Telemark Begravelsesbyrå Norheims Eft. As
Juridisk navn:  Telemark Begravelsesbyrå Norheims Eft. As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35955280
Postboks 37 Norsjøvegen 191 Fax:
3834 Gvarv 3812 Akkerhaugen
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 996605604
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 14.02.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Midt-Telemark As
Regnskapsfører: Augon Myrjord As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,72%
Resultat  
  
-45,97%
Egenkapital  
  
6,14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.123.000 5.803.000 6.575.000 6.762.000 7.598.000
Resultat: 134.000 248.000 536.000 646.000 523.000
Egenkapital: 1.866.000 1.758.000 1.561.000 1.118.000 657.000
Regnskap for Telemark Begravelsesbyrå Norheims Eft. As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.123.000 5.803.000 6.575.000 6.762.000 7.598.000
Driftskostnader -4.953.000 -5.510.000 -5.991.000 -6.056.000 -6.996.000
Driftsresultat 170.000 293.000 584.000 707.000 601.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -36.000 -47.000 -49.000 -62.000 -80.000
Finans -36.000 -44.000 -48.000 -61.000 -78.000
Resultat før skatt 134.000 248.000 536.000 646.000 523.000
Skattekostnad -26.000 -52.000 -93.000 -186.000 -137.000
Årsresultat 108.000 197.000 443.000 460.000 385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.075.000 2.394.000 1.575.000 727.000 1.096.000
Sum omløpsmidler 1.747.000 1.520.000 2.322.000 2.441.000 1.954.000
Sum eiendeler 3.822.000 3.914.000 3.897.000 3.168.000 3.050.000
Sum opptjent egenkapital 1.766.000 1.658.000 1.461.000 1.018.000 557.000
Sum egenkapital 1.866.000 1.758.000 1.561.000 1.118.000 657.000
Sum langsiktig gjeld 1.044.000 1.303.000 1.553.000 1.089.000 1.418.000
Sum kortsiktig gjeld 912.000 852.000 784.000 960.000 973.000
Sum gjeld og egenkapital 3.822.000 3.913.000 3.898.000 3.167.000 3.048.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.123.000 5.803.000 6.575.000 6.756.000 7.535.000
Andre inntekter 0 6.000 63.000
Driftsinntekter 5.123.000 5.803.000 6.575.000 6.762.000 7.598.000
Varekostnad -1.695.000 -1.870.000 -2.545.000 -2.523.000 -2.949.000
Lønninger -1.996.000 -2.221.000 -2.019.000 -2.108.000 -2.535.000
Avskrivning -239.000 -374.000 -344.000 -369.000 -411.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.023.000 -1.045.000 -1.083.000 -1.056.000 -1.101.000
Driftskostnader -4.953.000 -5.510.000 -5.991.000 -6.056.000 -6.996.000
Driftsresultat 170.000 293.000 584.000 707.000 601.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -36.000 -47.000 -49.000 -62.000 -80.000
Finans -36.000 -44.000 -48.000 -61.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 108.000 197.000 443.000 460.000 385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 22.000 28.000 33.000 39.000 44.000
Maskiner anlegg 30.000 140.000 360.000 688.000 1.052.000
Driftsløsøre 952.000 1.076.000 1.183.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.005.000 1.243.000 1.575.000 727.000 1.096.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.070.000 1.150.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.075.000 2.394.000 1.575.000 727.000 1.096.000
Varebeholdning 181.000 160.000 214.000 196.000 165.000
Kundefordringer 1.103.000 529.000 775.000 793.000 803.000
Andre fordringer 40.000 40.000 525.000 358.000 150.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 422.000 790.000 808.000 1.094.000 836.000
Sum omløpsmidler 1.747.000 1.520.000 2.322.000 2.441.000 1.954.000
Sum eiendeler 3.822.000 3.914.000 3.897.000 3.168.000 3.050.000
Sum opptjent egenkapital 1.766.000 1.658.000 1.461.000 1.018.000 557.000
Sum egenkapital 1.866.000 1.758.000 1.561.000 1.118.000 657.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.044.000 1.303.000 1.553.000 1.089.000 1.418.000
Leverandørgjeld 260.000 220.000 219.000 222.000 163.000
Betalbar skatt 26.000 52.000 93.000 186.000 137.000
Skyldig offentlige avgifter 168.000 178.000 107.000 139.000 353.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 458.000 403.000 365.000 414.000 321.000
Sum kortsiktig gjeld 912.000 852.000 784.000 960.000 973.000
Sum gjeld og egenkapital 3.822.000 3.913.000 3.898.000 3.167.000 3.048.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 835.000 668.000 1.538.000 1.481.000 981.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 3 2.5 2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 2.7 2.3 1.8
Soliditet 48.8 44.9 4 35.3 21.6
Resultatgrad 3.3 5.0 8.9 10.5 7.9
Rentedekningsgrad 4.7 6.2 11.9 11.4 7.5
Gjeldsgrad 1.0 1.2 1.5 1.8 3.6
Total kapitalrentabilitet 4.4 7.6 1 22.4 19.8
Signatur
14.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jarl Olav RugtveitStyreleder55
Gry Annette RugtveitVaramedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jarl Olav Rugtveit100.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00