Kurs Og Sikkerhet As
Juridisk navn:  Kurs Og Sikkerhet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40019029
Per Helgesens vei 58 Per Helgesens Vei 58 Fax:
8013 Bodø 8013 Bodø
Fylke: Kommune: www.kursogsikkerhet.no
Nordland Bodø
Org.nr: 997390059
Aksjekapital: 126.500 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 24.08.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bodø Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Respons Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12,38%
Resultat  
  
166,81%
Egenkapital  
  
46,31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 29.164.000 25.952.000 14.406.000 12.183.000 12.365.000
Resultat: 1.590.000 -2.380.000 1.090.000 -551.000 385.000
Egenkapital: -1.185.000 -2.207.000 220.000 -221.000 210.000
Regnskap for Kurs Og Sikkerhet As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.164.000 25.952.000 14.406.000 12.183.000 12.365.000
Driftskostnader -27.191.000 -26.012.000 -13.128.000 -12.496.000 -11.788.000
Driftsresultat 1.973.000 -60.000 1.278.000 -314.000 577.000
Finansinntekter 139.000 55.000 68.000 29.000 28.000
Finanskostnader -522.000 -2.211.000 -255.000 -266.000 -219.000
Finans -383.000 -2.320.000 -187.000 -237.000 -191.000
Resultat før skatt 1.590.000 -2.380.000 1.090.000 -551.000 385.000
Skattekostnad -569.000 -61.000 -419.000 120.000 -113.000
Årsresultat 1.021.000 -2.441.000 672.000 -431.000 273.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.790.000 2.509.000 2.509.000 1.583.000 5.619.000
Sum omløpsmidler 2.730.000 1..000 2.280.000 1.432.000 2.137.000
Sum eiendeler 6.520.000 4.518.000 4.789.000 3.015.000 7.756.000
Sum opptjent egenkapital -1.314.000 0 91.000 -350.000 81.000
Sum egenkapital -1.185.000 -2.207.000 220.000 -221.000 210.000
Sum langsiktig gjeld 0 333.000 0 4.213.000
Sum kortsiktig gjeld 7.706.000 6.725.000 4.237.000 3.237.000 3.334.000
Sum gjeld og egenkapital 6.521.000 4.518.000 4.790.000 3.016.000 7.757.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.105.000 25.897.000 14.206.000 10.824.000 12.149.000
Andre inntekter 59.000 55.000 200.000 1.359.000 216.000
Driftsinntekter 29.164.000 25.952.000 14.406.000 12.183.000 12.365.000
Varekostnad -5.369.000 -7.075.000 -2.870.000 -2.185.000 -1.172.000
Lønninger -11.713.000 -8.719.000 -4.569.000 -4.839.000 -5.046.000
Avskrivning -233.000 -119.000 -89.000 -186.000 -296.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.876.000 -10.099.000 -5.600.000 -5.286.000 -5.274.000
Driftskostnader -27.191.000 -26.012.000 -13.128.000 -12.496.000 -11.788.000
Driftsresultat 1.973.000 -60.000 1.278.000 -314.000 577.000
Finansinntekter 139.000 55.000 68.000 29.000 28.000
Finanskostnader -522.000 -2.211.000 -255.000 -266.000 -219.000
Finans -383.000 -2.320.000 -187.000 -237.000 -191.000
Konsernbidrag 0 -231.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.021.000 -2.441.000 672.000 -431.000 273.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 191.000 305.000 35.000 180.000 59.000
Fast eiendom 215.000 149.000 0 0 5.172.000
Maskiner anlegg 0 0 0 41.000
Driftsløsøre 538.000 2.555.000 184.000 122.000 192.000
Sum varige driftsmidler 753.000 149.000 184.000 122.000 5.404.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.846.000 0 2.291.000 1.282.000 155.000
Sum anleggsmidler 3.790.000 2.509.000 2.509.000 1.583.000 5.619.000
Varebeholdning 0 0 0 81.000
Kundefordringer 1.763.000 1.800.000 1.654.000 1.013.000 1.417.000
Andre fordringer 256.000 163.000 473.000 409.000 429.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 711.000 1..000 153.000 11.000 211.000
Sum omløpsmidler 2.730.000 1..000 2.280.000 1.432.000 2.137.000
Sum eiendeler 6.520.000 4.518.000 4.789.000 3.015.000 7.756.000
Sum opptjent egenkapital -1.314.000 0 91.000 -350.000 81.000
Sum egenkapital -1.185.000 -2.207.000 220.000 -221.000 210.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.713.000 1.723.000 355.000 331.000 182.000
Sum langsiktig gjeld 0 333.000 0 4.213.000
Leverandørgjeld 1.970.000 1.821.000 873.000 1.904.000 1.328.000
Betalbar skatt 569.000 30.000 159.000 0 135.000
Skyldig offentlige avgifter 1.676.000 1.593.000 776.000 541.000 610.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.779.000 1.558.000 2.074.000 461.000 1.079.000
Sum kortsiktig gjeld 7.706.000 6.725.000 4.237.000 3.237.000 3.334.000
Sum gjeld og egenkapital 6.521.000 4.518.000 4.790.000 3.016.000 7.757.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.976.000 -1.957.000 -1.805.000 -1.197.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.4 0.6
Soliditet -18.2 4.6 -7.3 2.7
Resultatgrad 6.8 8.9 -2.6 4.7
Rentedekningsgrad 3.8 5 -1.2 2.6
Gjeldsgrad -6.5 20.8 -14.6 35.9
Total kapitalrentabilitet 32.4 28.1 -9.4 7.8
Signatur
08.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ivar Andre SimonsenStyreleder48
Terje TeigenStyremedlem47
Tommy André VærangStyremedlem49
Bjørn BehnerVaramedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Børtind Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00