Troms Elementbygg As
Juridisk navn:  Troms Elementbygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97515888
Evjenvegen 97 Evjenvegen 97 Fax:
9024 Tomasjord 9024 Tomasjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 897033992
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 27.05.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Mål Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
36,89%
Resultat  
  
62,99%
Egenkapital  
  
54,46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.905.000 6.505.000 5.160.000 7.222.000 8.020.000
Resultat: 1.506.000 924.000 -188.000 430.000 426.000
Egenkapital: 3.324.000 2.152.000 1.437.000 1.435.000 1.106.000
Regnskap for Troms Elementbygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.905.000 6.505.000 5.160.000 7.222.000 8.020.000
Driftskostnader -7.392.000 -5.576.000 -5.354.000 -6.785.000 -7.502.000
Driftsresultat 1.513.000 929.000 -194.000 438.000 518.000
Finansinntekter 4.000 7.000 17.000 2.000 6.000
Finanskostnader -11.000 -12.000 -11.000 -10.000 -98.000
Finans -7.000 -5.000 6.000 -8.000 -92.000
Resultat før skatt 1.506.000 924.000 -188.000 430.000 426.000
Skattekostnad -334.000 -209.000 39.000 -101.000 -108.000
Årsresultat 1.173.000 715.000 -149.000 329.000 318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 176.000 317.000 280.000 282.000 142.000
Sum omløpsmidler 7.234.000 6.250.000 4.730.000 4.381.000 6.019.000
Sum eiendeler 7.410.000 6.567.000 5.010.000 4.663.000 6.161.000
Sum opptjent egenkapital 3.224.000 1.465.000 750.000 748.000 418.000
Sum egenkapital 3.324.000 2.152.000 1.437.000 1.435.000 1.106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.085.000 4.416.000 3.573.000 3.227.000 5.055.000
Sum gjeld og egenkapital 7.409.000 6.568.000 5.010.000 4.662.000 6.160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.905.000 6.380.000 5.160.000 7.222.000 8.020.000
Andre inntekter 125.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.905.000 6.505.000 5.160.000 7.222.000 8.020.000
Varekostnad -2.603.000 -2.439.000 -1.284.000 -2.212.000 -2.673.000
Lønninger -3.435.000 -2.139.000 -3.357.000 -3.702.000 -3.232.000
Avskrivning -82.000 -57.000 -48.000 -42.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.272.000 -941.000 -665.000 -829.000 -1.567.000
Driftskostnader -7.392.000 -5.576.000 -5.354.000 -6.785.000 -7.502.000
Driftsresultat 1.513.000 929.000 -194.000 438.000 518.000
Finansinntekter 4.000 7.000 17.000 2.000 6.000
Finanskostnader -11.000 -12.000 -11.000 -10.000 -98.000
Finans -7.000 -5.000 6.000 -8.000 -92.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.173.000 715.000 -149.000 329.000 318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 110.000 24.000 28.000 33.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 148.000 119.000 176.000 189.000 43.000
Sum varige driftsmidler 148.000 119.000 176.000 189.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 88.000 80.000 65.000 66.000
Sum anleggsmidler 176.000 317.000 280.000 282.000 142.000
Varebeholdning 390.000 319.000 300.000 402.000 200.000
Kundefordringer 2.883.000 2.506.000 1.962.000 1.683.000 4.997.000
Andre fordringer 3.258.000 2.259.000 1.987.000 1.782.000 456.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 702.000 1.167.000 287.000 513.000 155.000
Sum omløpsmidler 7.234.000 6.250.000 4.730.000 4.381.000 6.019.000
Sum eiendeler 7.410.000 6.567.000 5.010.000 4.663.000 6.161.000
Sum opptjent egenkapital 3.224.000 1.465.000 750.000 748.000 418.000
Sum egenkapital 3.324.000 2.152.000 1.437.000 1.435.000 1.106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 268.000 679.000 235.000 215.000 575.000
Betalbar skatt 235.000 294.000 0 96.000 0
Skyldig offentlige avgifter 438.000 458.000 506.000 567.000 494.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.144.000 2.985.000 2.832.000 2.350.000 3.963.000
Sum kortsiktig gjeld 4.085.000 4.416.000 3.573.000 3.227.000 5.055.000
Sum gjeld og egenkapital 7.409.000 6.568.000 5.010.000 4.662.000 6.160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.149.000 1.834.000 1.157.000 1.154.000 964.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 1.3 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.2 1.2 1.2
Soliditet 44.9 32.8 28.7 30.8 1
Resultatgrad 17.0 14.3 -3.8 6.1 6.5
Rentedekningsgrad 137.5 77.4 -17.6 43.8 5.3
Gjeldsgrad 1.2 2.1 2.5 2.2 4.6
Total kapitalrentabilitet 20.5 14.3 -3.5 9.4 8.5
Signatur
10.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Yngvar BergliStyreleder62
Øystein Adolf JohansenStyremedlem58
Beathe AndreassenVaramedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tyr Eiendom As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00