Fossum Idrettsforening
Juridisk navn:  Fossum Idrettsforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67142920
Postboks 115 Ankerveien 245 Fax:
1332 Østerås 1359 Eiksmarka
Fylke: Kommune: www.fossumif.no
Akershus Bærum
Org.nr: 969954990
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 07.12.1918
Foretakstype: FLI
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Ansema As
Utvikling:
Omsetning  
  
16,32%
Resultat  
  
95,31%
Egenkapital  
  
-2,37%
Hovedpunkter i regnskapet
2023 2022 2021 2020 2019
Omsetning: 17.264.000 14.842.000 13.284.000 13.032.000 15.403.000
Resultat: -78.000 -1.663.000 13.000 314.000 -1.103.000
Egenkapital: 3.220.000 3.298.000 4.961.000 5.051.000 4.737.000
Regnskap for Fossum Idrettsforening
Resultat 2023 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 17.264.000 14.842.000 13.284.000 13.032.000 15.403.000
Driftskostnader -17.306.000 -16.483.000 -13.264.000 -12.723.000 -16.476.000
Driftsresultat -43.000 -1.641.000 20.000 310.000 -1.073.000
Finansinntekter 8.000 4.000 1.000 4.000 10.000
Finanskostnader -42.000 -26.000 -9.000 -40.000
Finans -34.000 -22.000 -8.000 4.000 -30.000
Resultat før skatt -78.000 -1.663.000 13.000 314.000 -1.103.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -78.000 -1.663.000 13.000 314.000 -1.103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.571.000 4.148.000 3.909.000 1.827.000 8.420.000
Sum omløpsmidler 4.118.000 3.948.000 5.038.000 6.588.000 5.300.000
Sum eiendeler 7.689.000 8.096.000 8.947.000 8.415.000 13.720.000
Sum opptjent egenkapital 3.220.000 3.298.000 4.961.000 5.051.000 4.737.000
Sum egenkapital 3.220.000 3.298.000 4.961.000 5.051.000 4.737.000
Sum langsiktig gjeld 772.000 850.000 5.026.000
Sum kortsiktig gjeld 3.697.000 3.948.000 3.987.000 3.364.000 3.957.000
Sum gjeld og egenkapital 7.689.000 8.096.000 8.948.000 8.415.000 13.720.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.264.000 14.842.000 13.284.000 13.032.000 15.403.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 17.264.000 14.842.000 13.284.000 13.032.000 15.403.000
Varekostnad -4.290.000 -3.704.000 -3.224.000 -2.947.000 -5.393.000
Lønninger -6.482.000 -6.070.000 -5.559.000 -5.389.000
Avskrivning -732.000 -450.000 144.000 -366.000 -1.983.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -5.509.000 -5.847.000 -4.114.000 -3.851.000 -3.711.000
Driftskostnader -17.306.000 -16.483.000 -13.264.000 -12.723.000 -16.476.000
Driftsresultat -43.000 -1.641.000 20.000 310.000 -1.073.000
Finansinntekter 8.000 4.000 1.000 4.000 10.000
Finanskostnader -42.000 -26.000 -9.000 -40.000
Finans -34.000 -22.000 -8.000 4.000 -30.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -78.000 -1.663.000 13.000 314.000 -1.103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 1.271.000 1.695.000 844.000 140.000 481.000
Maskiner anlegg 2.161.000 2.229.000 2.942.000 1.687.000 7.939.000
Driftsløsøre 139.000 223.000 122.000 0
Sum varige driftsmidler 3.571.000 4.148.000 3.909.000 1.827.000 8.420.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 3.571.000 4.148.000 3.909.000 1.827.000 8.420.000
Varebeholdning 416.000 371.000 689.000 1.125.000 1.219.000
Kundefordringer 363.000 372.000 604.000 714.000 804.000
Andre fordringer 185.000 174.000 1.286.000 1.459.000 455.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.153.000 3.031.000 2.461.000 3.291.000 2.821.000
Sum omløpsmidler 4.118.000 3.948.000 5.038.000 6.588.000 5.300.000
Sum eiendeler 7.689.000 8.096.000 8.947.000 8.415.000 13.720.000
Sum opptjent egenkapital 3.220.000 3.298.000 4.961.000 5.051.000 4.737.000
Sum egenkapital 3.220.000 3.298.000 4.961.000 5.051.000 4.737.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 772.000 850.000 5.026.000
Leverandørgjeld 1.581.000 1.853.000 1.916.000 1.395.000 427.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 484.000 533.000 368.000 473.000 427.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.632.000 1.562.000 1.703.000 1.496.000 3.103.000
Sum kortsiktig gjeld 3.697.000 3.948.000 3.987.000 3.364.000 3.957.000
Sum gjeld og egenkapital 7.689.000 8.096.000 8.948.000 8.415.000 13.720.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 421.000 1.051.000 3.224.000 1.343.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0 1.3 2.0 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1.1 1.6 1
Soliditet 41.9 40.7 55.4 60.0 34.5
Resultatgrad -0.2 -11.1 0.2 2.4
Rentedekningsgrad -1.0 -63.1 2.2 -26.8
Gjeldsgrad 1.4 1.5 0.8 0.7 1.9
Total kapitalrentabilitet -0.5 -20.2 0.2 3.7 -7.7
Signatur
08.05.2023
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.05.2023
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2023
Normal beretning
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ingrid Marie Due-GundersenStyreleder44
Rune Ingve FløgstadNestleder61
Harald MeenStyremedlem55
Venche BjerkreimStyremedlem63
Knut Henrik BoehlkeStyremedlem51
Alexander Sejersted BødtkerStyremedlem45
Sven KrohnStyremedlem45
Alexander Bjercke SchybergsonStyremedlem50
Martine BeyerStyremedlem40
Morten HeirStyremedlem58
Cathrine Høy-OrderdalenStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00