Bil & Caravan Molde As
Juridisk navn:  Bil & Caravan Molde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94157710
Baklivegen 7 Baklivegen 7 Fax:
6450 Hjelset 6450 Hjelset
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 996688003
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 07.03.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Romsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Effektiv Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,82%
Resultat  
  
22,28%
Egenkapital  
  
13,22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.637.000 27.427.000 27.386.000 25.730.000 21.679.000
Resultat: 483.000 395.000 638.000 701.000 742.000
Egenkapital: 3.194.000 2.821.000 2.516.000 2.027.000 1.498.000
Regnskap for Bil & Caravan Molde As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.637.000 27.427.000 27.386.000 25.730.000 21.679.000
Driftskostnader -22.724.000 -26.549.000 -26.445.000 -24.788.000 -20.766.000
Driftsresultat 914.000 878.000 941.000 942.000 914.000
Finansinntekter 3.000 5.000 34.000 2.000 1.000
Finanskostnader -433.000 -488.000 -337.000 -244.000 -172.000
Finans -430.000 -483.000 -303.000 -242.000 -171.000
Resultat før skatt 483.000 395.000 638.000 701.000 742.000
Skattekostnad -109.000 -90.000 -150.000 -171.000 -189.000
Årsresultat 374.000 305.000 488.000 529.000 554.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 25.000 6.000 58.000 52.000
Sum omløpsmidler 9.353.000 14.475.000 16.394.000 15.112.000 7.150.000
Sum eiendeler 9.356.000 14.500.000 16.400.000 15.170.000 7.202.000
Sum opptjent egenkapital 3.094.000 2.721.000 2.416.000 1.927.000 1.398.000
Sum egenkapital 3.194.000 2.821.000 2.516.000 2.027.000 1.498.000
Sum langsiktig gjeld 5.516.000 10.442.000 11.770.000 11.830.000 4.674.000
Sum kortsiktig gjeld 645.000 1.238.000 2.113.000 1.312.000 1.030.000
Sum gjeld og egenkapital 9.355.000 14.501.000 16.399.000 15.169.000 7.202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.271.000 27.307.000 27.252.000 25.524.000 21.601.000
Andre inntekter 366.000 120.000 133.000 206.000 78.000
Driftsinntekter 23.637.000 27.427.000 27.386.000 25.730.000 21.679.000
Varekostnad -19.988.000 -23.415.000 -23.337.000 -22.335.000 -18.629.000
Lønninger -1.266.000 -1.658.000 -1.640.000 -1.211.000 -1.097.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.470.000 -1.476.000 -1.468.000 -1.242.000 -1.040.000
Driftskostnader -22.724.000 -26.549.000 -26.445.000 -24.788.000 -20.766.000
Driftsresultat 914.000 878.000 941.000 942.000 914.000
Finansinntekter 3.000 5.000 34.000 2.000 1.000
Finanskostnader -433.000 -488.000 -337.000 -244.000 -172.000
Finans -430.000 -483.000 -303.000 -242.000 -171.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 374.000 305.000 488.000 529.000 554.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 25.000 6.000 58.000 52.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 25.000 6.000 58.000 52.000
Varebeholdning 7.639.000 12.971.000 14.811.000 13.976.000 5.869.000
Kundefordringer 101.000 261.000 65.000 0 5.000
Andre fordringer 90.000 54.000 13.000 160.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.522.000 1.190.000 1.505.000 976.000 1.131.000
Sum omløpsmidler 9.353.000 14.475.000 16.394.000 15.112.000 7.150.000
Sum eiendeler 9.356.000 14.500.000 16.400.000 15.170.000 7.202.000
Sum opptjent egenkapital 3.094.000 2.721.000 2.416.000 1.927.000 1.398.000
Sum egenkapital 3.194.000 2.821.000 2.516.000 2.027.000 1.498.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 218.000 465.000 390.000 208.000 0
Sum langsiktig gjeld 5.516.000 10.442.000 11.770.000 11.830.000 4.674.000
Leverandørgjeld 85.000 137.000 467.000 318.000 313.000
Betalbar skatt 87.000 109.000 97.000 177.000 235.000
Skyldig offentlige avgifter 63.000 97.000 585.000 99.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 191.000 429.000 574.000 511.000 418.000
Sum kortsiktig gjeld 645.000 1.238.000 2.113.000 1.312.000 1.030.000
Sum gjeld og egenkapital 9.355.000 14.501.000 16.399.000 15.169.000 7.202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.708.000 13.237.000 14.281.000 13.800.000 6.120.000
Likviditetsgrad 1 14.5 11. 7.8 11. 6.9
Likviditetsgrad 2 2.7 1.2 0.7 0.9 1.2
Soliditet 34.1 19.5 15.3 13.4 20.8
Resultatgrad 3.9 3.2 3.4 3.7 4.2
Rentedekningsgrad 2.1 1.8 2.8 3.9 5.3
Gjeldsgrad 1.9 4.1 5.5 6.5 3.8
Total kapitalrentabilitet 9.8 6.1 5.9 6.2 12.7
Signatur
05.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.12.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Nils Arne RøvikStyreleder67
Magnus RøvikStyremedlem35
Guri Reitan RøvikVaramedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Magnus Røvik50.0035
Nils Arne Røvik50.0067
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00