Bjørkes Verksted As
Juridisk navn:  Bjørkes Verksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93452550
Nedrevegen 23 Oslovegen 795 Fax: 62963721
2070 Råholt 2100 Skarnes
Fylke: Kommune: www.bjorkes.no
Innlandet Sør-Odal
Org.nr: 853812382
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 20.05.1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Paul Erik Ravlo
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,08%
Resultat  
  
-47,9%
Egenkapital  
  
10,19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 329.000 336.000 341.000 357.000 226.000
Resultat: 62.000 119.000 -79.000 185.000 -56.000
Egenkapital: 519.000 471.000 379.000 440.000 306.000
Regnskap for Bjørkes Verksted As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 329.000 336.000 341.000 357.000 226.000
Driftskostnader -267.000 -217.000 -416.000 -169.000 -273.000
Driftsresultat 62.000 119.000 -75.000 188.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -9.000
Finans -4.000 -4.000 -9.000
Resultat før skatt 62.000 119.000 -79.000 185.000 -56.000
Skattekostnad -14.000 -26.000 17.000 -51.000 3.000
Årsresultat 48.000 92.000 -62.000 134.000 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 369.000 387.000 417.000 404.000 453.000
Sum omløpsmidler 228.000 163.000 115.000 96.000 18.000
Sum eiendeler 597.000 550.000 532.000 500.000 471.000
Sum opptjent egenkapital 419.000 371.000 279.000 340.000 206.000
Sum egenkapital 519.000 471.000 379.000 440.000 306.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 78.000 79.000 153.000 60.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 597.000 550.000 532.000 500.000 471.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 82.000 0 0
Andre inntekter 329.000 336.000 259.000 357.000 226.000
Driftsinntekter 329.000 336.000 341.000 357.000 226.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -18.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -263.000 -213.000 -412.000 -151.000 -251.000
Driftskostnader -267.000 -217.000 -416.000 -169.000 -273.000
Driftsresultat 62.000 119.000 -75.000 188.000 -47.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -9.000
Finans -4.000 -4.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 48.000 92.000 -62.000 134.000 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 172.000 186.000 212.000 195.000 246.000
Fast eiendom 196.000 201.000 205.000 209.000 208.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 196.000 201.000 205.000 209.000 208.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 369.000 387.000 417.000 404.000 453.000
Varebeholdning 12.000 12.000 12.000
Kundefordringer 127.000 60.000 30.000 21.000 6.000
Andre fordringer 0 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 102.000 103.000 73.000 56.000 0
Sum omløpsmidler 228.000 163.000 115.000 96.000 18.000
Sum eiendeler 597.000 550.000 532.000 500.000 471.000
Sum opptjent egenkapital 419.000 371.000 279.000 340.000 206.000
Sum egenkapital 519.000 471.000 379.000 440.000 306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 25.000 83.000 3.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 4.000 20.000 8.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 79.000 153.000 60.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 597.000 550.000 532.000 500.000 471.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 150.000 84.000 -38.000 36.000 -147.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.1 0.8 1.6 0
Likviditetsgrad 2 2.9 2.1 0.7 1.4 0
Soliditet 86.9 85.6 71.2 8 6
Resultatgrad 18.8 35.4 52.7 -20.8
Rentedekningsgrad -18.8 4 -5.2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.1 0.5
Total kapitalrentabilitet 10.4 21.6 -14.1 37.6
Signatur
08.03.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune OlstadStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Åse Jensløkken25.0056
Trine Wiig25.0054
Rune Olstad25.0057
Morten Korsmo25.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00