Camp Ålfjorden As
Juridisk navn:  Camp Ålfjorden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53741306
Ålfjordvegen 1686 Ålfjordvegen 1686 Fax:
5550 Sveio 5550 Sveio
Fylke: Kommune:
Vestland Sveio
Org.nr: 896595032
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 20.01.2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
85,83%
Resultat  
  
28,2%
Egenkapital  
  
-78,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 446.000 240.000 290.000 16.000 36.000
Resultat: -191.000 -266.000 -21.000 -3.000 -3.000
Egenkapital: -433.000 -242.000 23.000 47.000 50.000
Regnskap for Camp Ålfjorden As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 446.000 240.000 290.000 16.000 36.000
Driftskostnader -577.000 -454.000 -277.000 -20.000 -39.000
Driftsresultat -132.000 -214.000 14.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader -60.000 -53.000 -35.000 0 0
Finans -59.000 -51.000 -35.000 0 0
Resultat før skatt -191.000 -266.000 -21.000 -3.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -191.000 -266.000 -21.000 -3.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.076.000 935.000 1.038.000 92.000 73.000
Sum omløpsmidler 298.000 624.000 549.000 21.000 18.000
Sum eiendeler 1.374.000 1.559.000 1.587.000 113.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -531.000 -340.000 -74.000 -53.000 -50.000
Sum egenkapital -433.000 -242.000 23.000 47.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 1.760.000 1.800.000 1.800.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48.000 1.000 -237.000 67.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 1.374.000 1.558.000 1.586.000 114.000 92.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 363.000 172.000 227.000 16.000 36.000
Andre inntekter 83.000 68.000 63.000 0 0
Driftsinntekter 446.000 240.000 290.000 16.000 36.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -11.000 -4.000 0 0
Avskrivning -141.000 -102.000 -47.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -352.000 -226.000 -20.000 -39.000
Driftskostnader -577.000 -454.000 -277.000 -20.000 -39.000
Driftsresultat -132.000 -214.000 14.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader -60.000 -53.000 -35.000 0 0
Finans -59.000 -51.000 -35.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -191.000 -266.000 -21.000 -3.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.043.000 910.000 1.006.000 92.000 73.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 25.000 31.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.076.000 935.000 1.038.000 92.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.076.000 935.000 1.038.000 92.000 73.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 19.000 50.000 19.000 15.000 12.000
Andre fordringer 5.000 -68.000 -58.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 274.000 642.000 588.000 0 6.000
Sum omløpsmidler 298.000 624.000 549.000 21.000 18.000
Sum eiendeler 1.374.000 1.559.000 1.587.000 113.000 91.000
Sum opptjent egenkapital -531.000 -340.000 -74.000 -53.000 -50.000
Sum egenkapital -433.000 -242.000 23.000 47.000 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.760.000 1.800.000 1.800.000 0 0
Leverandørgjeld 36.000 13.000 58.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 -11.000 -295.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 67.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 48.000 1.000 -237.000 67.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 1.374.000 1.558.000 1.586.000 114.000 92.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 250.000 623.000 786.000 -46.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 6.2 624.0 -2.3 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 6.2 624.0 -2.3 0.3 0.4
Soliditet -31.5 -15.5 1.5 41.2 54.3
Resultatgrad -29.6 -89.2 4.8 -18.8 -8.3
Rentedekningsgrad -2.2 -4.0 0.4
Gjeldsgrad -4.2 -7.4 6 1.4 0.8
Total kapitalrentabilitet -9.5 -13.6 0.9 -2.6 -3.3
Signatur
29.08.2022
STYREMEDLEMMENE KVAR FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Nina Johanne Haara MatreStyreleder45
Nils Lidvar MatreStyremedlem50
Helge MatreVaramedlem76
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nils Lidvar Matre50.0050
Nina Johanne Haara Matre50.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00