Eiendom B30 As
Juridisk navn:  Eiendom B30 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95737370
c/o Amesto AccountHouse Drammen AS Sankt Halvards gate 2B Lersbrygga 5 Fax:
3015 Drammen 3077 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 997346548
Aksjekapital: 123.778 NOK
Etableringsdato: 12.09.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
46,1%
Resultat  
  
72,2%
Egenkapital  
  
36,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.726.000 5.288.000 4.603.000 0 2.255.000
Resultat: 6.416.000 3.726.000 3.549.000 -1.103.000 -721.000
Egenkapital: 18.184.000 13.293.000 10.514.000 7.563.000 884.000
Regnskap for Eiendom B30 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.726.000 5.288.000 4.603.000 0 2.255.000
Driftskostnader -246.000 -556.000 -86.000 -96.000 -2.272.000
Driftsresultat 7.480.000 4.732.000 4.517.000 -96.000 -17.000
Finansinntekter -151.000 40.000 4.000 4.000 0
Finanskostnader -914.000 -1.045.000 -972.000 -1.011.000 -704.000
Finans -1.065.000 -1.005.000 -968.000 -1.007.000 -704.000
Resultat før skatt 6.416.000 3.726.000 3.549.000 -1.103.000 -721.000
Skattekostnad -1.450.000 -820.000 -749.000 294.000 191.000
Årsresultat 4.966.000 2.906.000 2.799.000 -809.000 -530.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000.000 43.839.000 41.153.000 33.211.000 24.974.000
Sum omløpsmidler 946.000 1.192.000 3.483.000 10.395.000 4.217.000
Sum eiendeler 50.946.000 45.031.000 44.636.000 43.606.000 29.191.000
Sum opptjent egenkapital 10.408.000 5.517.000 2.738.000 -61.000 748.000
Sum egenkapital 18.184.000 13.293.000 10.514.000 7.563.000 884.000
Sum langsiktig gjeld 32.363.000 31.376.000 32.748.000 35.366.000 9.701.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 363.000 1.373.000 677.000 18.606.000
Sum gjeld og egenkapital 50.946.000 45.032.000 44.635.000 43.606.000 29.191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 114.000 727.000 0 0 2.110.000
Andre inntekter 7.612.000 4.560.000 4.603.000 0 146.000
Driftsinntekter 7.726.000 5.288.000 4.603.000 0 2.255.000
Varekostnad -69.000 -461.000 0 0 -2.243.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -177.000 -95.000 -86.000 -96.000 -29.000
Driftskostnader -246.000 -556.000 -86.000 -96.000 -2.272.000
Driftsresultat 7.480.000 4.732.000 4.517.000 -96.000 -17.000
Finansinntekter -151.000 40.000 4.000 4.000 0
Finanskostnader -914.000 -1.045.000 -972.000 -1.011.000 -704.000
Finans -1.065.000 -1.005.000 -968.000 -1.007.000 -704.000
Konsernbidrag -74.000 0 152.000 7.488.000 982.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.966.000 2.906.000 2.799.000 -809.000 -530.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 50.000.000 43.839.000 41.153.000 33.211.000 24.974.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000.000 43.839.000 41.153.000 33.211.000 24.974.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000.000 43.839.000 41.153.000 33.211.000 24.974.000
Varebeholdning 69.000 540.000 471.000 471.000
Kundefordringer 358.000 966.000 1.500.000 0 0
Andre fordringer 38.000 36.000 927.000 1.226.000 905.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 550.000 23.000 221.000 406.000 779.000
Sum omløpsmidler 946.000 1.192.000 3.483.000 10.395.000 4.217.000
Sum eiendeler 50.946.000 45.031.000 44.636.000 43.606.000 29.191.000
Sum opptjent egenkapital 10.408.000 5.517.000 2.738.000 -61.000 748.000
Sum egenkapital 18.184.000 13.293.000 10.514.000 7.563.000 884.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.681.000 2.252.000 1.468.000 673.000 261.000
Gjeld til kredittinstitutt 95.000 163.000 0 0 16.516.000
Sum langsiktig gjeld 32.363.000 31.376.000 32.748.000 35.366.000 9.701.000
Leverandørgjeld 23.000 42.000 1.367.000 648.000 2.091.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 104.000 155.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 176.000 2.000 7.000 30.000 0
Sum kortsiktig gjeld 399.000 363.000 1.373.000 677.000 18.606.000
Sum gjeld og egenkapital 50.946.000 45.032.000 44.635.000 43.606.000 29.191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 547.000 829.000 2.110.000 9.718.000 -14.389.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.3 2.5 15.4 0.2
Likviditetsgrad 2 2.4 3.1 2.1 14.7 0.2
Soliditet 35.7 29.5 23.6 17.3 3
Resultatgrad 96.8 89.5 98.1 -0.8
Rentedekningsgrad 8.2 4.5 4.6 -0.1
Gjeldsgrad 1.8 2.4 3.2 4.8 3
Total kapitalrentabilitet 14.4 10.6 10.1 -0.2 -0.1
Signatur
26.04.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Steinar Wilhelm HagenStyreleder61
Martin Steinar HagenStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Fornyerservice As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00