Eikedalen Hyttetun As
Juridisk navn:  Eikedalen Hyttetun As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 17 Leitet 180 Fax:
5653 Årland 5650 Tysse
Fylke: Kommune:
Vestland Samnanger
Org.nr: 896902342
Aksjekapital: 870.000 NOK
Etableringsdato: 09.03.2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
10,6%
Resultat  
  
-264,71%
Egenkapital  
  
-3,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 167.000 151.000 214.000 185.000 370.000
Resultat: -28.000 17.000 -6.000 43.000 -44.000
Egenkapital: 827.000 855.000 838.000 843.000 800.000
Regnskap for Eikedalen Hyttetun As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 167.000 151.000 214.000 185.000 370.000
Driftskostnader -179.000 -115.000 -198.000 -118.000 -377.000
Driftsresultat -12.000 36.000 16.000 67.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -18.000 -21.000 -24.000 -37.000
Finans -15.000 -18.000 -21.000 -24.000 -37.000
Resultat før skatt -28.000 17.000 -6.000 43.000 -44.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 17.000 -6.000 43.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.051.000 1.077.000 1.104.000 1.130.000 1.156.000
Sum omløpsmidler 71.000 122.000 197.000 161.000 169.000
Sum eiendeler 1.122.000 1.199.000 1.301.000 1.291.000 1.325.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -18.000 -35.000 -29.000 -72.000
Sum egenkapital 827.000 855.000 838.000 843.000 800.000
Sum langsiktig gjeld 237.000 292.000 347.000 401.000 456.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 53.000 116.000 46.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 1.122.000 1.199.000 1.300.000 1.290.000 1.325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 167.000 151.000 214.000 185.000 329.000
Andre inntekter 0 0 0 41.000
Driftsinntekter 167.000 151.000 214.000 185.000 370.000
Varekostnad 0 0 0 -109.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -153.000 -89.000 -172.000 -92.000 -242.000
Driftskostnader -179.000 -115.000 -198.000 -118.000 -377.000
Driftsresultat -12.000 36.000 16.000 67.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -18.000 -21.000 -24.000 -37.000
Finans -15.000 -18.000 -21.000 -24.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 17.000 -6.000 43.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.051.000 1.077.000 1.104.000 1.130.000 1.156.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.051.000 1.077.000 1.104.000 1.130.000 1.156.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.051.000 1.077.000 1.104.000 1.130.000 1.156.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 109.000 184.000 149.000 128.000
Andre fordringer 3.000 0 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 13.000 5.000 12.000 41.000
Sum omløpsmidler 71.000 122.000 197.000 161.000 169.000
Sum eiendeler 1.122.000 1.199.000 1.301.000 1.291.000 1.325.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -18.000 -35.000 -29.000 -72.000
Sum egenkapital 827.000 855.000 838.000 843.000 800.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 237.000 292.000 347.000 401.000 456.000
Leverandørgjeld 55.000 24.000 95.000 18.000 44.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 9.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 29.000 21.000 19.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 53.000 116.000 46.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 1.122.000 1.199.000 1.300.000 1.290.000 1.325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 69.000 81.000 115.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.3 1.7 3.5 2.4
Likviditetsgrad 2 1.2 2.3 1.7 3.5 2.4
Soliditet 73.7 71.3 64.4 65.3 60.4
Resultatgrad -7.2 23.8 7.5 36.2 -1.9
Rentedekningsgrad -0.8 2 0.8 2.8 -0.2
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet -1.1 3 1.2 5.2 -0.5
Signatur
22.10.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.10.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Vidar LilletvedtStyreleder50
Nina Fjermestad SundeStyremedlem62
Jan Scherman FjeldstadStyremedlem54
Bjørn Tore KarlsenVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vik Og Hovland As11.49 
Per Espen E Edvardsen11.4957
Nina Fjermestad Sunde11.4962
Bjørn Tore Karlsen8.0453
Bjarte Storum11.4950
Jan Scherman Fjeldstad11.4954
Vidar Lilletvedt11.4950
Anne L Ekeland Lekva11.4962
Svein Nilsen11.4972
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00