Slakteriet As
Juridisk navn:  Slakteriet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57749800
Postboks 393 Hamregata 1 Fax:
6901 Florø 6900 Florø
Fylke: Kommune: www.slakteriet-as.no
Vestland Kinn
Org.nr: 996679489
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 69
Etableringsdato: 22.02.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Progresso As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,77%
Resultat  
  
-132,34%
Egenkapital  
  
-45,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 131.803.000 134.180.000 133.141.000 93.999.000 109.195.000
Resultat: -3.641.000 11.259.000 11.084.000 -5.739.000 4.749.000
Egenkapital: 2.395.000 4.356.000 4.356.000 3.395.000 4.436.000
Regnskap for Slakteriet As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 131.803.000 134.180.000 133.141.000 93.999.000 109.195.000
Driftskostnader -135.611.000 -123.421.000 -122.327.000 -99.806.000 -104.825.000
Driftsresultat -3.807.000 10.759.000 10.814.000 -5.809.000 4.370.000
Finansinntekter 201.000 501.000 273.000 125.000 382.000
Finanskostnader -36.000 -2.000 -4.000 -56.000 -2.000
Finans 165.000 499.000 269.000 69.000 380.000
Resultat før skatt -3.641.000 11.259.000 11.084.000 -5.739.000 4.749.000
Skattekostnad 800.000 -2.477.000 -2.438.000 1.245.000 -1.168.000
Årsresultat -2.841.000 8.782.000 8.645.000 -4.494.000 3.582.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 552.000 0 271.000 0
Sum omløpsmidler 21.599.000 32.236.000 37.237.000 18.567.000 24.368.000
Sum eiendeler 22.151.000 32.236.000 37.237.000 18.838.000 24.368.000
Sum opptjent egenkapital -4.738.000 -5.699.000 -1.205.000
Sum egenkapital 2.395.000 4.356.000 4.356.000 3.395.000 4.436.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.756.000 27.880.000 32.881.000 15.443.000 19.932.000
Sum gjeld og egenkapital 22.151.000 32.236.000 37.237.000 18.838.000 24.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 131.803.000 134.180.000 133.141.000 93.999.000 109.195.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 131.803.000 134.180.000 133.141.000 93.999.000 109.195.000
Varekostnad -39.072.000 -36.513.000 -36.777.000 -25.280.000 -28.623.000
Lønninger -50.850.000 -45.502.000 -43.589.000 -33.693.000 -36.845.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -45.689.000 -41.406.000 -41.961.000 -40.833.000 -39.357.000
Driftskostnader -135.611.000 -123.421.000 -122.327.000 -99.806.000 -104.825.000
Driftsresultat -3.807.000 10.759.000 10.814.000 -5.809.000 4.370.000
Finansinntekter 201.000 501.000 273.000 125.000 382.000
Finanskostnader -36.000 -2.000 -4.000 -56.000 -2.000
Finans 165.000 499.000 269.000 69.000 380.000
Konsernbidrag -8.782.000 -7.684.000 0 -3.698.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.841.000 8.782.000 8.645.000 -4.494.000 3.582.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 552.000 0 271.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 552.000 0 271.000 0
Varebeholdning 2.280.000 3.134.000 3.027.000 2.606.000 1.331.000
Kundefordringer 11.773.000 7.002.000 8.168.000 7.208.000 10.695.000
Andre fordringer 7.177.000 21.639.000 25.634.000 8.364.000 11.942.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 369.000 460.000 408.000 389.000 400.000
Sum omløpsmidler 21.599.000 32.236.000 37.237.000 18.567.000 24.368.000
Sum eiendeler 22.151.000 32.236.000 37.237.000 18.838.000 24.368.000
Sum opptjent egenkapital -4.738.000 -5.699.000 -1.205.000
Sum egenkapital 2.395.000 4.356.000 4.356.000 3.395.000 4.436.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 12.140.000 8.583.000 16.089.000 9.189.000 8.507.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.302.000 3.812.000 3.308.000 2.279.000 3.107.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.636.000 3.470.000 2.796.000 3.300.000 2.719.000
Sum kortsiktig gjeld 19.756.000 27.880.000 32.881.000 15.443.000 19.932.000
Sum gjeld og egenkapital 22.151.000 32.236.000 37.237.000 18.838.000 24.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.843.000 4.356.000 4.356.000 3.124.000 4.436.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1 1 1.2
Soliditet 10.8 13.5 11.7 1 18.2
Resultatgrad -2.9 8.0 8.1 -6.2 4
Rentedekningsgrad -105.8 5.379.5 2703.5 -103.7 2
Gjeldsgrad 8.2 6.4 7.5 4.5 4.5
Total kapitalrentabilitet -16.3 34.9 29.8 -30.2 19.5
Signatur
05.01.2023
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kristin Bergstøl HansenStyreleder51
Ole Johan EilertsenVaramedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Slakteriet Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00