Design As
Juridisk navn:  Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91598882
c/o Tarjei Evensen Rogneveien 18B c/o Tarjei Evensen Rogneveien 18B Fax:
1481 Hagan 1481 Hagan
Fylke: Kommune: www.designas.no
Viken Nittedal
Org.nr: 997249291
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10.08.2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
101,87%
Resultat  
  
331,77%
Egenkapital  
  
440,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.456.000 1.712.000 2.117.000 3.182.000 1.867.000
Resultat: 445.000 -192.000 -368.000 108.000 -241.000
Egenkapital: 546.000 101.000 294.000 262.000 154.000
Regnskap for Design As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.456.000 1.712.000 2.117.000 3.182.000 1.867.000
Driftskostnader -2.982.000 -1.900.000 -2.485.000 -3.067.000 -2.110.000
Driftsresultat 474.000 -189.000 -368.000 115.000 -243.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 1.000 6.000
Finanskostnader -31.000 -5.000 -3.000 -8.000 -3.000
Finans -29.000 -4.000 0 -7.000 3.000
Resultat før skatt 445.000 -192.000 -368.000 108.000 -241.000
Skattekostnad 0 0 0 0 1.000
Årsresultat 445.000 -192.000 -368.000 108.000 -240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum omløpsmidler 922.000 577.000 747.000 913.000 479.000
Sum eiendeler 933.000 588.000 758.000 924.000 490.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 -399.000 -206.000 162.000 54.000
Sum egenkapital 546.000 101.000 294.000 262.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 0 150.000 0 102.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 386.000 336.000 464.000 559.000 287.000
Sum gjeld og egenkapital 932.000 587.000 758.000 923.000 491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.456.000 1.712.000 2.117.000 3.182.000 1.867.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.456.000 1.712.000 2.117.000 3.182.000 1.867.000
Varekostnad -1.907.000 -930.000 -1.151.000 -1.506.000 -948.000
Lønninger -584.000 -616.000 -1.005.000 -1.186.000 -855.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -491.000 -354.000 -329.000 -375.000 -307.000
Driftskostnader -2.982.000 -1.900.000 -2.485.000 -3.067.000 -2.110.000
Driftsresultat 474.000 -189.000 -368.000 115.000 -243.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 1.000 6.000
Finanskostnader -31.000 -5.000 -3.000 -8.000 -3.000
Finans -29.000 -4.000 0 -7.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 445.000 -192.000 -368.000 108.000 -240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 291.000 213.000 451.000 646.000 406.000
Andre fordringer 19.000 17.000 10.000 26.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 612.000 346.000 286.000 241.000 64.000
Sum omløpsmidler 922.000 577.000 747.000 913.000 479.000
Sum eiendeler 933.000 588.000 758.000 924.000 490.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 -399.000 -206.000 162.000 54.000
Sum egenkapital 546.000 101.000 294.000 262.000 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 150.000 0 102.000 50.000
Leverandørgjeld 20.000 76.000 143.000 160.000 74.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 208.000 147.000 167.000 209.000 125.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 157.000 113.000 153.000 190.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 386.000 336.000 464.000 559.000 287.000
Sum gjeld og egenkapital 932.000 587.000 758.000 923.000 491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 536.000 241.000 283.000 354.000 192.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.7 1.6 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 2.4 1.7 1.6 1.6 1.7
Soliditet 58.6 17.2 38.8 28.4 31.4
Resultatgrad 13.7 -17.4 3.6
Rentedekningsgrad 15.3 -37.8 -122.7 14.4
Gjeldsgrad 0.7 4.8 1.6 2.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 51.1 -48.2 12.6 -48.3
Signatur
21.01.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tarjei EvensenStyreleder52
Ole Johan LindøeStyremedlem52
Bård ForneboStyremedlem52
Kjell Einar EvensenVaramedlem77
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tarjei Evensen100.00 
Tarjei Evensen100.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00