Autoinvest As
Juridisk navn:  Autoinvest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32829900
Øvre Eikervei 75 Øvre Eikervei 75 Fax:
3048 Drammen 3048 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 997743474
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12.12.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Ypsilon Business & Accounting Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
34,7%
Resultat  
  
33,75%
Egenkapital  
  
25,71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 96.230.000 71.439.000 63.134.000 49.202.000 53.460.000
Resultat: 7.335.000 5.484.000 4.206.000 335.000 2.844.000
Egenkapital: 27.478.000 21.858.000 17.833.000 14.526.000 14.305.000
Regnskap for Autoinvest As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 96.230.000 71.439.000 63.134.000 49.202.000 53.460.000
Driftskostnader -88.828.000 -65.684.000 -58.711.000 -48.847.000 -50.567.000
Driftsresultat 7.402.000 5.754.000 4.422.000 355.000 2.892.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -67.000 -271.000 -218.000 -20.000 -50.000
Finans -67.000 -270.000 -217.000 -19.000 -48.000
Resultat før skatt 7.335.000 5.484.000 4.206.000 335.000 2.844.000
Skattekostnad -1.631.000 -1.218.000 -898.000 -115.000 -683.000
Årsresultat 5.703.000 4.266.000 3.308.000 221.000 2.161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.289.000 2.187.000 2.360.000 60.000 65.000
Sum omløpsmidler 30.289.000 24.656.000 20.358.000 17.249.000 17.999.000
Sum eiendeler 32.578.000 26.843.000 22.718.000 17.309.000 18.064.000
Sum opptjent egenkapital 27.374.000 21.754.000 17.730.000 14.422.000 14.202.000
Sum egenkapital 27.478.000 21.858.000 17.833.000 14.526.000 14.305.000
Sum langsiktig gjeld 2.581.000 2.990.000 3.096.000 1.869.000 2.280.000
Sum kortsiktig gjeld 2.518.000 1.995.000 1.790.000 913.000 1.479.000
Sum gjeld og egenkapital 32.577.000 26.843.000 22.720.000 17.308.000 18.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.086.000 71.106.000 62.583.000 48.926.000 53.205.000
Andre inntekter 144.000 333.000 551.000 276.000 255.000
Driftsinntekter 96.230.000 71.439.000 63.134.000 49.202.000 53.460.000
Varekostnad -82.503.000 -61.251.000 -52.797.000 -44.027.000 -45.871.000
Lønninger -3.822.000 -2.474.000 -3.944.000 -3.504.000 -3.110.000
Avskrivning -13.000 -4.000 -4.000 -5.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.490.000 -1.955.000 -1.966.000 -1.311.000 -1.572.000
Driftskostnader -88.828.000 -65.684.000 -58.711.000 -48.847.000 -50.567.000
Driftsresultat 7.402.000 5.754.000 4.422.000 355.000 2.892.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -67.000 -271.000 -218.000 -20.000 -50.000
Finans -67.000 -270.000 -217.000 -19.000 -48.000
Konsernbidrag -83.000 -241.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 5.703.000 4.266.000 3.308.000 221.000 2.161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.103.000 2.103.000 2.103.000 0 0
Maskiner anlegg 16.000 21.000 26.000
Driftsløsøre 140.000 38.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.243.000 2.141.000 2.119.000 21.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 46.000 46.000 241.000 39.000 39.000
Sum anleggsmidler 2.289.000 2.187.000 2.360.000 60.000 65.000
Varebeholdning 20.434.000 14.356.000 14.445.000 14.790.000 16.675.000
Kundefordringer 112.000 197.000 136.000 325.000 225.000
Andre fordringer 7.414.000 6.357.000 3.447.000 308.000 212.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.329.000 3.746.000 2.331.000 1.826.000 887.000
Sum omløpsmidler 30.289.000 24.656.000 20.358.000 17.249.000 17.999.000
Sum eiendeler 32.578.000 26.843.000 22.718.000 17.309.000 18.064.000
Sum opptjent egenkapital 27.374.000 21.754.000 17.730.000 14.422.000 14.202.000
Sum egenkapital 27.478.000 21.858.000 17.833.000 14.526.000 14.305.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.581.000 2.990.000 3.096.000 1.869.000 2.280.000
Leverandørgjeld 135.000 41.000 2.000 162.000 91.000
Betalbar skatt 1.608.000 1.150.000 841.000 115.000 683.000
Skyldig offentlige avgifter 317.000 244.000 271.000 255.000 277.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 458.000 561.000 675.000 381.000 428.000
Sum kortsiktig gjeld 2.518.000 1.995.000 1.790.000 913.000 1.479.000
Sum gjeld og egenkapital 32.577.000 26.843.000 22.720.000 17.308.000 18.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.771.000 22.661.000 18.568.000 16.336.000 16.520.000
Likviditetsgrad 1 12.0 12.4 11. 18. 12.
Likviditetsgrad 2 3.9 5.2 3.3 2.7 0.9
Soliditet 84.3 81.4 78.5 83.9 79.2
Resultatgrad 7.7 8.1 7 0.7 5.4
Rentedekningsgrad 110.5 21.2 20.3 17.8 57.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 22.7 21.4 19.5 2.1 1
Signatur
02.03.2023
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ibrahim Ahmad HassanStyreleder52
Galavij Omar HasanVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ibrahim Ahmad Hassan100.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00