.000 713.000
Sum langsiktig gjeld 15.361.000 15.888.000 16.295.000 16.816.000 11.101.000
Sum kortsiktig gjeld 356.000 330.000 298.000 349.000 257.000
Sum gjeld og egenkapital 17.229.000 17.428.000 17.602.000 18.076.000 12.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.178.000 1.150.000 1.173.000 978.000 840.000
Driftsinntekter 1.178.000 1.150.000 1.173.000 978.000 840.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -305.000 -305.000 -305.000 -252.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -192.000 -188.000 -141.000 -58.000
Driftskostnader -478.000 -497.000 -493.000 -393.000 -236.000
Driftsresultat 700.000 652.000 680.000 584.000 604.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -315.000 -397.000 -556.000 -454.000 -318.000
Finans -313.000 -395.000 -554.000 -452.000 -318.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 302.000 201.000 98.000 198.000 315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 16.927.000 17.232.000 17.538.000 17.843.000 11.813.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.927.000 17.232.000 17.538.000 17.843.000 11.813.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.927.000 17.232.000 17.538.000 17.843.000 11.813.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 53.000 210.000 210.000
Andre fordringer 46.000 44.000 9.000 24.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 256.000 152.000 2.000 0 5.000
Sum omløpsmidler 302.000 196.000 64.000 234.000 258.000
Sum eiendeler 17.229.000 17.428.000 17.602.000 18.077.000 12.071.000
Sum opptjent egenkapital 1.412.000 1.110.000 909.000 811.000 613.000
Sum egenkapital 1.512.000 1.210.000 1.009.000 911.000 713.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.956.000 2.010.000 2.063.000 2.114.000 2.251.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 69.000 0
Sum langsiktig gjeld 15.361.000 15.888.000 16.295.000 16.816.000 11.101.000
Leverandørgjeld 17.000 18.000 4.000 7.000 5.000
Betalbar skatt 139.000 109.000 80.000 71.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 200.000 202.000 202.000 201.000 203.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 356.000 330.000 298.000 349.000 257.000
Sum gjeld og egenkapital 17.229.000 17.428.000 17.602.000 18.076.000 12.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -54.000 -134.000 -234.000 -115.000 1.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.2 0.7 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.2 0.7 1
Soliditet 8.8 6.9 5.7 5 5.9
Resultatgrad 59.4 56.7 5 59.7 71.9
Rentedekningsgrad 2.2 1.6 1.2 1.3 1.9
Gjeldsgrad 10.4 13.4 16.4 18.8 15.9
Total kapitalrentabilitet 4.1 3.8 3.9 3.2 5
Signatur
15.11.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Sinan KocaStyreleder50
Necip KücükcelikVaramedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Necip Kücükcelik50.0055
Sinan Koca50.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00